Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: "Κλειδώνουν" χαμηλά επιτόκια για 20 χρόνια στα στεγαστικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ II
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9'771109"004206"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103 n Αρ. φύλλου 30.859- Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . Με τις προσφορές E 4,00
<Κλειδνουν χαμηλά επιτόκια Δνμτομί η νορα
για 20 χρόνια στα στεγαστικά
ΣΗΜΕPΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
να τρέχει με 1.000
και η Δικαιοσύνη
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Περιζήτητοι, αλλά
και δυσεύρετοι
Οι δανειολήπτες σπεύδουν να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό κόστος δανεισμού
με 100
Συνέντευξη στην < Κ)
Η ψηφιακή μεταρρύθμιση ανοίγει
ευρύ πεδιο επαγγελματικής αξιο
Πoiησης πτυχιούχων Πληροφορικής ,
ωστόσο Πρωτα Πρέπει να επιλυθεί
μια ελληνική εξίσωση. Γιατί καθυστε ρεί επί σειράν ετν η αποφοίτηση
από τα σχετικά τμήματα ΑΕΙ;
Αρθρο του Περικλή Μήτκα Σελ. 6
Με σταθερό επιτόκιο είναι n πλειονότητα
των στεγαστικν δανείων που χορηγού
νται αυτήν την περίοδο, καθs οι δανει ολήπτεs σπεύδουν να αξιοποιήσουν το
ιστορικά χαμηλό κόστ0s χρήματοs. Εi ναι ενδεικτικό πωs το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφνεται σήμερα στο
2,30%-3% , ανάλογα και με τη σχέση που
έχει ο πελάτns με την τράπεζα, εν το
αντίστοιχο σταθερό επιτόκιο, διάρκειas
έωs και 20 ετν , διαμορφνεται κοντά
στο 2,80%. Ετσι, το 40% έωs και το 90%
των δανειακν συμβάσεων που συνάπτονται αυτήν τη στιγμή είναι σε στα θερό επιτόκιο. Οι τράπεζεs μιλούν για
ένα παράθυρο ευκαιρίαs που έχουν οι
δανειολήπτεs να κλειδσουνο χαμηλή
και αμετάβλητη δόση για δύο ή τρειs δεκαετίεs , δεδομένου ότι στην Ευρπη έχει
ανοίξει για τα καλά η συζήτηση ωs προs
το πότε n ΕΚΤ,υπό τηνV πίεση του πληθωρισμού , θα αρχίσει να περιορίζει την
παροχή ρευστότητas και να αυξάνει τα
επιτόκια . Οικονομική K , σελ . 7 16
Την ανάγκη μεταρρυθμίσεων ε βάθ0s στη Δικαιοσύνη τονίζει , με συνέντευξή του στην Κ),
ο αντιπρόεδροs τns κυβέρνησn , Παναγιτns Πικραμμ VOS, ο οποί0s ζητεί την ουσιαστική
αξιολόγηση των δικαστν . Σελ.4
Ο πλανήτης
έχει μία ακόμη
ευκαιρία
0 γιατρός των αστροναυτν | 30 xρόνια έργο
και προσφορά
στο Πατριαρχείο
Αυξήσεις
ρεύματος 164%
στη βιομnχανία
protergia
Σύνοδος για το κλίμα
Ο κκ. Βαρθολομαίος
Σήμα κινδύνου
Το μέλλον της ενέργειας
Εν ξεκινάει σήμερα η Σύνοδ0s του ΟΗΕ για την Κλιμα
τική Αλλαγή στη Γλασκβη ,
η πραγματικότητα έρχεται να
υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκn λήψns μέτρων. Αν
συνεχίσουμε με τουs σημερινούs ρυθμού , σε μία δεκαετία θα έχουμε χάσει το τρένο
του 1,5 βαθμού , δηλαδή την
ευκαιρία να σταματήσουμε
την αποσταθεροποiηση του
κλίματοs σε επίπεδα καταστροφικά, αλλά όχι κατακλυσμιαία.
Ηnιo μακρά θητεία στον πατριαρχικό θρόνο από το 1453 ανήκει
στον κ.κ. Βαρθολομαίο , ο οποίos συμπλήρωσε 30 έτη ωs Προκαθήμενos τns Ορθοδοξίαs και
60 χρόνια ιεροσύνn . Μεγάλη η
προσφορά του στον διαθρησκευτικό και διαχριστιανικό διάλογο
και η προσπάθεια συνάντησns
τns Εκκλησίas με τον σύγχρονο
κόσμο , συνεχεis οι αγνεs του
για το περιβάλλον. Οσοι βρίσκονται κοντά του αναφέρουν πως
είναι ακούραστοs, εργατικόs,
παρατηρητικός και τονίζουνπωs
θυσιάζεται για να επιτύχει τοus
στόχουsτουs οποίοus θέτει για
το Οικουμενικό Πατριαρχείο και
τη Ρωμιοσύνη. Σελ. 20, 21
Η ενεργειακή κρίση οφείλεται σε
εξωγενεis παράγοντεs . Το ότι η
αύξηση του ρεύματοs περνάει αυ τούσια στα τιμολόγια των μεταποιητικν βιομηχανιν οφείλεται
στην ανωριμότητα τns ελληνικήs
ενεργειακήs αγοράs . H μεταποίη
ση εκπέμπει σήμα κινδύνου , καθs από τον Δεκέμβριο, οπότε
θα ισχύσει ρήτρα χονδρεμπορικns τιμήs στα τιμολόγια μέσηs τά
σns, το ρεύμα θα αυξηθεί-με τα
σημερινά δεδομένα-κατά 164%.
