Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μενδνη κ
Κωδικός : 1869
1ΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοκτήτης-Εκδότη Δευθυπτής ΒΑΣ ΤΕΡΒΑ Ετeς 50 - Φύλου 12050 Τμή 060 ευρ . Τατάμη 27Οκτυβρίου 20
ΕΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΕΜΟΥ Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ
ΙΑΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑ ΤΕΤΟΡΙΚΩΝ ΝΗΝΜΕΙΑΝ
ppερειαρm tp ωoννου. Με Σταwoοντος οσα
ανεφερεη κα Μενδνn, .
rpoxpnoε σε εnτόπιες γenn και unnpεοoκiν no κoron κα υς διοδικοσίες
bo των eρχooθογικν κ μτμεία της κonofn 1o κέοu uopos συ un
pων και στοριν μνημεί
Λουτpά το κάστρο nαντο - του κάστρου Αγοu rεupγ
Η κα Μενδνη ουνο . κpoτορο κα tο κοστpο Αγ
δευομενη ano tov BoυευΕκδηλσεις για τον εορτασμό της εθνικής
επετείου της 28ης Οκτωβρίου
Την εδραίωση του στρατηγικού χαρακτήρα
| Των διμερν σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας
Επιδικει η ελληνική κυβέρνηση
με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Piάν
Εκδηλσεις για
τον εορτοσμό της αυ ρν απιορy ΕλΛω10ουκης Αβ nωκε
βρίου διοργαννει η
| στον τομέα της npάσηης ενέρytoς , onou στρεφετα με
ΕΛΛΑΣ: ΕΤΟΣ 2021 μ.Χ.
ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ Και ΑΕΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
στην ΖΩΝ Και στον ΘΑΝΑΤΟ
1. Διάβαoυ apopo ντιεξουσιαστές , Ευτυ.
του δημοσισγρόφου κ .
ΝΑΡΠΑ (άγνωστο τ
κ επiσης, nou n είoσυγκλονισμέ .
Νεχνείο με οικοδομ .
νεξoptηtων Μηxοικν
οικονομικού Πανεn , νάpντο , έγνε εnion tπτος χρος Μετα Γεννηματά,
θρηνούν την
Ανεξόρτητος Χρος Το
την μηυρ, την
no τoυς 6ρoστες Ευτυ - ρετικν anopuσεων.
χς , θa συμηλpωνα nou έχοuν στήσε τα είvo ότ n εnέμβοση
nou και ο ηρυτανς του toντήρα τους στους της Αστυνομίας έγνε
δίου nov μου , κ.
Μnοuραντνης, διαno - 1δta και η εκτέλεoη οδομίας του Δήμου Ζ
μηεύθηκε και μάλιστα του έργοu οpγανθrκε Υpopoυ
nav μακούς χρους Η nopouoia κα της noλ .
ήθους Τouεξηνθρ ον οληρό κα
ano την οργάνωση A-