Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το στοίχημα της νέας πίεσης προς τους ανεμβολίαστους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΧΑΟΣ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 9
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108979154.
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο n Αρ. φύλλου 30.875 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 19 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . E120
Το στοίχημα της νέας πίεσης Στα επίπεδα
προς τους ανεμβολίαστους
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τέλος
οι καυστήρες
πετρελαίου
του 2019
ο τζίρος
Κλιματικός νόμος
Απαγορευτικό σε κλειστούς χρους ψυχαγωγίας - Ελεγκοι στις εκκλησίες
Στα 233,4 διο. το εννεάμηνο
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο
κλιματικόs νόμο , που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για να γίνει η
χρα κλιματικά ουδέτερη μέχρι το
2050 με ενδιάμεσουs σταθμούs την
απολιγνιτοποίηση έωs το 2028 , τη
μείωση των εκπομπν ρύπων του
θερμοκηπίου κατά 55% έωs το 2030
και κατά 80% έωs το 2040. Επίση ,
θα απαγορευθούν η εγκατάσταση
καυστήρων πετρελαίου από το 2025
και η χρήση τουs από το 2030.
Απαγόρευση χρήσης
μαζούτ στα νησιά
για Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από το 2030
ΥΠΟχρεωτική ασφάλιση
όλων των νέων κτιρίων
σε ζνες υψηλής
τρωτότητας από το 2025
Σταματάει η Πληση
αυτοκινήτων με κινητήρες
εσωτερικής καύσης
από το 2030
Την περαιτέρω αύξηση τns πίεσns στοus
ανεμβολίαστουs επιλέγει η κυβέρνηση σε
μια προσπάθεια στροφής τοus στα εμβολιαστικά κέντρα, χωρs όμωs την επιβολή
ιδιαίτερα αυστηρν μέτρων , που θα προ
καλούσαν αντιδράσεις , αλλά και θα είχαν
σοβαρές επιπτσειs στην οικονομία . Οπωs
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκοs Mτσοτάκηs , πλέον απαγορεύεται η είσοδ0s
σε μη εμβολιασμένουs και σε άλλουs κλειστούs χρουs, όπωs τα θέατρα, τα σινεμά ,
τα γυμναστήρια και τα μουσεία. Από το
μέτρο εξαιρονται τα σουπερ μάρκετ και
το λιανεμπόριο. Επίσηs, αυστηρότεροι θα
είναι οι έλεγχοι στιs εκκλησίεs. Παράλλη- Τσίπρα να του επιτίθεται με σφοδρότητα,
λα, ο πρωθυπουργόs ανακοίνωσε πωs για
οι επιχειρήσεις ανακτούν το έδαφos
που έχασαν κατά την περίοδο τns
πανδημίas. Στο 9μηνο ο κύκλοs
εργασιν ανήλθε σε 233,4 δισ. και
υπολείπεται μόλιs κατά 2 δισ. από
τα επίπεδα του 2019. Ειδικά το τρί
το τρίμηνο , ο τζίροs δεν ήταν μόνο
υψηλότερos κατά 26% σε σύκρι
ση με το 2020, αλλά ξεπέρασε τον
αντίστοιχο προ πανδημίαs. Σελ. 23
τουs άνω των 60 ετν το πιστοποιητικό
εμβολιασμού θα λήγει 7 μήνεs μετά τη
δεύτερη δόση, εν επανέρχεται το κυλιόμενο ωράριο στον δημόσιο και στον ιδιω τικό τομέα. Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές
για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ . Αλέξη
λίγο αργότερα. Σελ . 4
Η υποτίμηση της λίρας πονάει την τσέπη του μέσου Τούρκου
Ανακοινθηκαν
οι συντελεστές
βαρύτητας
Πανελλαδικές Εξετάσεις
Τους συντελεστές βαρύτητa που όρισαν τα 461 τμήματα των ΑΕΙ για κάθε μάθημα των Πανελλαδικν Εξετάσεων ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείas. Σύμφωνα με το ισχύον
σύστημα, το 80% τns βαθμολογίas
κατανέμεται εξίσου στα τέσσερα μα
θήματα κάθε πεδίου και τα τμήματα
προσδιορίζουν τη βαρύτητα κάθε
μαθήματos κατανέμονταs το υπό λοιπο 20% τns βαθμολογίas. Σελ. 6
Σελ. 7
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Χειρόφρενο λόγω
ακριβής βενζίνης
Με τον πληθωρισμό του Παραγωγού να εκτιμάται στο 45% και το κόστος ζωής από την αρχή του έτους να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 40%, το
φάσμα της φτχειας απειλεί όλο και περισσότερους Τούρκους Πολίτες , Που ανησυχούν για το μέλλον τους. Χθες , η νέα μείωση επιτοκίων Που αποφάσισε η κεντρική τράπεζα της χρας έδωσε τη χαριστική βολή στην τουρκική λίρα, Ποu κατακρημνίστηκε. Σελ. 3
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Σε 132.000 ανήλθαν τα αυτοκίνητα
Που τέθηκαν σε προσωρινή ακινησία
το 2020, έναντι 84.000 το 2019. Το
επόμενο έτος ο αριθμός τους αναμέ
νεται να αυξηθεί λόγω του κόστους
των καυσίμων. Σελ . 22
Οι απεργίες
και ο νόμος
Τα ποδήλατα κατέκτησαν το Παρίσι
Ατύχημα
με F-16,
σος ο πιλότος
ΕΡΕΥΝΑ -ΑΝΑΛΥΣΗ
Η δεινή ταλαιπωρία που υπε στησαν όσοι κάτοικοι του λεΕΟι Πολλές υποσχέσεις
και οι λίγες δεσμεύσεις
της συμφωνίας της COP26
στη Γλασκβη
κανοπεδίου δοκίμασαν να με
τακινηθούν την Πέμπτη δεν
συνιστά λόγο για να ζητή
σει κανεis τη μη άσκηση του
απεργιακού δικαιματοs. Το
δικαίωμα, όμωs, ρυθμίζεται
από τον νόμο . Και ο νόμοs
προβλέπει προθεσμίεs για την
κήρυξη απεργίαs και προσωπικό ασφαλείαs , στε να εκτε
λείται ένas ελάχιστ0s αριθμός
δρομολογίων. Η αθέτηση του
νόμου δεν είναι ευθύνη μόνο
των συνδικαλιστν . Είναι και
τns διοίκησns , που πρέπει να
εξαντλεί κάθε φορά όλα τα
νόμιμα μέσα στο όνομα του
κοινού συμφέροντos.