Οικονομική Κ , σελ. 4, 5
ΓΡΑΦΟΥΝ- MΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ)
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομική Κ, σελ . 6
ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
Υπουργός Επικρατείας
Αρθρο του γ.γ. του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες
Σελ. 8
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΘΑΝΟΣ Π. ΝΤΟΚΟΣ
Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας
του πρωθυπουργού
Σελ. 29
Ποιος δεν θέλει
καλύτερη ΕΛ.ΑΣ;
Σελ. 16
Ακροβασίες
Ερντογάν
σε βαρύ κλίμα
ΓΙΟΥ ΖΕΝΓΚΑΝΓΚ
<Καλδιο
Εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΛΠ
Οικονομική Κ, σελ . 12
δεδομένων)
με Μ.Ανατολή
Ολες οι αστυνομίεs κάνουν λάθη-και ενίοτε λάθη μοιραία,
που κρίνονται από τη Δικαιοσύνη. Ο σκοπός όμωs είναι να
έχει και n υπηρεσία συστημική μνήμη-να έχει μηχανσμούs που θα αναλύουν νnφάλια τα λάθη , στε να μην
επαναλαμβάνονται. Tον σκοπό
αυτόν υπονομεύει όποι0s αντιμετωπίζει τα σματα ασφαλείas σαν αντιπολιτευτικό στόΧo-και τα στελέχη τοus σαν
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Συγγραφέας
Σελ. 24
ΜΠΕΤΑΝΙ ΧΙΟΥΖ
Συνάντηση
Μπάιντεν
Ενα φιλόδοξο σχέδιο
Ιστορικός
Συμβιβαστική λύση με τον Τζο
Μπάιντεν για το επίμαχο θέμα των F-35 θα επιδιξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περι
θριο τηs διεθνούs διάσκεψηs
για το κλίμα, στη Γλασκβη . Οι
σχέσειs τns Τουρκίas με τη Δύση επιδεινθηκαν περαιτέρω,
ύστερα από τιs απειλές Ερντογάν για απέλαση των δέκα πρεσβευτν που αξίωσαν την άμε ση απελευθέρωση του Οσμάν
Καβαλά . Σελ. 16, 26
Ενα πολύ ξεχωριστό και φιλόδοξο εγχείρημα συζητήθηε
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στη Σαουδική Αραβία . Πρόκειται για τη διασύνδεση τηs
Ελλάδαs με τη Μέση Ανατολή
και ενδεχομένωs την ανατολική Ασία μέσω τns εγκατά
στασns διαύλου μεταφοράs
μεγάλου όγκου δεδομένων ,
δηλαδή ενός καλωδίου δεδοΣελ. 35
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΔΟΥΚΙΔΗΣ
Καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνν
Οικονομική Κ , σελ. 8
Από το Διάστημα φθάνουν με κάθε λεπτομέρεια τα ιατρικά δεδομένα αστροναυτν και το τσεκάπ αναλαμβάνει ειδική επιστημον
κή ομάδα στην οποίa μέλος είναι και ένας Ελληνας ο οnοiος μιλάει
στην K) για τα συνήθη συμπτματα , την επίδραση της βαρύτητας
και της ακτινοβολίας και το εξατομικευμένο <φαρμακείο Που έχει
μαζί του ο καθένας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό . Στη φωτογραφία, ο κ . Αδριανός Γολέμης κατά τη δοκιμή μιας πειραματικής στολής για την προσομοίωση αποστολής στον Αρη. Σελ. 23
εχθρού . Αυτός ο φανατισμόs
-και ο κλεφτοπόλεμ0s που τον
συνοδεύει- δεν είναι απλs
Eημερματα Κυριακής ,
γυρίζουμε τους δείκτες
των ρολογιν μία ρα πίσω,
από τις 4 n.μ. στις 3 Π.μ.,
σε εφαρμογή
της χειμερινής ρας .
παρωχημένοs . Αποπροσανατολίζει την αστυνομία και την
εμποδίζει να γίνει καλύτερη.
μένων (data cable). Σελ. 10
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟ ΠΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Νον ΑCINΕΜΑ
ΝΟVΑ
nova.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα