Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Πόσο θα μετράει κάθε μάθημα για εισαγωγή στα ΑΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙI
9771109"004206'
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο n Αρ. φύλλου 30.871 . Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑ ΚΗ 14 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . Με τις προσφορές Ε 4,00
Δασικές εκτάσεις
απελευθερνονται
για αξιοποiηση
Θαυμασμός για τα υποζύγια μας Πόσο θα μετράει
κάθε μάθημα
για εισαγωγή
στα ΑΕΙ
Αποχαρακτηρισμός 6,9 εκατ. στρεμμάτων
Δασικές εκτάσεις, κυρίωs πρην ριβάλλοντ0s προχωρεί σε αποχααγροί που εγκαταλείφθηκαν και
αδασθηκαν ν , απελευθερνο-στρεμμάτων που ήταν κάποτε
νται νομοθετικά ανοίγονταs τον
δρόμο για αξιοποίησή τουs μέσω
γεωργικήs χρήσns και έξυπνωνν
καλλιεργειν ή , υπό αυστηρέs
προϋποθέσειs, και για δόμηση.
Επί τούτω, σύμφωνα με πληροφορίεs τηs K , το υπουργείο Περακτηρισμό 6,9 εκατομμυρίων
Πς διαμορφνονται οι συντελεστές
βαρύτητας σε κάθε σχολή
αγροτικά . Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, η μεταβολή
απαγορεύεται κεκτόs εάν προέχει
για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση
τουs που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον . Σελ . 22
Ριζικές αλλαγέs στον τρόπο εισαγωγήs στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στ1s
Η κρίση του Ζάεφ
και το μέλλον των Πρεσπν
Ελπίζει σε χείρα βonθείαςν από την Ε.Ε.
του 2022 με επίκεντρο , όπωs παρουσιάζει η Κ, τουs συντελεστές
βαρυτηταs για τα τέσσερα μαθήματα, οι οποίοι ορίζονται ξεχωριστά
από τα 461 τμήματα των πανεπιστημίων . Χαρακτηριστικά, ομοειδή επιστημονικά τμήματα έχουν
επιλέξει διαφορετικούs συντελεστέs δημιουργνταs ένα νέο τοπίο , μια νέα προs επίλυση εξίσωΤο τμήμα Οικονομικν Επιστημν του ΟΠΑ όρισε 25% για τα
επόμενεs Πανελλαδικές Εξετάσειs Μαθηματικά , εν το αντίστοιχο
τns Θράκns το αναβαθμίζει σε
28%. Η Νομική Αθηνν επίσηs δί νει ένα διπλωματικό 25% και στα
τέσσερα μαθήματα , αλλά η Νομι
κή του ΑΠΘ ορίζει 30% σε Γλσ σα και Αρχαία και μόλιs 20% σε
Ιστορία και Λατινικά. Οι Ιατρικές
ΕΚΠΑ και ΑΠΘ ομονοούν . Ναι
σε όλα από 25%. Στ1s σχολές του
Σε αχείρα βοηθείας από την Ευρω- Ζάεφ θα κριθεί και το μέλλον τns
παϊκή Ενωση ελπίζει ο πρωθυπουρ- συμφωνίαs των Πρεσπν . Σελ . 14
yos τns Bόρειαs Μακεδονίas Ζόραν
Ζάεφ με τη χορήγηση ημερομηνίαs
έναρξns ενταξιακν διαπραγμα
τεύσεων στη Σύνοδο του Δεκεμ - Ευάγγελος Βενιζέλος,
βρίου, που θα κρατήσει ζωντανό
τον κυβερνητικό συνασπισμό του.
Από την επιβίωση τns κυβέρνησηs Αλέξανδρος Μαλλιάς
Κλιμάκιο Αμερικανν δασολόγων Πορεύθηκε μέσα στα καμένα μας .
Οι ειδήμονες επισκέπτες θερμομέτρησαν το χμα , συνέλεξαν το βιογραφικό του, λέγοντας ότι η αναγένηση της φύσης ριζνει . Θαύμα σαν την επιστράτευση υποζυγίων , αγόγγυστων συμμάχων ανθρπων
στον ζόφο του Πολέμου και στο όργωμα της ειρήνης , για τη μεταφορά
κορμοδεμάτων κι απόρησαν Πς δεν είχαν σκεφθεί να εντάξουν τα
μουλάρια στο οικολογικό τους οπλοστάσιο. Σελ . 22
ΕΜΠ η εικόνα των συντελεστν
ση στον υπολογισμό των μονάδων καταγράφεται σαφς πιο πλουραγια την εισαγωγή των υποψηφίων . λιστική . Οπωs εξηγούν στην Κ)
ειδικοί αναλυτές, με τον νέο τρόπο
υπολογισμού τα κομπιουτεράκια
των υποψηφίων θα πάρουν φω τιά , καθs ο υποψήφι0s θα έχει
διαφορετικό αριθμό μορίων εισα γωγns σε κάθε τμήμα του επιστημονικού του πεδίου . Σελ . 4
Παραδείγματα: Η Οδοντιατρική
του ΕΚΠΑ δίνει 25% συντελεστή
ΓΡΑΦΟΥΝ
βαρύτητas για όλα τα μαθήματα,
εν η αντίστοιxη του ΑΠΟ όρι σε 20% για τη Γλσσα, 25% για
τη Φυσική και τη Xημεία , με πιο
απαιτητική τη Βιολογία στο 30%.
