Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ξ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 18.11.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6917
Στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρπης οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας
Έλια καταιγδα στς ημές φυσικού ααρίου φέρναι ο Νοnd Steam2
Εξαιρετικά υψηλή η κατανάλωση, σύμφωνα με έρευνα του ΕΦΕΤ
Κτουαυτς γα το ελαιδλιο
Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης αΟι Δρόμοι της
ελιάς και με στόχο τη διαμόρφωση στοχευμένων
πολιτικν ευαισθητοποίησης των καταναλωτν σχετικά με το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, διενε ργήθηκε για λογαριασμό του ΕΦΕΤ από την εταιρεία
Hellenic Research House πανελλαδική μελέτη.
Directors
Club : Επαναπροσδιορίζοντας
Ηγεσία στην
Ελλάδα σήμερα
Η σημαντική πλειοψηφία
(άνω του 80% ) και των δύο
πλευρν είναι αισιό δοξη
για την πορεία της εταιρίας
τους τον επόμενο χρόνο,
αποτυπνοντας το γενικότερο θετικό πνεύμα που
επικρατεί στην Ελλάδα και
παγκοσμίως μετά από την
ύφεση των προηγουμένων
δύο ετν. Υπάρχει όμως
και προβληματισμός για
την συνεχιζόμενη αστάθεια
των αγορν, την παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού , τις πολιτικές που θα
επιλεγούν την κρίσιμη αυτή
περίοδο , και την ασφάλεια
των εταιριν από cyber
attacks. Έκπληξη προκάλε
σε η εστίαση των ερωτηθέντων στην πανδημία ως
πιθανή απειλή στην οικονομία
μηνν, δεδομένου ότι,
όπως παραδέχθηκαν όλοι
οι πανελίστες , το κεφάλαιο
αυτό βαίνει προς ύφεση και
έλεγχο, εν υπάρχουν
μπροστά πολύ σημαντικότερες δυσκολίες, όπως
αυτή της κλιματικής αλλαγής , η απειλή της οποίας
δεν φάνηκε να
ληματίζει ιδιαίτερα κατά τη
διεργασία της έρευνας.
Πωλήσεις 546 εκατ.
ευρ για την ελληνική
ιχθυοκαλλιέργεια
το 2020
Σχετικά με τις γνσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των
Ελλήνων καταναλωτν ως προς την επιλογή , την ασφάλεια
και τη νοθεία του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς.
Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:
- Επιβεβαιθηκε ότι η κατανάλω ση του ελαιολάδου είναι εξιρετικά υψηλή στην Ελλάδα , δεδομένου ότι 2 μόλις νοικοκυριά (επί συνόλου 859 που ρωτήθηκαν) εξαιρέθη καν από την
έρευνα λόγω μη κατανάλωσης ελαιολάδου.
- Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά σε όλους
τους τρόπους μαγειρέματος , με αποκλειστική χρήση στις
σαλάτες και στα μαγειρευτά, παράλληλη χρήση με
Επτακτες ανάγκες βάζουν τέλος στο
σενάριο για κοινωνικό μέρισμα
Σε 117.000 τόνους ανήλθε το 2020 η παραγωγή
τσιπούρας και λαβρακιού, αξίας 546, 2 εκατ . ευρ,
παρουσιάζοντας πτση 3% ως προς τον όγκο
αλλά παραμένοντας σταθερή ως προς την αξία
πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Όπως προκύπτει από τα βασικά συμπεράσματα
της 7ης ετήσιας έκθεσης υδατοκαλλιέργειας που
εκδόθηκε φέτος από την Ελληνική Οργάνωση
Παραγωγν Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ ) , το
2021 δείχνει πως ο κλάδος θα επανέλθει στα προ
της πανδημίας επίπεδα και θα κλείσει με αύξηση
της παραγωγής περίπου στο 3%.
Τα έσοδα πάνε καλύτε- ενδεχόμενο για μέτρα
ρα σε ένα "στρμα" μεγά- ανάγκης, μέτρα δηλαδή
λου ελλείμματος. Την
έννοια του κοινωνικού
μερίσματος πρέπει να τη
βγάλουμε από το λεξιλό- την ενεργειακή κρίση είτε
γιό μας .
επομένων
τα οποία θα έρθουν να
απαντήσουν σε ανάγκες
που απορρέουν είτε από
την πανδημία. Προς το
παρόν, για το 2021 και τα
Με τη φράση αυτή , κυβε-μέτρα ανάγκης είναι καλ
ρνητικό στέλεχος κλείνει
τη συζήτηση για
ενδεχόμενο κοινωνικού
μερίσματος στο τέλος της
χρονιάς , αφήνοντας την
ίδια ρα ανοιχτό
υμμένα , αλλά όπως έχει
αποδείξει η πρόσφατη
ιστορία , αυτά αλλάζουν
από τον ένα μήνα στον
άλλο.
Created by Universal Document Converter