Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοντήτης Ειδότης Δευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ετος 450 Α, Φύλλου 12050 Τιμή 060 ευρή .Τρίτη 9 Νoεμβρίου 2021
ΤΥΑΚΕΨΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΑΠΟΥΣ ΤΑΝ ΦΟΡΕΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑ ΕΤΙΑΣΗΕ
ΕΙΧΕ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΜΗΤΕΟΤΑΚΗΕ
ύσκεψη με εκ , Δευτέρα
'προσπους ίστο Μέγαρο Μαδμου ο κοινωνία δεν 0α ξανα
των φορέων Πρωθunουργός Κυριά - κλείσουν . οι εμβολια
Ι του εμηορίου κος Μητσοτάκης ΟΕω σμένοι δεν θα στερη.
και της εστίασης με ο.καταράς να σος ευχαp , θούν τις ελευθερίες
nρu ότι η οικονομία και η
ρη συνεργοσία για τmv νότητα nou ήδη δείχνει δεν έχουν εμβολιαστεί
εφαρμογή των μέτρων ηεστίοση και το εμπόριο ea npέnει να npοστα .
για την αντιμετnση στην εφοpμογή των νέ . τευτούν .
Δυσκολεύει η κατάσταση
Στα Νοσοκομεία Ηπείρου
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021!
lα κρούσματα Παραμένουν στα ύψη
Δυσκολεύει μέρα με την μέρα η κατά .
στοση στα νοσοκομεία της Ηnεipoυ καθς τα κρούσματα κορωνοίού nppouέ.
νουν στα υψn , Οι nρuτες μέρες του Νοεμ
βρίου anοδεικνύονται ο
την έναρξη
ρα , οφου το nρτο επταήμερο του τρέxο
ντος μήνα τα κρούσματα στην περο aνηηeaν σε 1216, ορομό nou aneτελεί
αρνητικό ρεκόρ.
"WΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΓΟΡΤΗ ΤHE ΠΟΛΕΜΚΗΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΠΡΟΤΑΤΩΝ ΤΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΣΑΦΟΡΟΥ ΓAΒΡH
Χειρότερες aηd
ΚΑΙ ΨΥΧΟΟΡΟΥ ΕΛΠΙΔ0ΦΟΡΟΥ ΜΚΑΗ
Έκτακτα μέτρα προστασίας
Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας
ο χαιρετισμός
μου θα είναι
oλογές της δης Δεκμβρου στο Κίημα
Αno τη Διοίκnon toυ το διόστημα σn το
γίνεται ότu ούμφωνα με 2021 και ρα 0600 έuς
την με Αριομ. και τη Δευτέρα, 22 Nο
Δ10/..oικ 69136/5, εμβρίου 2021 και ρα
112021 Κorνή Υnoupγι . 06.00, ισχύουν τα ακό
Αλλαγή
κn Anopοση .Εκτακτα λουθα εκτακτα μετρα
μέτρα ηροστοσίος της nρoστασίας της δομο
6ημόσιος υγείας ano σιος υγείος , σχετικά με
τον κίνουνο nεpoτέρω tmv ηpoopaon στο N
δσnopoς του κορωνο - οοκομείο μας
ού covιD -19 στο σύνο .