Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
| Τ0ΠΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΙΕΜΗΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΟίΟΥ
Η ΕEAΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ .
ΕΤΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΤΕΕΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΧΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΗ 1Ο ΕΥΟΡΟΟ
φορίες , τα κρεβάτιο
νει η κατόστοση σε στοίων . να είνα coνid του Νοσοομείου
στο μέτωno του xαμnno , ο υψηλός αpι0 , Πρέβεζος είναι γεμ0τα Ε
με τη συντριπακή ηnειο
ν οοθενν nou
κη εξορση κρουσμά . στικε κα το τρημερο ψηφία τωνα
των συνεκζετα Στος στο ομό μας , με 36
κρούσμστα την nopo .
νο αντέξουν τα Νοοοκομεία στην niεon nou δ6 . σκευή 12/11, το Eάββατο χουν nείφει δυστυχς
κονται από τους ασθe . 15/11 με 15 νέα κρού.
νες με κοουγο και να
νεμβολίοστο, εν δεν έ.
σματα και τmv Κυριαnή
14/11 με 22 νέο κρού - οunnvωθούν.
νν nou έnρεnε να δια.
κρατηθεί το ΕΣΥ όρθιο
napd το γεγονός ότι
οματα
γβριδική απειλή για την Ευρπη
Χαρακτήρισε ο Κ Μηιοοτάκης την εργολειοποίοση ων μεταναστν
Αναπτυξιακά θέματα , uρμοδιότητας του Υnoυργείου Εowτερικν
Εξετάστηκαν κατά την επίσκεψη του Στέλιου Πέτσα
Στην Περιφέρεια Ηnείρου
Υpριδική οnenn γa την Ευρnm
noinon tων μετανοστν ως μέοω
| όσκησης nonitικς nεoης, σε άρ.
Figaro
Πανελλαδική κινητοποίηση διοργάνωσε η εστίαση για σήμερα
Κατεβάζοντας ρολά στα καταστήματα του κλάδου
Τα φτα
της δημοσιότητας ..
Τα φτα της δημοοότητας ανμήτΠανελλαδεκή κινη
νσει γ σήμερα η .
στίαση κατεβάζοντα
pολά στα καταστήμα.
τα του κλάδου.
Στη σημερνή δια .
ληνα mρo0oπουργού στον Βατανό οpό
piα, μπαρ και της
πν toυ Πapvuv