Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Οκτωβρίου
- ΡΩΙΝΗ
"Τσουνάμι"
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7855
Τιμή Φύλλου 0.50
myDATA: 6
Ηλεκτρονικά βιβλία
για όλους
από 1η Νοεμβρίου
ανατιμήσεων
Συνέχεια στην 13
Σε ορισμένα προϊόντα
οι τιμές έχουν αυξηθεί
ήδη 60% ως 62,50%
παρά τις προσπάθειες
επιχειρήσεων να
απορροφήσουν τις πρόσφατες ανατιμήσεις
Νυχτερινό
τιμολόγιο ΔΕΗ
Συνέχεια στην 10
Big brother στον ΕΦ ΚΑ
Τη διαδικασία αλλά και το ωράριο
να το νυχτερινό τιμολόγιο οικιακής χρήσης
γνωστοποιούν ΔΕΛΔΗΕ και ΔΕΗ ,
για όσους πελάτες επιθυμούν να ενταχθούν
στη ρύθμιση
Στόχος να εκδίδονται 3 συντάξεις
ανά υπάλληλο την ημέρα,
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί-Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙ ΚΑ
Επίσημos Συνεργάτns ΜEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε !,
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Ο κτωβρίου 151
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444