Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

23.10.2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

«∆εν περισσεύει κανένας»
Αντώνης Κουνάβης στη «Γ»:
Στόχος η αναγέννηση της ∆ΕΕΠ Αχαΐας

ΣΕΛ
. 45

Ιδρυτής: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ n Χρόνος 20ός

Νέα δυναµική στην οργάνωση
Ποιο είναι το όραµα
του Νίκου Κατσουγκράκη

Α.Φ. 5863 n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Αλαλούµ µε
τις παρελάσεις
Τελικά µάσκα
θα φοράνε µόνο
οι θεατές

ΣΕΛ. 2

ΓΙΑΤΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

ΑΧΑΪΑ

126

«Βράζει»
λόγω
η Πάτρα κρουσµάτων
ΠΑΤΡΑ

107

Ακινόσογλου στη «Γ»: Ανοικτό
το ενδεχόµενο επιδείνωσης Γ. Καρβέλης: Μας απασχολεί η αύξηση στην κοινότητα
Μαστοράκου: Φόβοι για δύσκολο χειµώνα
ΣΕΛ. 3

6 τόµοι µε το
προφίλ της
∆υτικής Ελλάδας
Παραδόθηκαν
από Φαρµάκη
στον πρέσβη
των Η.Π.Α. ΣΕΛ. 4

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΕΛ. 7

Νέα καινοτόµα
προγράµµατα
Από το Κέντρο
Επιµόρφωσης
και ∆ιά Βίου
Μάθησης
του Ε.Α.Π. ΣΕΛ. 10

Φέτος στη µνήµη
της Λιολιώς
Αύριο Pink the City,
µε ροζ πινελιές
παντού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 13-15

Εµπορικά:
Ειδικές εκπτώσεις
σε φοιτητές
Μετά τη
συνεργασία ΕΕΣΠ
-Πανεπιστηµίου

ΣΕΛ. 12