Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 65ο- Αρ φύλλου 18.135.Τιμή 0,80 .Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021
Γραφeίa: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3, Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax: 26510 30.350.htp:/www.pronosiogos.gre [email protected]
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
Η αλήθεια δοκιμάζεται . Αν θέλουμε να την προσεγγίσουμε
πρέπω να ασκήσουμε την ελευθερία στο να σκεπιόμαστε , να αμφ
βάλλουμε , να ερευνούμε , να πειραματιζμαστε και να δοκιμάζουμε
διαφορετικές διαδρομές σκέψης Ίσως να καλύτερο να έχουμε ρωτήματα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε , παρά να έχουμε a
παντήσεις που δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε!
Για την αναζήτηση της αλήθειας ο άνθρωπος πρέπει να αγωνστεί ενάντια στις προκαταλήψεις και να αποδεχτεί την άγνοιά Του
Αξίζει να σημεωθεί όπ οι κοσμικοί , που δεν mιστεύουν ότι κάποα χουν και στις θρησκείες . Οι κοσμικές κο αντερη δύναμη φροντίζε τον κόσμο , είναι υπερήφανοι για τα τερά - νωνίες και θεσμοί αναγνωρίζουν Τις κοινές
στα επτεύγματα Των νεωτερικν κοινωνν . Τα επτεύγματα αυτά αες και δέχονται Τους θρησκευόμενους .
πραγματοποήθηκαν επεδή ο άνθρωπα ανέπτυξαν η ννση και
κδικας έρχεται σε σύγκρουση με το θρησκευτικό δόγμα , να υποχω pa το δεύερο . Ο κοσμικοί σέβονται τους θρησκευόμενους και nς
παραδόσεις τους , αλλά απατούν αυτοί να ενεργούν με σεβασμό στς
κοσμικές αξες Αλλωστε, κοσμική Εκπαδευση δεν σημαίνει μια αρνηΤική κατίχηση που μαθανει στα παιδιά να μην mιστεύουν στον Θεό
και να μη συμμετέχουν σε θρησκευτκές τελετές Αντίθετα, η κοσμική
εκπαίδευση διδάσκει στα παιδά να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την
πεποίθηση , να σκέπτονται ελεύθερα χωρίς να φοβούνται το άγνωστο
και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για ις πράξεις Τους .
Τελικά
Ο κάθε δρόμος, για την αναζήτηση της αλήθειας , t - -11η σελ
> Γράφει 0 ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσνίνων
την ανθρπινη αλληλεγγύη
Όπως είναι γνωστό , πολλές από Τις α.
ξες του εκκοσμικευμένου κόσμου υπάρ
κάθε δόγματος , αρκεί όποτε ο κοσμικός
Με το νομοσχέδιο για τη νομμοποiησή τους Που κατατέθηκε στη Βουλή
Ισταμάτατη η διασπορά του κορωνοίού. εντείνεταη ασφυξία στατοσοκομεία .
Ανοίγει ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό
των κτηνοτροφικν εγκαταστάσεν
Χριστούγενναν σπίτι τους
θα κάνουν οι ανεμβολίαστοι
> Την παρέμβαση της Ε.Ε. για τη μείωση του κόστους των ζωστροφν
ζήτησε ο τουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός
Δεν πρόκειται να κλείσουν ξανά κοινωνία και οικονομία, διαμηνύει η Κυβέρνηση
Στα ύψη και χθες τα κρούσματα 8.129 πανελλαδικά- 282 στην Ήπειρο
με μείωση του ικού φορτίου στα λύματα του Λεκανοπεδίου
. Στη δύσκολη τρέχουσα π
ρίοδο που διέρχεται η Ελληνική
και πολύ περισσότερο η Ηπειρω
πκή- κτηνοτροφία , υπάρχει και
μια θεπική εξέλιδη Κατατέθηκε
στη Βουλή Το Μομοσχέδιο rou Y.
