Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Εσπεριδοειδή:
Σε ελεύθερη πτση
Συμφωνία
εξωστρέφειας
Ενα νέο κεφάλαιο για το Πανεπστήμιο Πατρν αποτελεί η διμε
ρής συμφωνία Ελληνοκινεζικής
Συνεργασίας για την Αντατη
Εκπαίδευση
Σε απόγνωση οι παραγωγοί εσπεριδοειδν της Αγιάλειας λόγω
της χαμηλής Τιμής πλησης του
προϊόντος . Ο λόγος οι εισαγω
γές από Τουρκία.
Ο τουρισμός
σε νέα αφετη ρία
Σελ. 3
Σελ. 18
Αρθρο του Παν . Γιαλένιου σελ . 2
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos.g
|0-mailt symboulootonot g
| Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs rΙ Αp. Φύλλου 1225
| Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
επιχ ειρήσεων
Συνέλευση ΣΕΒΠΕ8ΔΕ
> Επιστήμονες προτείνουν μέσω Σ.Ε λύσεις για την προστασία του πρωτογενή τομέα
Παρουσία
Ν. Παπαθανάση
Αντίδοτο
ΣΕΒΠΕ&ΔΕ
ΧΡΟΝΙΑ
στον κλιματικό φόβο εκπαίδευση & τεχνολογία
Σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή , ο
Σύνδεσμος Επιειρήσεων και Βιο
μιχανιν Πελοnοννήοου
κής Ελλάδος θα Πραγματοnοnoει
την ετήσια γενική συνέλευοή του
mν Κυριακή , στο ξενοδοχείο -Πόρto Pio , Σην εκδήλωση aνιμένεται
να Παραστί και ο Νίκος Παπαa νάσης , αν . Υιouργoς Ανάπυξης
και Επενδύσεων . Ση συέλευση θα
γίνει μια αnoτίμηση των aπτσε
ων τις ιανδημίας στη βιομηχανία .
Τα Πρόσφατα φαινόμενα nou έπληξαν όλη
την χρα κάνουν ειτιτακτική τη συζήηoη
για την προστασία του Πρωτογενούς τομέα
και και' επέκταση της Οικονομίας .
Λύσεις υπάρχουν και βρίσκονται στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειν και την εκπαίδευση των αγροτν στις νέες τεχνολογίες .
Αυτή είναι η συνισταμένη των απόψεων
ειδικν επιστημόνων Που μιλούν στην ση μερινή έρευνα του -Σ.E και χωρίς να Παρa γνωρίζουν τους κινδύνους , κάνουν μια Ψυ χραιμη Προσέγγιση ης κλιματικής αλλαγής .
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι καταστροφικές συνέπειες των όλο και πιο συχνάακραίων καιρικν φαινομένων μπορούν να
αντιμετωπιστούν, αν γίνουν από τρα ουσι
αστικά βήματα για το μέλλον .
Μιλούν στον -Σ.Ε.
ο Πργoς Σαλάχας,
Κοσμίτορας Σχολής
Δυτιστημίου Πατρν ,
Αγελική Καυγά , αν .
καθ . Τμήματος εωnoviας Πανετπστημίου
Πατρν , Νίκος Σερέτης Μετεωρολόγος
Τονίζουν πως τα νέα
τεχνολογικά εργιλεία
μιορούν να βοηθή σουν τις καλλιέργειες
να σωθούν από τα
Σελ. 3
Δράσεις για
ετοιμόρροπα
Ο Δήμος κατεδαφίζει τα επικί δυνα κτίρια στην Πάτρα .
ακραία φαινόμενα . Σε
εξέλιξη βρίσκεται και
προγραμμα από το
Πανετπστήμιο Παιρν.
Σελ. 6
Σελ 12-13
ΔΙΑΔΙΚΤYΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΞΑγροτική
Ανάπτυξη
| Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2021
Στο πλαίσιο του
Forum
ΕΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετoχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΕΗΣ
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον κΣύμβουλο Επιχειρήσεων