Νίκος Κοτζιάς
Σελ. 16
Σελ. 33
Το τείχος δυσπιστίας των ανεμβολίαστων
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Ασφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ εν οι επιστήμονες προτρέπουν και για το εμβόλιο κατά της γρίπης
Κυματοθραύστες
οι πρτες ρηγματσειs στο τείχos
των ανεμβολίαστων διαφαίνονται θύνουν οι επιστήμονεs για μαζι με τη σημαντική άνοδο των εμ
βολιασμν πρτηs δόσns, την
ίδια ρα που το ΕΣΥ υφίσταται χόμενη δίδυμην επίθεση των ιν
ασφυκτική πίεση, εν επίκειται
αδανεισμόs κλινν COVID) του
ιδιωτικού τομέα . Εκκληση απευΗ αΟχι στους εγχριους
Ταλιμπάνν. Ο nγούμενος
της νέας ιεράς μονής
Εσφιγμένου
του Αγίου Ορους ,
Βαρθολομαίος, στο Γεύμα
με την αΚι>. Σελ. 35
Η αερά ράβδοςν από
τη ΔΙΣ κατά αρνητν
του εμβολίου
ιερέων. Σελ. 10
ΗΗ Ευρπη βαριανασαίνει
από την επέλαση
Ολη η Ευρπη κλυδωνίζεται
από το τέταρτο κύμα τns πανδημίαs. Η δοκιμασία που περνά
ει η Ελλάδα δεν οφείλεται τάχα
σε κάποια πολιτισμική ιδιαιτερότητα . Η σχετική μεμψιμοιρία
-περί βαλκανικήs εξαίρεσnsείναι τουλάχιστον αντιπαραγωγική . Αυτό που χρειάζεται
τρα, όπωs και στα προηγούμενα κύματα τns πανδημίαs, είναι
η συλλογική και συστηματική
άμυνα . Οι πολιτικέs δυνάμε1s
που βρίσκουν τη στιγμή κατάλ
ληλη για να κερδοσκοπήσουν
αντιπολιτευτικά δεν ωφελούν
ούτε καν τουs εαυτούs τουs.
Πριμοδοτούν την καχυποψία
και τη διάρρηξη κάθε εμπιστοσύνns στουs θεσμούs και στην
επιστήμη. Δουλεύουν μόνο για
τουs ακραίοus.
protergia
κούs εμβολιασμούs και κατά τns
γρίπns , τονίζονταs ότι μία ενδεΤο μέλλον της ενέργειας.
ίσωs προκαλέσει μη αντιμετωπίσιμεs καταστάσειs. Σελ . 6, 8
της COVID-19. Σελ . 29
Τα ακραία μηνύματα
των συμμοριν ανηλίκων τροφίμων, καυσίμων
Νέο άλμα στις τιμές
ΓΡΑΦΟΥΝ- ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ)
Για βίαιες επιθέσεις εναντίον άλλων ανηλίκων
Αυξήσεις έως 21,45% στον δείκτη τιμν καταναλωτή
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος
Σελ. 12
αΟλοι οπλισμένοι, αύριο σφαγείου.
Ανατριχίλα προκαλούν τα μηνύ- αρπάζοντάs τοus χρήματα και
ματα-καλέσματα μελν συμμοριν ανηλίκων για βίαιεs επιθέσειs
-που βιντεοσκοπούσαν-εναντί .
ον επίσηs ανηλίκων που ονόμαζαν απουθενάδεsν , εν έστηΑντιμέτωπα με νέο κύμα ακρί - λικέs τιμέs οι ανατιμήσειs των
βειαs θα βρεθούν τα νοικοκυριά
καθs το σκηνικό για αυξήσειs εκπρόσωποι τns αγοράs, εν
τιμν σε τρόφιμα και καύσιμα
έχει ήδη στηθεί . Μόλιs εξαντληθούν τα αποθέματα των σούπερ
μάρκετ, θα περάσουν στιs τε.
ναν ενέδρεs και σε διανομεis
Βάσω Κιντή
προμηθευτν, προειδοποιούν
Σελ. 21
φαγητό . Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, 218 ανήλικοι
ξυλοκοπήθηκαν και 211 ληστεύθηκαν από ομάδεs εφήβων και
νεαρν . Σελ. 24
Σταύρος Μπένος
ήδη έχουμε αυξήσειs έωs 21,45%
σε 44 από τα 60 τρόφιμα του δε κτη τιμν καταναλωτή. Οικονομική Κ , σελ. 6 και 12
Σελ. 23
Αγγελος Συρίγος
Σελ. 31
Είσαι ένας καθημερινός
πρωτοπόρος.
Περισσότερα στη σελίδα 5.
Δ EUROBAN K

Τελευταία νέα από την εφημερίδα