. Η έκρηξη κρουσμάτων σε
συνδυασμό με την σύξηση Των
διασωληνωμένων και Τον πολύ
μεγάλο καθημερινό αριθμό νε
κρν, έφερε στο προσκήνιο Το
ΡEΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυψης
και Τροφίμων με το οποίο αντιμε
Τωπίζονται πολλές εκκρεμότητες
που αφορούν Τη λειτουργία των
κτηνοτροφικν εγκαταστάσεων
οι οποίες έχουν σχέση αρχικά με
τη νομιμοποίησή Τους και στη συ
νέχεια με Τον εκσυγχρονισμό
Τους! Επίσης απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης νέων κτηνοτροφικν εγκαταστάσεων , δ.
ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων
για Τον περιορισμό της διασπο
ράς του κορωνοίού , η οποία έχει
λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε
όλη τη χρα.
Προς το παρόν η πpοoπn
αυτή απομακρύνεται, με κιβερνη κές πηγές να τοίζοuν όι Το μόνο
σίγουpο είναι ότι μεχρ 11η σελ.
Η νομιμοποίηση των προχειρων στα βλικν εγκαταστάσεων , δημιουργεί
6 - προύποθέσεις και ια τον εκουγχρονισμό
της Ηπειρωτικής κτηνοτροφίας
ευκολύνοντας
σους επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν
στον κλάδο.
Πρόκεπαι για ζητήματα που το .
λανίζουν ένα σημαντ
Μεγάλη ήτνη συμμετοχή των ιδιοκτητν καταιστημάτωνν
εστίασης ( κααφέ μπαρ κ.α.) στην πόλη των Ιωαννήνων στη χθεσινή
πανελλήνια απεργία του κλάδου, που διαμαρτύρεται ια τα νέα
περιοριτικά μετρα που πίθηκαν oε οχύ Πολλοί από τους επχε .
ρηματές και αρκετοί εργαζόμενοι συγκεντρθηκαν στην Κιντρική
πλατεία Ιωαννίνων και στη συνέχεια πραγατοποίησαν πορεία
στο κέντρο της πάλης κpατντας μαυρα μπαλόνια.. .
Κόστισε 600.000 ευρ και ακόμη παραμένει στεγνή
φάντασμα η δεξαμενή ύδρευσης
στα Μάρμαρα που έγινε πριν 10 χρόνια!
VΠχαταγγίλλαι ο πρ. Κοινοτάρχης Χρης Λεοντάρης
Τα Πάννενα τιμούν την 48n Επέτειο εξεγερσης των φοιτητν
Καταθέσεις στεφάνων , πορεία, έκθεση
και μία συναυλία για το Πολυτεχνείο!
Παγκόσμια διάκριοη για την
φωτητική ερευνητική ομάα
IGEM τOυ Πανεπ. oaννίνων ανασφαιστων Υπερήικων
Εεπαγνει το επδομα
στηναστικής συνδρουμής
Είναι γνωστά και χ
λιοειπωμένα τα προβλήμα uορευσης που ανημετω
πίζει συχνά η πόλη των lωαννίνων , αλλά και οι Τοπκές Κοινότητες με αποτέλεσυα τα νοικοκυριά να
νουν συχνά- πολλές φορές
ακόμη και απροειδοποίητα
- χωρίς νερό! Φταίυ φυσικά
Το παλιό δίκτυο, αλλά και η
διαχρονική , δυστυχς , α.
διαφορία της διοίκησης του
Δήμου .
Χαρακτηριστικά είναι όσα
αναφέρα ο πρ Πρόεδρος της Κονό - tδρο της ΔΕΥΑΙ κ. Αρη Μπαρτζ πτας Μαρμάρων κ . Χάρης Λεοντά ρης , σε Επισταλή του προς τον Πρό νπαταφέρουν στα μηνύματά τους κόμματα και φορείς
. Η 48η Επέτειος από την στορική εξέγερση rων φοιτητν
του Πολυτεχνείου ,1
λεσε την αρχή του τέλος για την επτάχρονη δικτατορία τοων συνταγματαρχν , Τιμάται σήμερα και στα
Γιάννενα .
Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν
καταθέσεις στεφάνων και πορεες , Eν φορες και nαρaτάξος με ανακο η οποία απore
Μεταξύ Σπ. Ριζόπουλου - Αλ. Καχριμάνη
Σκληρή κόντρα για τη χρηματοδότηση
Των νοσοκομείων της Ηπείρου
>Αμεση ήταν η απνηση του Πρφεραάργη στον επικεφαλς
των -Οριζντων Ηπερου για όοα αέppε σεχεσυή ουνέτευξή του
νσεις αποτίουν φόρο τιμής στους
πρωταγωνιστές του .
Το Πανεπιστήμιο Ιωσννίνων και
εκπρόσωποι συματεί--11η σελ.
ΒΟΛΕΣ
. Αμέσως μόλις τελείωσε
τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
0. επικεφαλής της π
Ορίζοντες Ηπείρου Σπ. Pφ
πουλος και ο Περιφερειάρχης
ΑA Καχριμάνης είχε έτοιμη την
απάντηση, roυλάχιστον όσον
αφορά τη χρηματοδότηση Των
νοσοκομείν.
Με αφορμή την επίσκεψη του
Υπουργού Ψηφιακής ΔακυβέρeΤα ραντεβού μου
κα, σχετικά με τη δεξομενή ύδρευ
σης στα Μάρμαpα, ποu-11η σελ
παράταξης
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
|ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. raτiκκατεβάζεις καντήλιαν βρε
Μήτσο , Τ συμβαίνει : Εσύ είσoι aνΒρωπος της εκκλησίας . Ποιος σε
θησε στα άκρ .
Ποιος Βα μπορούσε Θύμο, να με
βάλα από τα ρούχα
Από σήμερα η διάθεση
10slftest για τους μαθητές
από τα φαρμακεία
Σελειτουργία η νία
Ψηφιακή υτηρεσία
myOAEDραντεβού
Σελ. 2
Του r. rΑΝΝΑΚΗ
Όπως επε η επίσκεψη του κ .
πουλος αναφέρθηκε στο Τεχνολογκό Πάρκο , αλλά και στη χρηματοδό- Πιερρακάκη ανέδειξε με τον πιο εμτηση ων νοσοκαμείων , Τονίζοντας φαπικο Τpόπο τη δυ - -11ησελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΠ.Λ.
Μία προσωπικότητα που σφράγισε Την πορεία της πόλης
Τα Γιάννενα είπαν χθες το στερνό
αντίο στον Εενοφντα Κοντούρη
bura αναπεξέλει στης διοκολίς ης αναμέτρησης μετον Αρη
Ανέβασε στροφές> στην
προετοιμασία του ο ΠΑΣ
> Ατό αύριο το τελικό στάδιο της
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Άνθρωποι και υπ- άνθρωποι
. Στη Γιαννιτικη γη ανα παύεται από χθες Το πρωί ο
Ξενοφν Κοντούρης, μία από
nς mo σημαντικές και δρα.
στήριες προσωπικότητες αυ τής της πόλης , που με το έργο του στον εθνικό και τον aθλητικό τομέα σημάδεψε τηνστορία της επί σχεδόν έναν
αινα.
. Με διπλή προπό
νηση και την προσοχή ν,
στραμμένη στη σαββ maτικη (20/11 , 7:30 μ.μ)
αναμέτρηση με Τον Αρη
συνεχίστηκε χθες η
προετοιμασία του ΠΑΣ
ιάννινα για την επανέ ναρξη του πρωταθλήμα Τος της Super League
.Τα τελευταία περιστατικά βίας και βαρβαρότη
τας Τόσο στην κοινωνία μας , όσο και στη διεθνή
κοινότητα , ακόμη και από έφηβους, ακόμη και από
παιδιά , πεpιστατικά κατά τα οποία η αφαίρεση αν θρπινης ζωής γίνεται για τους πιο οσήμαντους λόγους , ακόμη και για ένα εκατοστό του ευρ , ακόμη και για έναν
συζυγικό ψιλοκαυγό, κατοδεικνύουν την κατρακύλα στην οποία
έχουν οδηγηθεί οι ανθρπινες αξες στις μέρες μας , την χρεοκοπία
του αξιακού μας συστήματος. Ο κατάλογος της αποθηρίωσης μα κρύς: μητροκτονίες , πατροκτονίες , γυναικοκτονίες
Πολύς κόσμος , συγγενείς ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα