Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 10.11.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 25ο-ΑρΦύλλου: 6911
Εκδόθηκε η απόφαση Λιβανού για εφαρμογή του νόμου για τις αθέμιτες πρακτικές
Κiπις τμκτις- Πουτρνm h πημνητα αΝumαα Μηφας
Η λίστα με τα έργα
οπως σημεινουν κυβερνητι κές πηγές, στη συνεδρίαση αποφασίστη κε και ο ορισμός του Ταμείου
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(TΑΙΠΕΔ) , ως φορέα ωρίμασης , διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης των
συμβάσεων των έργων αυτν.
Qualco
Προχρησε
εξαγορές εταιρειν
Fintech
συναλλαγν που αφορούν
στις εξαγορές δύο (2 ) θυγατρικν
Neurosoft από την Qualco,
ανακοίνωσε η τελευταία.
Συγκεκριμένα , η
εξαγόρασε το 100% των
μετοχν της TensorFin
Single Member SA καθς
και το 100% της < Daedalus
TechnologiesFZE ,
οποίες δραστηριοποιούνται
στον τομέα του Supply
Chain
ολοκλήρωση
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
1 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ
εταιρειν της
Η επιλογή του ΤΑΙΠΕΛως φορέα ω ρίμασης κυρίως για έργα
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία του
στην επιτάχυνση υλοποίησης των έργων και αποφόρτιση
των υπουργείων . Με την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ στις διοικ
ητικές δομές, αναμένετα να επιτευχθεί η στενή παρακολούθηση , ο συντονισμός και η διασφάλιση της απόδοσης
των συμβούλων με στόχο τη ταχύτερη ολοκλήρωση των
έργων.
Πρόκειται για συνολικά 16 έργα των Υπουργείων Υγείας
Δικαιοσύνης , Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Περιβάλλοντος και
Qualco
Υψηλό πληθωρισμό ως το
20 τρίμηνο του 2022
περιμένει η Πειραις
Finance
Η άνοδος του πληθωρισμού στο 2,2% το Σεπτέμ
βριο και η εκτίμηση για έντονη αύξηση τον Οκτβρ
10 έχει επαναφέρει στον προσκήνιο τη συζήτηση
αναφορικά με την πορεία των τιμν, της επίδρασης
της στην ανάπτυξη καθς και τις πιέσεις-δεδομένου ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό και όχι μόνο
φαινόμενο - για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής
από πλευράς κεντρικν τραπεζν , επισημαίνει σε
ανάλυσή της η τράπεζα Πειραις
Προτού όμως περάσουμε στον πυρήνα της συζήτησης , γράφει , θα είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη
μας κάποια βασικά δεδομένα:
Η άνοδος του πληθωρισμού στην Ευρωζνη
βρίσκεται σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο καθς
οι τιμές στην Ευρωζνη ξεκίνησαν την αυξητική
τους πορεία από τον Ιανουάριο 2021 (κυρίως
εξαιτίας της επαναφοράς του ΦΠΑ στην Γερμανία
στα προ-Covid επίπεδα) και έκτοτε έχει ακολουθήσει μια έντονη αυξητική πορεία κυρίως λόγω της
αύξησης των τιμν ενέργει ας
Αντίθετα, στην Ελλάδα, η άνοδος των τιμν είναι
σχετικά πρόσφατο φαινόμενο καθς έως και τον
Απρίλιο 2021 η πορεία των τιμν ήταν αρνητική
παρέχουν ολοκληρωμένες
τεχνολογικές
συνδυάζοντας την παραγωγή εξειδικευμένου λογισμ κού με την παροχή συμβου
λευτικν υπηρεσιν και
καλύπτοντας όλα τα διαμορφωμένα μοντέλα χρηματοδότησης τιμολογίων και
εισπρακτέων από Τράπεζες
Χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς.
Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα ,
Κύπρο , Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα , Μέση Ανατολή,
Ασία και Βόρεια Αφρική, και
προέκυψαν έπειτα από την
απόσχιση του εμπορικού
τομέα Fintech & Analytics'
της εταιρείας Neurosofi.
Η Qualcο θα ενσωματσει
στον Τεχνολογικό της κλάδο
το σύνολο των εμπορικν
και λειτουργικν δομν του
παραπάνω τομέα.
λύσεις
Πριν από την κατάθεση ευρ στα 25-27ευρ
είναι αυτήν τη στιγμή το
στερο σενάριο
και σύμφωνα με πληροφ
ορίες θα καλύψει το
τρέχον χρονικό διάστημα
Προϋπολογισμού
στις 19 Του μήνα , ανα
νεται η επικαιροποίηση
των αποφάσεων που
έχουν ληφθεί για την
επιδότηση των λογαρια- δηλαδή ως το τέλος του
σμν του ηλεκτρικού έτους.
ρεύματος και πιθανότατα
του φυσικού αερίου. Η λας προστασίας στο α'
σύνδεση τους , άλλωστε , 3μηνο του 2022 ή και
δεν επιτρέπει αισιοδοξία παραπέρα -όπως όλα
ότι η εικόνα θα αλλάξει δείχνουν-εκεί θα ενεργοστον ορατό ορίζοντα. Η
αύξηση της οριζόντιας ση Μόνι μος Μηχανισμός.
επιδότησης από τα 18
απαιτηθεί
παράταση της αομπρέ
ποιηθεί ο υπό διαμόρφωΤελ
Created by Universal Document Converter