Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δέκα στοιχήματα και 3 αβεβαιότητες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜEΡΙΔΑ
Έτος: 970. ' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.674
Δέκα στοιχήματα
και 3 αβεβαιότητες
Τετραμερής
Σύγκλιση για Διεθνές Δίκαιο
και συνεργασία στην ενέργεια
Σαφής αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας, στη σύγκλιση
απόψεων σε όλα τα ζητήματα, καθς και στη
συνεργασία στον τομέα της ενέργειας γίνεται
στο κοινό ανακοινωθέν της τετραμερούς
συνάντησης των υπουργν Εξωτερικν Ελλάδας , Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας.
Προϋπολογισμός: ΤοΑΕΠ θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 στο τέλος του 2022
ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΕΞ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Δέκα φιλόδοξους στόχους για το επόμενο έτος
θέτει η κυβέρνηση με το τελικό σχέδιο του Προυπολογισμού Που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Το ΑΕΠ Προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί κατά 4,5
μονάδες , με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο
τέλος της επόμενης χρονιάς Πάνω από τα επίπεδα
του 2019 , στε να κλείσει ο κύκλος των συνεπειν
της Πανδημίας . Οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυ ξηθούν με ρυθμό διψήφιο και ταχύτερο των ε
σαγωγν , με τον τουρισμό να Προβλέπεται ότι
θα ανακτήσει το 80% των εσόδων του 2019. Η τα χεία ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα οδηγήσει στη
χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας δεκαετίας
(14,2%). Η κυβέρνηση υιοθετεί την εκτίμηση ότι
ο εναρμονισμένος δείκτης τιμν καταναλωτή θα
ανέβει στο 0,8% από 0,6% το 2021. Η επίτευξη
των 10 στόχων υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων
και αβεβαιοτήτων : Πρτον , την εξέλιξη της παν
δημίας, δεύτερον, τυχόν Πιο μόνιμο χαρακτήρα
των Πληθωριστικν πιέσεων και, τρίτον , τις γεω
Πολιτικές εντάσεις στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου. σελ. 23, 45
Π 0ι 9 φορολογικές Παρεμβάσεις Που θα ισχύσουν
Dynagas LNG Partners
Η θετικό πρόσημο για ασφαλιστικούς φορείς
Συμβασιοποιημένα έσοδα
ύψους 1,06 δισ. δολαρίων
από ναυλσεις
Συμβασιοποιημένα- backiog- έσοδα ύψους
1,06 δισ. δολαρίων από τις ναυλσεις των
LNG carriers του στόλου της έχει εξασφαλίσει
για τα επόμενα χρόνια n Dynagas LNG Partners. Η εταιρεία συμφερόντων Γιργου
Προκοπίου , Που είναι εισηγμένη στον NYSE,
διαθέτει αυτή την περίοδο έναν στόλο από έξ
LNG carriers , τα onoia είναι ναυλωμένα για
διάστημα 7,2 ετν κατά μέσο όρο . σελ . 10
Η Γενναία αύξηση των επενδύσεων κατά 21,9%
με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης
Μείωση του δημοσίου χρέους στο 197,1% του ΑΕΠ
φέτος και στο 189,6% στο τέλος του 2022
Επιστροφή lockdown
και φόβου στις αγορές
Χρήστος
Μεγάλού
Βαριά η σκιά του 4ου κύματος της Πανδημίας
CEO της Τράπεζας Πειραις
Σημαντική μείωση
του δείκτη NPES
στο εννεάμηνο
Ησκιά της Covid-19 Πέφτει ξανά ματιστήρια της Ευρης απομα
κρύνθηκαν από τα Πρόσφατα
ιστορικά υψηλά τους , καταγρά
φοντας, ειδικά στην ευρωπεριφέ
ρεια, απλειες άνω του
1%, το Πετρέαιο έκανε
βαριά Πάνω στις αγορές της ΕυρΠης, οι οποίες αρχίζουν σταδιακά να συνειδητοΠοιούν ότι το
τοπίο επιδειννεται ,
επαναφέροντας στο
Προσκήνιο uν απειλή
νέων καθολικν 1ock
Διεθνείς εΠιχειρήσεις
Έτος-ρεκόρ για τα εταιρικά
μερίσματα το 2021
Μεγαλνει
ο εφιάλτης:
91 θάνατοι
στην Ελλάδα
βυθίστηκε ξανά σε χα
μηλό 16 μηνν έναντι
του δολαρίου . Η ξαφ
νική απομάκρυνση
από το ρίσκο θησε ξανά τους
μένα Περιοριστικά μέτρα για επενδυτές στο ασφαλές καταφύγιο
των κρατικν ομολόγων , του δο λαρίου και του γιεν . σελ. 7
downs στα Πρότυπα
της Αυστρίας , Που εί
ναι η Πρm ευρωΠα
κή χρα Που επιβάλλει εκτετα
Έτος-ρεκόρ αναμένεται να είναι το φετινό για
τα εταιρικά μερίσματα Παγκοσμίως, καθς η
ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η μεγάλη αύξηση της καταναλωτικής
ζήτησης έδωσαν εντυπωσιακή θηση στην
κερδοφορία στους περισσότερους τομείς Που
δοκιμάστηκαν σκληρά από την Πανδημία στη
διάρκεια του Περασμένου έτους. Το σύνολο
των Πληρωμν Προς τους μετόχους εκτιμάται
ότι θα ανέλθει σε 1,37 τρισ. δολάρια. σελ . 15
Στο 55% του 2019 τα τουριστικά έσοδα του εννεαμήνου
Αισιοδοξία για τον τουρισμό Προκαλούν τα στοιχεία του ισοζυγίου εξωτερικν συναλλαγν της
χρας , καθς τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις κάλυψαν το 75% των εσόδων του αντίστοιχου
μήνα του 2019, εν στο εννεάμηνο καλύφθηκε το 55% των επιδόσεων του ίδιου έτου . σελ. 9
όλους , συμπεριλαμβανομένων
και των εμβολιασμένων. Τα χρη
Tο νέο Πλαίσιο
λειτουργίας
του εμΠορίου
Στη Βουλή
το νομοσχέδιο
στρατηγικν
επενδύσεων
Premia Properties
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,
ΕΞΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ηανεργία,
κάτω οι θέσεις
εργασίας
ΟΑΕΔ & Εργάνη
Τι θα ισχύσει από η Δευτέρα
Πιο ευέλικτο Πλαίσιο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 88,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Αύξηση των ανέργων και ταυτόχρονα μείωση των θέσεων
εργασίας τον Οκτβριο κατέγραψανο ΟAΕA και η Εργάνην .
Πρόκειται βέβαια , για τον μήνα
Που ολοκληρνεται η θερινή
τουριστική Περίοδος και συ νήθως τα αποτελέσματα από
την αγορά εργασίας είναι αρ
νητικά . σελ. 9
Αργότερα θα ανοίγουν από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
τα εμπορικά καταστήματα , στο πλαίσιο των νέων
μέτρων ανάσχεσης της Πανδημίας. Ειδικότερα, Προ
κειμένου να αοφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα
μαζικής μεταφοράς Που εξυπηρετούν αστικά κέντρα
Πόλεων , τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στα
αστικά κέντρα θα είναι ανοικτά από τις 10 το Πρωί 10 ΕSG είναι
μέχρι τις 9 το βράδυ τις καθημερινές . Το μέτρο αυτό
δεν αφορά τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα
αγοράς τροφίμων και τα φαρμακεία. σελ 6
Πιο ευέλικτο καθίσταται το
σελ. 12
Βασιλική Λαζαράκου
Πρόεδρος Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Πλαίσιο για την Προσέλκυση
και την υλοΠοίηση στρατηγικν
επενδύσεων με το νομοσχέδιο
Που κατατέθηκε στm Βουλή . Πέ
Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου
ρα από τη μείωση των αντατων
Ποσν , επιταχύνονται οι χρόνοι
αδειοδότησης και εισάγεται για
Πρτη φορά η (πρόνοιαν της κε
φαλαιακής ενίσχυσης . σελ. 11
Πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕEA
.Οι επικειρήσεις
εστίασης
εκπέμπουν SOS >6
το επόμενο
μεγάλο στοίχημα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Champions League: Η Ρεάλ απέκλεισε την Σίτι στα πέναλτι και παίζει με την Μπάγερν
  Στα πέναλτι κρίθηκε ο νικητής της προημιτελικής σειράς του Champions League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Γιουβέντους, με «τυχερή» στη… ρουλέτα την ισπανική ομάδα. Κανονική διάρκεια και παράταση ολοκληρώθηκαν…Champions League: Η Ρεάλ απέκλεισε την Σίτι στα πέναλτι και παίζει με την Μπάγερν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κριμαία: Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο
  «Σήμερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον των κατακτητών στο Τζανκόι, σε ένα αεροδρόμιο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε…Κριμαία: Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ολλανδία: Η δήμαρχος του Άμστερνταμ ζητά ρύθμιση της αγοράς ναρκωτικών
  Έλεγχο στην αγορά κοκαΐνης και MDMA μέσω νομοθετικής ρύθμισης ζητά η δήμαρχος του Άμστερνταμ προκειμένου να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών και των “καταστροφικών” συνεπειών της στην οικονομία και την ασφάλεια…Ολλανδία: Η δήμαρχος του Άμστερνταμ ζητά ρύθμιση της αγοράς ναρκωτικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνεχίστηκαν οι απώλειες στη Wall
  Με πτώση έκλεισε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση ο S&P 500, καθώς η Nvidia και άλλα μεγάλα ονόματα από τον χώρο της τεχνολογίας άσκησαν πτωτικές πιέσεις στην αγορά. Ο δείκτης απώλεσε…Συνεχίστηκαν οι απώλειες στη Wall - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζελένσκι: Έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και άμυνας
  Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για την ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοοσύνδεσης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές…Ζελένσκι: Έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και άμυνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