Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 999 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

ΚΙΝΑΛ: Η μετά Φώφης εποχή
• Συγκαλείται τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ μένεται η
«Μάχη» για το ποιος εκπροσωπεί τη
Γεννηματά
• Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΚΙΝΑΛ, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, μεταφέρεται η πρώτη σύγκρουση
των επιτελείων για τη διαδοχή της
Φώφης Γεννηματά

s

Παιδεία

Óåë. 7

Ποδόσφαιρο

ΠολλαπλασιαΑΣΑ: Με Ηρακλή
στική εκδήλωση
στο Καυτατζότου προγράμμαγλειο…
τος erasmus+
KA201
Óåë. 12
Óåë. 16

s

Όταν φίμωσαν και κακοποίησαν τον πατέρα μου…

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

s

s

Αλλαγή ώρας 2021

s

• Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
Óåë. 3

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr