Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5108 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Εμβόλιο: Αύξηση 200%
• Θεμιστοκλέους: 586.000
ραντεβού για εμβολιασμό το
τελευταίο 10ήμερο.
•Οι ηλικίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση
• Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι τα περισσότερα
ραντεβού κλείστηκαν από
ηλικίες έως και 50 ετών,
ωστόσο μικρότερη ζήτηση καταγράφεται στους 60 και άνω,
όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη.

Πολιτική
Πρώην γραμματείς
του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλίας, στηρίζουν τον
Νίκο Ανδρουλάκη...

s

Óåë. 7

Ικανοποίηση στο Δήμο Μουζακίου
•για χρηματοδότηση
10.500
ευρώ του
ΚΔΑΠ από
το ΥΠ.ΕΣ.

s

Óåë. 11

s

Κοινωνία

Óåë. 5

Γεύμα σε όλους τους
μαθητές των δημοτικών σχολείων του
Δήμου Καρδίτσας

s
Σταθμούς φόρτισης
Óåë. 6

• ηλεκτρι-

κών οχημάτων
εγκατέστησε
η Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Óåë. 9

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr