Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιοι είναι στο στόχαστρο των ελέγχων της εφορίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ m
97712345675071
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 ' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.657
Ποιοι είναι στο στόχαστρο
των ελέγχων της εφορίας
Βαθαίνει η ανησυχία
για την Πορεία της Πανδημίας
Σοκάρουν τους επιστήμονες τα νούμερα
Πou καταγράφει καθημερινά ο ΕΟΔΥ
το τελευταίο διάστημα, εν αν συνεχιστεί η
αρνητική ορεία, δεν αποκλείονται περιορ στικά μέτρα. σελ . 19
Έργα 2,5 δισ. ευρ Προβλέπει
το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο
Κρυφάεισοδήματα και παραγραφόμενες υποθέσεις στις Προτεραιότητες της ΑΑΔΕ
Την υλοποηση έργων συνολικής αξίας 2,5 δισ.
ευρ για τη δημιουργία δικτύων Που θα συμβάλουν στην ταχύτερη σύνδεση με το Internet
Προβλέπει το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο
2021-2027. σελ . 16
Με τσουνάμι διασταυρσεων ετοιμάζεται να ατυ
Πήσειν επαγγελματίες και επιχειρήσεις από τις αρχές τάξεις για τη χορήγηση οικονομικν ενιοχύσεων
του 2022 ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, με στόχο
τον εντοπισμό Περιπτσεων απόκρυψης φορολο- ης Πανδημίας , όΠως επίσης και για την καταβολή
Yητέας ύλης και αποφυγής Πληρωμής φόρων , εν αποημισεων λόγω Πυρκαγιν ή άλλων φυσικν δρομικν εισοδημάτων ή Πρόσθετων αποδοχν,
συγχρόνως επιταχύνεται το τελευταίο δίμηνο του
τρέχοντος έτους ο έλεγχος των φορολογικν υπο
θέσεων Που κινδυνεύουν με παραγραφή στις 31 Δε- το σχέδιο της ΑΑΔΕ , μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη μικν εισοδημάτων ή Πρόσθετων αποδοχν. Ανακεμβρίου 2021. Επίσης, εξονυχιστικές θα είναι οι
ηλεκτρονικές διασταυρσεις και για τον εντοπισμό Που υπέβαλαν μηδενικές δηλσεις ΦΠΑ εν είχαν χαστρο είναι τα έτη 2015 και 2010. σελ.5
υπόχρεων οι οΠοίοι έχουν καταστρατιηγήσει τις δια σημαντική δραστηριότητα, την αντιπαραβολή δηλσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, τονέλεγχο
στο Πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειν εισοδημάτων αλλοδαπής Προέλευσης, τη διασταύ
ρωση για τον εντοΠισμό μη δηλωθέντων Ποσν αναΤο στοίχημα της συνόδου
της Γλασκόβης
καταστροφν. Αναλυτικότερα, αυτό το (πακέτο δια αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθσεις
σταυρσεων , Που Προγραμματίζονται με βάση και
όΠως και τν αναζήτηση μη δηλωθέντων αναδρο
Εκπρόσωποι από 200 περίπου χρες του
κόσμου βρίσκονται απόχθες στη Γλασκόβη
της Σκωτίας, αναζητντας τρόπους
για το Πς θα μεισουν τις εκπομπές αερίων
Πou προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου. σελ. 20
διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων φορικά με τις υπό Παραγραφή υποθέσεις, στο στόΝέα αναβολή καθολικής
εφαρμογής του myDATA
Βουλή
ΔΥΟ-ΠΡΑΣΙΝΑΡ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΚΑΟ' ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
PROSPERITY
Παράταση απόσυρσης Παλαιν ταμειακν μηχανν
Αύγουστος
ΑΝΟΔΟΣ 40% ΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
Μικρή αναβολή Παίρνει η Πλήρης μετάβαση της αγοράς στην
ψηφιακή εποχή και στην καθο
λική εφαρμογή των ηλεκτρονικν υποσύστημα Τaxis. Η Παράταση
βιβλίων , καθς δύο ημέρες πριν της συγκεκριμένης προθεσμίας
από την ολοκληρωτική από σn
μερα 1 Νοεμβρίου - υιοθέτηση
ης υποχρεωτικής για όλους ηλε
κτρονικής έκδοσης και διαβίβα σης τιμολογίων μέσω της Πλατφόρμας myDATA ης ΑΑΔΕ δο
θηκε δίμηνη Παράταση έως το
τέλος του τρέχοντος έτους για την βλίων myDAΤΑ. Στο πλαίσιο αυαπόσυρση Παλαιν ταμειακν
μηχανν . Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφ. Οικονομικν Απ.
Βεσυρόπουλου Παραείνεται έως
και τις 31 Δεκεμβρίου ο χρόνος
απόσυρσης των μοντέλων ΦΗΜ ,
Που εμφανίζονται ως ενεργοί στο
θάνος Ψαθάς
Συνέντευξη του διευθύνοντος
συμβούλου της ΕΤΒΑ BΙ.ΠΕ
Επενδύσεις
400 εκατ. ευρω
σε νέες Βιομηχανικές
Περιοχές
κρίθηκε αναγκαία Προκειμένου
να ικανοποιηθούν σχετικά αιτή
ματα τόσο των λογιστν όσο και
των υπόχρεων , ούτως στε να
αποφευχθούν προβλήματα κατά
την υποχρεωτική διαβίβαση στην
πλατφόρμα των ηλεκτρονικν β Συμφωνία δασμολογικής ειρήνης Ε.Ε- ΗΠΑ
Γιργος Καρανίκας
Συνέντευξη του Προέδρου
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
Νέο τεστ αντοχής για το
λιανεμπόριο το αυξημένο
ενεργειακό κόστος
Σε συμφωνία για την άρση των επιπρόσθετων τελωνειακν δασμν στις εξαγωγές χάλυβα
και αλουμινίου, αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων ετησίως , από την Ευρηη στην αμερικανική
αγορά κατέληξαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ε.Ε., κατά τη σύνοδο κορυφής του G20, στο Πλαίσιο
της προσπάθειας να μπει τέλος στη διένεξη Που δηλητηριάζει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις
Ουάσιγκτον-Βρυξελλν . σελ . 18
τό Παρατείνεται αντίστοιχα και
η διασύνδεση των φορολογικν
μιχανισμν (αμειακν μηχανν
κλΠ.) με τmν ΑΑΔΕ σελ .4
Μιλούν στη N
Ανοίγεν αι για
άλλους η ρύθμιση
36-72 δόσεων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΔΝΤ
το βάρος
αλλαγής
Executive
0Ι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΤΟΥΣ CEO
ΣΤΗΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Ελληνικές τράπεζες
Υπουργείο Οικονομικν
Hαπαίτηση οι τράπεζες να χρη
ματοδοτήσουν το νέο Περιβάλλον
υπό την ομπρέλα μιας ενισχυμένης εποπτείας, αλλά και να
υπολογίσουν τους κινδύνους της
κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσει
στην ανάγκη για ενίσχυση των
κεφαλαίων τους η οΠοία για τις
ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί
σε 6-8 δισ. ευρ . σελ . 7
Ανάσαν ρευστότητας σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελ
ματίες και επιχειρήσεις Που είχαν ενταχθεί στην
Πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων , να μεταπη δήσουνν στις Περισσότερες δόσεις της ρύθμισης των Γιργος Κουμπενάς
36 έως 72 δόσεων , υπό συγκεκριμένες προϋΠοθέσεις Πρόεδρος
και όρους , δίνει το ΥΠΟΙΚ, εφόσον καταβληθεί η δόση
του Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου. Η σχετική δι
ευκόλυνση Παρέχεται στους Πλητόμενος με τροπο
λογία του υπουργείου Οικονομικν Που κατατέθηκε
Ποιες είναι οι υποxρεσεις
των φορολογουμένων τον Νοέμβριο
Μιχάλης Λάμπρος
Γενικός διευθυντής της Majestic
International Cruises
φορολογικό
ημερολόγιο
της ΕΕΚΦΝ
ούριος άνεμος για την κρουαζιέρα
στιν Ελλάδα το 2022
σελ. 10-11
στη Βουλή. σελ. 5
σελ. 15
ΓAΧΑ 89806 (094%) V D0W JONES 3581956 (025%) Δ ΠE 100 723757 16 )
DAX 30 15638,77 (005%) (AC 40 6830,34 (038%) ΧΡΥΣΟΣ 1.78233 V ΠΕΤΡΕΛΑΙ0 8344 ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,156 V ΒΙTΟN 625173 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα