Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 03.11.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6906
Κατάρτιση και εξειδίκευση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
Πιγμαμα ατέρτσης πό ο Οιονμιο Επιμλιτρο Ελάδις
α Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεωνν
Η ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
και έχοντας επεξεργαστεί το εν λόγω νομοσχέδιο
καταθέτει επτά προτάσεις-αλλαγές με στόχο της γα
βελτίωση των διατάξεων του εν λόγω νομοθετή ματος
κατά άρθρο και επιμέρους παράγραφο.
ΔάνειοΕξωδικαστική
ρύθμιση με
ακούρεμαν 78%
Συμφωνία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλν πέτυχε
για δανειολήπτη η Ενωση
Εργαζομένων Καταναλωτν
Ελλάδας (ΕEKE) της ΓΣΕΕ
με διαγραφή 78% του συνολικού ποσού του δανείου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της ένωσης, υπερήλικας
συνταξιούχος δανειολήπτης
απευθύνθηκε στην ΕΕΚE
καθς αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεσεις
εξόφλησης δανείου συνολικού ύψους 6.745 ευρ.
Η επιτυχία της ΕΕΚΕ
Τη διαχείριση απαιτήσεων
του δάνειου είχε αναλάβει
εταιρία διαχείρισης τραπεζι κν απαι τήσεων
στού Fund, με το οποίο,
από διαπραγματεύσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτν Ελλάδας , επετεύχθη συμφωνία
ρύθμισης του οφειλόμενου
Τι ισχύει με τη χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης από
το εθνικό απόθεμα
Ειδικότερα:
Άρθρο 3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην
περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων
Παρ β) ο κύκλος εργασιν της νέας εταιρείας, δηλαδή , το
άθροισμα του κύκλου εργασιν των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικν καταστάσεων των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων , αφαιρουμένων των
μεταξύ τους συναλλαγν, είναι ίσος ή μεγαλύτε ρος από το
ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρ.
Προτείνεται Το άθροισμα του κύκλου εργασιν των τελευταίων εγκεκριμένων κα δημοσιευμένων οικονομικν
Κ:γελίτρες οι ανάγκες των ασθενν από
έπειτα
Το εθνικό απόθεμα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη συμμετοχή γεωργν νεαρής ηλικίας και γεωργν που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στο καθεστς βασικής
ενίσχυσης.
Προς αποφυγή δημιουργίας τεχνητν συνθηκν
για την από κι ηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
από το εθνικό απόθεμα , καθς και καταχρηστική
εκμετάλλευσης
ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι:
Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από
το εθνικό απόθεμα ανακαλείται και τα δικαιματα
οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του
Τα πρτα ασύννεφαν
από την εφαρμογή των
κλειστν προϋπολογ σμν σε θεραπευτικές για την ένταξη των
κατηγορίες που αφορούν φαρμάκων αυτν στη
σοβαρές
έχουν αρχίσει να διαφ-ζητήθηκε γενναία έκπτω
αίνονται. Οι προϋπολογ
σμοί που έχουν εγκριθεί ενσωματωθεί ήδη το
φαίνεται πως δεν φιάνουν να καλύψουν τις
διετείς ή τριετείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί , καθς οι ανάγκες
του πληθυσμού αυξάνονται.
με τους εξής ευνοϊκούς
Διαγραφή εξόδων και
τόκων υπερημερίας: 5.245
Το ζήτημα όμως, είναι ότι
παθήσεις,
συνταγογράφηση,
Εφάπαξ καταβολή ποσού
1.500 ευρ για την εξόφλ
ηση του συνόλου .
Η Ενωση Εργαζομένων
Καταναλωτν Ελλάδας της
υπενθυμίζει
παρέχει από το 2010 στους
καταναλωτές υποστήριξη και
συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση.
ση, στην οποία είχε
των δικαιωμάτων αυτν , ο
σύνολο των υποχρεωεπιστροφν,
συμπεριλαμβανομένου
και του clawback.
Created by Universal Document Converter