Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος την
Δευτέρα 25/10
στην Κοζάνη

σελ ~ 5

Πέντε θέσεις
μαγείρων και έξι
καθαριστριών
στους δημοτικούς
παιδικούς
σταθμούς

Δώδεκα θέσεις
στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
- Οι ειδικότητες ανά Π.Ε.

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7571

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Το δημοτικό συμβούλιο
Κοζάνης ανακαλεί δυο αποφάσεις
του για την αξιοποίηση του
Ξενία - Το σκεπτικό
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Κωστής
Μουσουρούλης:
Έχει εξασφαλιστεί
ότι το σχέδιο
είναι οικονομικά
αποδοτικό και
κοινωνικά δίκαιο

σελ ~ 14

Να μην τολμήσουν
να αγγίξουν το
Επικίνδυνο και
Ανθυγιεινό Επίδομα
των Εργαζομένων
στην Καθαριότητα

σελ ~ 7

Ο Μητροπολίτης Δαβίδ
επέκρινε τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου για δημιουργία
αίθουσας διαλογισμού στις
φοιτητικές εστίες της πόλης:
Απαιτώ να υπάρχει
χώρος προσευχής

σελ ~ 13

σελ ~ 3

Ρόλο πρωταγωνιστή
διεκδικούν πλέον οι
λιγνίτες στον ημερήσιο
προγραμματισμό
- Οι προβλέψεις και
οι φόβοι του ΑΔΜΗΕ
για το χειμώνα