Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Απόψε το α5ο Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Ευρτα Χορωδιν- της Γ Εθνικής
ασυνδέθηκεν με Ρειχιά > σελ. 7 Ορχηστρν στη Σκάλα > σελ 11 | Ερμιονίδα-Αρης Σκάλας > σελ 15
Η τηλείατρική
του Νοσοκομείου Μολάων
|Σέντρα στο Πρωτάθλημα
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββστο 23 Οκτωβρίου 2021 | Ετος 26 | Αριθμός 6228 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250.e-maitinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εθελοντικό
Αναδεικνύονται εμβληματικά
μνημεία της Μονεμβασιάς
πυροσβεστικό
κλιμάκιο
δημιουργείται
στα Κονάκια
Αν. Μάνης
Κάλεσμα σε εθελοντές
Σχεδόν κάθε χρόνο ο Δήμος
Ανατολικής Μάνης δοκιμάζε
ται αnό μεγάλες Πυρκαγιές
nou έχουνως αντίκτυno εκτετομένες απλειες σε εκτάσεις
γης, ζωικό κεφάλαιο και ηεp ουσίες Μετά τα τελευταία καταστροφικά γεγονότα του
Περασμένου Αυγούστου και
στο ηλαίσιο των ενεργειν
και των δράσεων noυ έχει
αναλάβει ο Δήμος Ανστολικής
Μάνης για την Προστασία της
ζωής , της περιουσίας και του
περιβάλλοντος , εκτός της εθε
λοντικής ομάδας Πολιτικής
Προστασίας του δήμου , έχει
αnoφασιστεί η δημιουργία
Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Κλιμακίου στην Τoπική Κο νότητα Κονακίων , Πou διαθέτει και τις ανάλογες κτιρισκές
εγκαταστάσεις
Ωστόσο , Βασική Προuηόθεση
για τη δημιουργία του εθελοντικού κλιμακίου είναι η ano κτηση της ιδιότητας εθελοντή
ΠυροσΒέστη aπό τουλάχιστον
12 nολίπεςς εκ των οnoίων οι
τρεις να έχουν στην κατοχή
του επαγγελματικό δίπλωμα
οδήγησης Γ κοτηγορίας Ετοι.
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να συμπληρσουν τη σχετική
αίτηση και τις δυο υπεύθυνες
δηλσεις nou θα Βρουν στην
επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Αν , Μάνης και να τις
Το Πρόγραμμα Προβολής Πou νεμβασίας η οnoία έχει τις ne - φερειάρχης Νίκωνας Τζίνιέρης
ο αντιδήμαρχος Δήμου ΜονεμΣτην Παρουσίαση Παραβρέθη- Βασίας Σταύρος Χριστάκος, η apΕφορείας
Την καμηάνια υnό τον τίτλο Η
Ευρηη στην ηεριοχή μου. έχει κεντρικό θέμα Ενα Πέτρινο τρες ως κύριο δομικό στοιχείο
υnοδέχτηκε η Περιφέρεια Πελο - καράβι nou ταξιδεύει στο χρόνο,
noνήoou στον αnοκατεστημένο εμπνευσμένο anό τους στίχους καν η εκπρόσωnος της Ευρω- χαιολόγος της
ιερό ναό Αγίου Νικολάου στην του Λάκωνα Ποιτή Γιάννη Pί naϊκήςΕνωσης Ανιές Μονφρέ , ο Αρχαιστήτων Λακωνίας (ΕΦΑκαστροπολιτεία της Μονεμβα - τσου, θα διαρκέσει έως τις 23 περιφερειάρχης Πελοπονήσου ΛΑΚΙ Παναγιτα Σκάγκου , εεκσιάς, σε εκδήλωση Πou nραγμα- Νοεμβρίου και αναδεικνύει την Ποναγιτης Νίκας, ο αντιπεριφε - Πρόσωποι φορέων και μέσων
τοΠoήθηκε την Πέμπτη 21 ιστορία, τα τοπία και τα nαραδο-ρειάρχης Λακωνίας θεόδωρος μαζικής ενημέρωσης
Οκτωβρίου
σιακά οικιστικά κτίρια της Μο - Βερούτης ο θεματικός αντιπερισυνέχεια σελ 9
Μέχρι τα τέλη Νοέμβρη
η νέα είσοδος Σπάρτης
καταθέσουν στην Πυροσβεστική Υηηρεσία Γυθείου . Κα ταληκτική
υnoβολής των ατήσεων είναι
η 10n Νοεμβρίου 2021 , oπόε
και είναι η ηροθεσμία για την
απόκτηση της ιδιότητας του
εθελοντή nυpoσβέστη για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
ημερομηνία
Ολοκληρνονται Προσεχς οι τελικές εργασίες
οδικό τμήμα έχουν εκτελεστεί
Στην τελική ευθεία έχει μπει η
αnοπεράτωση του κομβικού
έργου της νέας εισόδου Σπάρ της μέσω επέκτασης της οδού
Λυκούργου, από τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ ως την ΕΠαp χιακή οδό Σπάρτης-Γερακίου.
Οι Παρεμβάσεις στο νεότευκτο
αnομένουν n Πλήρης ολοκλή ρωση των εργασιν σσφαλτόστρωσης αλλά και η κατασκευή
στηθαίων ασφαλείας και κιγκλι
δωμάτων .
Η δολοφονία
του Παναγιτη
Κρεββατά
στο γεφύρι
του Κόπανου
συνέχεια σελ 8
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα