Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 279 02
Το ενεργει ακό
κόστος Πλήττει τη
χημική βιομηχανία
προστασίας των τραπεζν
από τους οικονομικούς
κραδασμούς
Μέτρα
Την ανταγωνιστικότητα της ελληνι
κής χημικής βιομηχανίας απειλεί η αύ.
ξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα
με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνι
κν Χημικν Βιομηχανιν..
<Η πρτη ενεργειακή χρίση που βινουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχει
εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή τιμή του
φυσικού αερίου κατά 400% σε σύγκριση
με το 2019, εν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τα 240 ευρ/ΜWh, με
συνέπεια τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής της βιομηχανίας μας επισημαίνει ο ΣΕΧΒ.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια αναθερηση των
τραπεζικν κανόνων της ΕΕ
που θα διασφαλίσουν ότι οι
τράπεζες της ΕΕ θα γίνουν πιο
ανθεκτικές σε πιθανούς μελλοντικούς οικονομικούς χραδα
σμούς, συμβάλλοντας παράλλη
λα στην ανάκαμψη της Ευρ .
της από την πανδημία COVID.
19 και τη μετάβαση στην κλι
ματική ουδετερότητα .
Το τραπεζικό πακέτο 2021
που εγκρίθηκε, αφορά τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την οδηγία για τις χεφαλαιακές απαιτήσεις χαι ολοκληρνει την εφαρμογή της συμ
φωνίας της Βασιλείας 1 στην ΕΕ για την τραπεζική εποπτεία
( συμφωνία που επιτεύχθη κε από
την ΕΕ και τους εταίρους της
G20). Αυτή η συμφωνία οριστικοποιήθηκε
το 2017. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ΕΕ
έχει ήδη εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα αυτν των κανόνων , γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα ο τραπεζικός τομέας
της ΕΕ να κεφαλαιοποιείται πολύ πιο Αυστηρές
προϋποθέσεις για
τη διαγραφή
χρεν από την
εφορία
Από εξονυχιστικό έλεχο θα υποχρε.
νονται να περνούν οφειλέτες προκειμένου
να πάψει να τους κυνηγάει η εφορία,
χαρακτηρίζοντας τα χρέη τους ανεπίδε.
χτα είσπραξης.
Για να καταχωρηθούν τα χρέη τους στο
βιβλίο των ανεπίδεκτων είστραξης, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα πρέτει να
διαπιστσει ότι δεν έχουν στη κατοχή
τους κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοι
χεία , ότι διαβιούν σε συνθήκες ανέχειας
και ότι έχουν ασκηθεί σε βάρος τους όλα
τα προβλεπό μενα αναγκαστικά μέτρα, ό πως κατασχέσεις και ποινικές διξεις .
σχυρά και να παραμείνει ανθεκτικός κα τά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19,
όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
συνέχισαν να δανείζουν
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την οικονομία Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: "Η Ευρπη χρειάζεται
έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα για να συνεχίσει να δανείζει την οικονομία καθς
ανακάμπτουμε
COVID-19. Οι σημερινές
προτάσεις διασφαλζουν ότι 2
την πανδημία
αΦούσκωσανν οι καταθέσεις και α
δάνεια τον Σεπτέμβριο
Ενας στους πέντε Ελληνες ααρνητήςν
του εμβολι ασμού
Αύξηση κατά 503 εκατ. ευρ παρουσί.
ασαν τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις νοι
χοκυριν και επιχειρήσεων , φθάνον τας
στα 132 δισ. ευρ, σύμφωνα με τα στοι
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος
Ετσι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους
αυξήθηκε σε 9,9% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς
τις επιχειρήσεις ήταν θετική χατά 603 εκατ. ευρ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής
190 εκατ . ευρ τον προηγούμενο μήνα , ε ν ο ετήσιος ρυθμός μετα βολής μειθηκε
σε 3,5% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα .
Ειδικότερα , ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησης των μη χρηματοπι
στωτικν επιχειρήσεων (MΧE) μειθηκε
σε 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα .
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική χατά 376 εκατ. ευρ .
έναντι αρνητικής καθαρής ροής 228 εκατ.
Συνεργασία Ε.Ε.
Τουρκίας στο
Erasmus +
Στο 81% έφτασε η αναλογία των Ελλήνων που έχουν κάνει ή οπωσδήποτε θα κάνουν
το εμβόλιο κατά του χορονοίού , σύμφωνα με την τελευταία πανελλαδική έρευνα της Fo
Cus Bari ! YouGov, που έγινε τον Οχτβριο σε δείγμα 635 Ελλήνων 18-74 ετν .
Από τους υπόλοιπους Εληνες, ένας στους δέκα (11%) δηλνουν σήμερα διστακτικότητα / δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα , εν ένα 8% δηλνουν αρνητέ και δεν σκοπεύουν
να κάνουν το εμβόλιο . Οι διστακτικοί είναι περισσότεροι στις νεαρότερες ηλικίες (18-44
ετν ) , εν οι αρνητές εμφανίζονται με σχετικά στα θερό ποσοστό σε όλες τις δημογραφι
χές υποομάδες .
Το ποσοστό των " αρνητν" εμφανίζει διαχρονική υποχρηση από 20% χατά το δίμηνο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 , σε 15% τον Απρίιο, 13% τον Ιούνιο και 8% τον Οκτ βριο. Αντίστοιχα , έχει συροιχνωθεί το ποσοστό των διστα κτικν από 43% τον
Φεβρουάριο, σε 31% τον Απρίλιο, 20% τον Ιούνιο και 8% τον Οχτβριο .
Η στενότερη συνεργασία της ΕΕ με
την Τουρχία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
έρευνας , καινοτομίας και εκπαίδευσης
την περίοδο 2021-2027 υπεγράφη , σύμ .
φωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ε.
πιτροπής,
Για την περίοδο 2021-2027, η Τουρκία
έχει λάβει καθεστς σνδεσης στο Hori zon Europe, στο πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας της ΕΕ στο Erasmus + , στο
πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση,
την χατάρτιση , τη νεολαία και τοναθλητισμό και το Ευρωπαϊκό Σμα Αλληλεγγύης. Ως αποτέλεσμα , ερευνη
τές , καινοτόμοι , φοιτητές, ΕΡΟ
www.aimoprasion.gri
ευρ τον προηγούμενο μή
να. Ο ετήσιος ρυθμός μετα - ΣΕΛΙΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις με την 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ
  Λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, μαζί και του Προαστιακού. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train σύμφωνα με ανακοίνωσή της θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας: Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα: 52, 53, 56 και 57 Στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598 Στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραι
 • Πρόβα τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας
  Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Επίσημη Πρόβα της Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, που έγινε σήμερα (15/4) στην Αρχαία Ολυμπία, μία μέρα πριν το Ολυμπιακό Φως ξεκινήσει το ταξίδι του για το Παρίσι. Η Πρόβα, όπως πάντα, έγινε παρουσία κοινού, με τους θεατές να χειροκροτούν τη στιγμή που η Φλόγα γεννήθηκε παραδοσιακά από τις αχτίδες του Ήλιου στο Ναό της Ήρας στα χέρια της Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά. Ακολούθησε ο Χορός των Ιερειών και των Κούρων στο χορευτικό που δημιούργησε και σκηνοθέτησε η Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου, με ενδυμασίες της Μαίρης Κατράντζου, υπό
 • Tesla: Απόλυση για πάνω από το 10% του προσωπικού παγκοσμίως
  Η Tesla θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα της εταιρείας που είδε το Ρόιτερς, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μείωση των πωλήσεων που καταγράφεται εν μέσω ενός εντεινόμενου πολέμου τιμών για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η μεγαλύτερη στον κόσμο αυτοκινητοβιομηχανία βάσει της αγοραίας αξίας της είχε το Δεκέμβριο του 2023 συνολικά 140.473 εργαζομένους, όπως φαίνεται από τα τελευταία ετήσια στοιχεία που έχει ανακοινώσει. Στο υπόμνημα δεν διευκρινίζεται πόσες θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν. «Καθώς ετοιμάζουμε την εταιρεία για την επόμενη φά�
 • ΔΝΤ: Γιατί διαφέρει ο αντίκτυπος από τα υψηλά επιτόκια σε διαφορετικές οικονομίες
  Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο αύξησαν σημαντικά τα επιτόκια την περασμένη διετία για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, αλλά η ύφεση που θεωρούσαν πολλοί ότι θα συνέβαινε, για τον λόγο αυτό, δεν υπήρξε. Με εξαίρεση την Κίνα και την Ιαπωνία, οι οποίες δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα πληθωρισμού, οι μεγάλες οικονομίες είδαν το κόστος του χρήματος να κινείται σε ιστορικά ή κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με έναν ρυθμό λίγο πάνω από το 3%, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Διεθνο�
 • Πώς η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ωφελεί την ελληνική οικονομία
  Το 2019 τα NPL ξεπερνούσαν τα 70 δισ. ευρώ και σήμερα βρίσκονται κάτω από τα 11 δισ. ευρώ. Η εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από την απελευθέρωση του «κρυμμένου δυναμικού» συζητήθηκαν στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10 – 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Γεώργιος Ζαββός, τόνισε ότι το σχέδιο «Ηρακλής» αποτελεί μια μετ