Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφρος
πρέΠει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒEΖΑΣ
ΕΕΟΒΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑΝ ΑΓΡΟΤΑΝ
ΤΑ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
οpορά είναι τα δυτικά δάνεια . Onuς κα , την ηροounική τους n .
ηροβλήματα tγγtΛnouν αγρότες , οι ριουσία
nou αντιμετωn τρόnεζες θέτουν nopa .
ζουν οι αγρότες nογους όρους για να τα
διότι οι τρόηεξες δεν χοραγήσουν . όηως για διέξοδ .
διευκολύνουν τα εnεv , napdδειγμα εγυήσεις
Νέα κακοκαιρία
Αναμένεται να "χτυπήσει" τη χρα!
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέθεζας
|Κάνει γνωστό ότι έκανε αποδεκτή προσφορά δωρεάς
Από την Εππροπή Πρέθεζα 1821-2021 Ίστορία-Μνήμη-Ελευθερία"
Εντυπωσιακή εκδήλωση
για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας
Ομιλητής και Μουσικό Σχολείο συνήρπασαν το ακροατήριο
Εκδήωoη στο naίoιο των ε.
| ορτοομν για την Aneλευ0έρωn
της Πρέβεζος διοργάνωσε η En
τρonn Πρέβιζα 1821-2021 1στο
ρία - Μνήμη-Εhευθερία το ano γευμα της 21ης Οκτωβρίου στην
Εν αναμονή...
Tην ίδια στιγμή συναγερμός στη Β. Eλλάδα
Για την εξέηξη της Πανδημίας
Αυτή ην Κυρκκή 21 Οκωβρίου δι
Εσωκομματικές
Εκλογές
nopaμένει ο ορoμός
των κρουσμάτων κο.
ρωνοίού στο Μομό
Πρέβεζος , εν τις τε
λευταίες ημέρες κατο.
νοδος , με τους για
τρούς να ουμβουλε .
ουν ηως δεν ηρtnei νο
υnψήφοι nou θα αντμετρηθούν για
την Προεδρία της ΝΟΔΗ είvα δύο, ο A.
συνέχεια στη σελ