Ερευνα από το ΓΕΑ
Σελ. 8
. Κορωνοϊός: Μια έμπορος στην
1χθυαγορά της Γουχάν είναι το Πρτο
γνωστό κρούσμα COVID-19 στα τέλη
Νοεμβρίου του 2019, σύμφωνα με νέα
μελέτη Που αποκαλύπτει σφάλματα
και ανακολουθίες στο Πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την
Προέλευση του κορωνοίού. Σελ. 11
Με την έρευνα που έχει διατάξει
το ΓΕΑ θα διερευνηθούν οι αι
τίεs που οδήγησαν στη χθεσινή εγκατάλειψη F-16 κατά τηv
προσγείωση του στο αεροδρό μιο τns Ανδραβίδαs, έπειτα από
εκπαιδευτική πτήση. Ο χειριστήs μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίαs
προκειμένου να υποβληθεί σε
εξονυχιστικές εξετάσειs για την
κατάσταση τns υγείas του μετά
τη χρήση του εκτινασσόμενου
καθίσματo. Το αεροσκάφ0s καταστράφηκε. Σελ . 6
Περισσότερα από 1.100 χλμ. Ποδηλατοδρόμων διαθέτει πλέον το Παρίσι -από μόλις 5 χλμ. το 1995- χά
ρη στα φιλόδοξα σχέδια της δημαρχίας τα τελευταία πέντε χρόνια . Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό δέσμευσε
250 εκατ. ευρ για τη δημιουργία προστατευμένων Ποδηλατοδρόμων , ενθαρρύνοντας τη χρήση του Πoδηλάτου από τους συμπολίτες της. Σελ . 11
ΘΕΩΡΕΙΟ
Φλερτ Λοβέρδου
στον Γερουλάνο
Σελ. 2
ΣΧΟΛΙ0| ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΡΑ
Υφάνσεις εκ νέου)
. Τουρκία- Ισραήλ : ην αμοι
βαία επιθυμία σύσφιγξης των σχέ
σεων των χωρν τους εξέφρασαν
χθες ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ
Χέρτζογκ και ο Τούρκος ομόλογός του
Ρειζέη Ταγίn Ερντογάν . Οι δύο ηγέτες
επικοιννησαν μετά την αποφυλάκιση
δύο Πολιτν του Ισραήλ από τις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, Σελ. 10
Ψέμα και καχυποψία
θα θεωρήσουν ότι κακς άλλαξε ο κ
δικας .
Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην Πολιτική ,
στους θεσμούς, στα μέσα ενημέρωσης,
κάποιοι ευνοούνται εν άλλοι αδικού νται. Γι' αυτό αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
Προκαλούν τέτοια αντίδραση: όσο δύσκολη και αν είναι μια κατάσταση, η νέα θα
απαιτήσει δουλειά και χρόνο για να την
καταλάβουμε, για να βρούμε Πς θα ευvoηθεί η δική μας ομάδα.
Η καχυποψία είναι ισχυρή επειδή ενίοτε είναι δικαιολογημένη . Αν όχι σήμερα,
αργά ή γρήγορα θα επιβεβαιωθούν οι
φόβοι μας ότι το Πακνίδι είναι στημέ
νο. Ξέρουμε ότι Πολιτικοί Ψεύδονται, ότι
όσοι ασκούν όποια εξουσία την εκμεταλλεύονται εις βάρος των άλλων , ότι η επεί.
γουσα ανάγκη να περιοριστεί η αδιασπορά Ψευδν ειδήσεωνw θα ευνοήσει και
όσους θέλουν να κρύψουν την αλήθεια.
Θέλει θάρρος , επιμονή (ίσως και αυτοθυσία) από ηγέτες και θεσμούς για να
διαλυθεί η καχυποψία, να χτιστεί n
κεμπιστοσύνη του κοινούυν.
Μόλις άλλαξε ο Ποινικός Κδικας συνελήφθη δικηγόρος Που φέρεται να Πρωταγωνιστεί στην εκστρατεία υπονόμευσης
του εμβολιασμού κατά της COVID-19. Για
τέτοιες περιπτσεις κδιασποράς ψευδν μεταξύ μας , συμβάλλει στη διαμόρφωειδήσεωνb αντικαταστάθηκε το άρθρο
191 του Π.Κ.- για να μην κλονίζεται 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα