Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βιοκαλλιεργητές θεσσαλίας-Ποιο είναι το μέλλον των βιολογικν λαϊκν αγορν ->>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6101 Τετάρτη 10.11.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗ ΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΔΑΠΕΕΠ:
>>> Τε.
>>>Τελ.
Αμπελουργοί
Μεταφορά κονδυλίου 90 εκατ. ευρ για
χρηματοδότηση του επιδόματος θέρμανσης
Οι γυναίκες παίρνουν 2 μισθούς
λιγότερους από τους άνδρες
Συνεχίζεται η υποβολή των
δηλσεων συγκομιδής από
τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικλιν αμπέλου με καταληκτική ημερομηνία της 30η
Νοεμβρίου 2021.
Η υποβολή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω
της Ψηφιακής υπηρεσίας
Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικν Προϊόντων της
επίσημης ιστοσελίδας του
ΥΤΑΑΤ, WWminagric.gr
Οι κάτοχοι νόμιμων αμπελουργικν εκμεταλλεύ σεων ,
δηλαδή όσοι είναι καταγεγρ
αμμένοι στο Αμπελουργικό
Μητρο , κατέχουν αμπελοτεμάχια μονο καλλιέργειας
αμπέλου με οινοποιήσιμες
ποικλίες και έχουν νόμιμο
δικαίωμα φύτευσης , υποχρεούνται αμέσως μετά το
πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής
Να σημειωθεί ότι η δήλωση
συγκομιδής αφορά
πραγματική ποσότητα που
συγκομίσθηκε και τον ακριβή
προορισμό της παραγόμεν
ης ποσότητας με παραστατ κά-δικαιολογητικά που τεκμηρινουν τα δηλωθέντα
στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται
υπεύθυνη δήλωση
φαρμακεία στο μηνο
Ποιους αφορά
πρμαμα (Ονογιωνίο
Ες και τις 25 Νοεμβρίου τηλεκατάρτισης, εν
θα υποβάλλονται αιτήσεις ωφελούμενοι θα πιστοποιγια συμμετοχή στο επιδοτούμενο
κατάρτισης
νωσία που
ηθούν για τις γνσεις τους
και θα λάβουν σχετική
"Οινογ - βεβαίωση, κατόπιν σχετικν εξετάσεων.
Η επιδοτούμενη κατάρτιση
πρόγραμμα
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο τριμηνιαίο report που
δημοσιεύτηκε σήμερα από την Convet Group και προκύπτουν
από την πλατφόρμα eRetail Audit, η οποία επιτρέπει σε προμ
ηθευτές και εμπόρους Καταν αλωτικν
Healthcare αγαθν , να έχουν καθημερινή πρόσβαση σε εμπορικά , marketing και τεχνολογικά δεδομένα που διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική τους στο Ψηφιακό ράφι.
υλοποιεί η
ΚΕΟΣΟΕ και απευθύνεται
και Consumer
σε όλους τους εργαζόμε- αφορά στα εκπαιδευτικά
νους του ιδιωτικού τομέα.
Το πρόγραμμα Οινο γ
νωσία είναι επιδοτούμενο με 5 ευρ μικτά ανά
ρα κατάρτισης
ευρ για τα προγράμματα Προ ίοντων,
100 ωρν , που αφορούν
επτά ωφελούμενους και
400 ευρλω για τα προγράμματα 80 ωρν , που Διεθνούς Εμπορίου Οινοαφορούν επίσης επτά
ωφελούμενους) και λόγω 5. Στέλεχος, Πωλήσεων
της covid-19, θα υλοποι- Οινοποιητικων προίοντων
ηθεί απο κλειστικά μέσω
προγράμματα που ακολουθούν:
στοιχείων,
συμπληρνεται με ατομική
ευθύνη του υπόχρεου αμπελουργού ονοποιήσιμων πο
κιλιν και σε περιπτσεις
δήλωσης Ψευδν στοιχείων
ή απόκρυψης των πραγμαΤικν στοιχείων , προβλέπονται κυρσεις σύμφωνα με
την ισχύουσα εθνική νομοθ1. Γευσιγνστης Οίνων ,
2. Στέλεχος διαδικτυακού
(500 Μarketing Οινοποιητικων
οποία
Τον ρυθμό ανάπτυξης +279%
στην αξα ( ευρ ) των online
3. Στέλεχος Ανάπτυξης αγορν κατέγραψε το κανάλι
εν σύμφωνα με έκθεση της
Convert Group, οι κατηγορίες
με Τις καλύτερες επιδοσεις τους
Οινοτουρισμού,
του Online Φαρμακείου στην μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
4. Στέλεχος Εξαγωγικού-Ελλάδα, το Τρίτο Τίμηνο του
είναι:
Σεπτέμβριο
συμπληρματα διατροφής κι
βΙταμίνες (+37%), τα βρεφικά
2021, συγκριτικά
ποιητικων Προϊοντων
αντίστοιχο Τρίμηνο του 2020
εσία .
Created by Universal Document Converter