Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
Το 2022 ξεκινά
η Πατρν-Πύργου
εξαγγελία για την Πατρν -Πύργου κατά την επίσκεΨη του Κυριάκου Μητοοτάκη
στη Ηλεία. Προανήγγελε ότι α
έργα ξεκινούν εντός του 2022
Τρένο: Κλείδωσε
το Τμήμα Αίγιο-Ρί
ΗΤΕΡΝΑΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μειοδότησε στο σιδηροδρομικό έργο ΑίγιοPiο δίνοντας έκπτωση 8.29% .
με στόχο να μεταμορφσει Τις
μεταφορές της περιοχής
Η Οικονομία
και η Ψυχολογία
Σελ. 5
Σελ. 7
- Απόψεις . σελ . &
ΙΣύμβουλ0s
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
Μαζνος 94 1262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα ηρέπι
να γνωρίζεις
| www.symboulos.gr
|0-mailt symbouloeotonet gr
Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs r| Αρ . Φύλλου 1228
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021
επιχ ειρήσεων
ΕΣΤΙΑΣΗ
>Την ρα που η επιχειρηματικότητα προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της
Δυναμικές
κινητοποιήσεις
Αβεβαιότητα
Η ΕΣΤΙΑΣΗ
ΠΕ9ΙΝΕ
στην κοινωνία από κρούσματα και μέτρα
Με δυναμικές κινητο1οιήσεις
απαντά ο τομέας της εστίασης
στα νέα μέτρα . Την Περαoμένη
Δευτέρα τα μέλη tου ΣΚΕΑΝΑ
Προχρησαν οε κλείσιμο των κα ταστημάτων τους Ακολουθεί νέα
κινητοΠοίnon tην Τρίτη 16 Νοεμβρίου από ην Εστίαση Πάτρας . .
Κοινή ουνισταμένη των διαμαρτυ
ριν να δοθεί το μήνυμα στην κυ
βέρνηση ότι δεν Πaι άλλο Ένα ασταθές περιβάλλον σε αγορά και κοι νωνία Προκαλεί η καθημερινή κατάρριψη
ρεκόρ κρουσμάτων Cοvid -19.
Επιπρόσθετα
βολίαστους Πελάτες οδήησαν σε απλειες
τζρων στα εμπορικά καταστήματα και την
εστίαση , αφού Προαπaιτούμενο για Πολλές
δραστηριότητες είναι η επίδειξη βεβαίω σης εμβολιασμού ή νόσηση
Αυτός είναι και ο λόγος της αβεβαιότητας
Ποu προκαλείται σε όλα τα επίπεδα και έχει
αντανάκλαση στην κατανάλωση και την
μορφνεται σε τοπικό
επίτεδο μιλούν σιον
νέα μέτρα για τους ανεμ
φερειάρχης Αχαίας
Πρpoς Παιάς Πρόεδρος Οικονομικού
Εmμελητηρίου Δυικής
Ελλάδος , Κστας Ζaφαρόnουλο και Τάσος
Νικολακόιουλος , Πρόεδρος και Εκτπρόσωnος
Σελ. 3, 11, 14
εμΠορική κίνηση.
Οι νοσηλείες καθημερινά αυξάνουν και ο
φόβος για το μέλλον είναι διάχυτος, αφού
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει Ποια θα
είναι η εξέλιξη της Πανδημίας ,
Η Αχαία το ' 21
Εγκαίνια σημαντικής έκθεσης
την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις
7.00 μ.μ. στην Πινακοθήκη.
Σελ. 22
Συλλόγου αντίστοιχα,
Ηλίας Θεοδωρόιουλος
ΔιοΚηής Νοσοκομεί
οΑγιος Ανδρέας
Πατρν .
Δεκτό
Σελ . 12-13.
-Ολογραφία. σελ 2
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
ΣForum
ΕΔΙΚΤΥ0 ΑΝΑΠΤΥ ΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΕΗΣ
ΣυμδουΛos www. sy m bou los.gr tm ο
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον κΣύμβουλο Επιχειρήσεων
ΟnlinΕ