Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Εικόνες Μπέργκαμο στη Θεσσαλονίκη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΝΤRA
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: +4.307
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ετos 80 Αρ. φύλλου 2373
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διασωληννουν ασθενείς σε θαλάμους εκτός ΜΕΘ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται και τα νοσοκομεία της Αθήνας
Η ΠΑΤΑΓΩΔΗΣ αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματοs στη Βό
ρεια Ελλάδα φέρνει στην επιφάνεια σκηνές Μπέργκαμο . Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη οι 25 κλίνεs στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείαs είναι κατειλημμένε , με αποτέλεσμα να διασωληνσουν α σθενες
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Εκρηξη ακρίβειας
και φτχειας
με κορωνοίό σε απλούs θαλάμοus.
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
οι ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ στην πληρωμή
των λογαριασμν ρεύματοs αποκαλύπτουν τn δραματική κατάσταση στην
οπΟία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά.
ΟΙ αντοχέs έχουν τελεισει και δεν μπο
Προσωπικότητεs με
βαριά βιογραφικάν
θα πλαισινουν
τον Αλέξη Τσίπρα
ΣΕΛ. 10
ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
ρούν να ανταποκριθούν στο ενεργεια κό
κόστ0s.
Είμαστε έτοιμοι για όλα
απέναντι στην Ελλάδα
D ΣΕΛ. 7
Το κράτοs δεν δείχνει διατεθειμένο να
αναλάβει Πρωτοβουλίες ικανές να αντι μετωπίσουν το Πρόβλημα και περιορίζε
ται σε υποσχέσειs και ημίμετρα .
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γίνεται εκρηκτική γιατί
εκτός από τη μεγάλη αύξηση του ενερ
γειακού κόστουs, τα νοικοκυριά θα
Πρέπει να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρί
βειαs Πou σαρνει τηv αγορά.
οΙ τιμέs στα Βασικά καταναλωτικά αγα
θά έχουν εκτιναχθεί στα ύψn.
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με κατάθλιψη σχεδόν
έναs στοUs δύο νέουs την
περίοδο τns Πανδημίαs
ΣΕΛ. 11
ΡΩΣΙΑ
ΠΙΘΑΝΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΝΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ , ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ LOCKDOWN
Τροφοδοτεί με ζεστό
νερό τα σπίτια από πλωτό
πυρηνικό αντιδραστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 3, 8-9
ΣΕΛ. 14
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕ
ΕΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
NEWS 10
Χιλιάδεs ελεύθεροι επαγγελματίεs και απασχολούμε
νοι, λόγω των αυξημένων χρεν Προs τον ΕΦΚΑ, δεν
μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν. Η απόφαση , όμως
τns Ολομέλειαs του Συμβουλίου τns Επικρατείαs, Πou
θεσπίζει 10ετή παραγραφή των οφειλν τουs αλλάζει
τα δεδομένα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 10:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
E LIVE
ΣΕΛ. 3
ΚΝΤRA Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Yου Tabe
91 772241
7251 10