Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ED κροu toς ημέpες σε Δημου . κομιδν eno tn Δυτκn
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠo του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ 24ΩΡΑ
ντονη είναι κρούσματα.
η ανησυκία
μεκνουν , η nison nου a .
κρούσματα κορωνοίού oείta στο Νοoοκομεία
κά , rυμνόσια και Λυκεια Μακεδονία, αAna και στο
ται το τελευταίο διάστη του Νομού μας , ad και
μα στο Νομό nρέβεζος
Να σημεισουμε ότ μ σα σε τρία 24ωρο (Δευ- ντρν εκφροζοντοι φο.
γήσει npoβλημα στις δια .
κομιδές ασθενν . εον
χρειοστε, ano το Νοoo κομείο Πρέβεζας
ΟΔΥ συνοδικά 77 νέα οματων , εν όnως σn .
"Αλλαγή είναι η αλήθεια"
Είναι το σύνθημα του Ανδρέα Λοβέρδου
Με το όνουα κα tov Αλιο του Π .
Σοκ στο ντεκόρ και σύν0ημα ΑΜ
είνα η aλnθεια ο Ανδρέος Λο.
βέρδος nαpouoίoσε το σχέδιο του
για την αναγέννηon της nopataξης
ενόψει των εκλογν tης 5nς Δεκεμ.
βρίου
Αλλαγή
ννεχε οτη ο
οψόμεθα. .
Διηλή αύξιση του καττατου μισθού ειτός του 202
οουμε την ημρομηνία συνεδρίσης τυ
καττατου μwθού .
ντός του 2092 αντ .
ουνέντευξης στο κε.
Δημοτικού Συμβουλίου Πρβεζος με θε-