Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράρος
τον τοΠο του
να δυοαρεοτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΟΤΙΟΤσΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΠΕΣΕ
ΗΠΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗ ΕΠΙΟΤΗΗ ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΟΣ ΕΠΡΕ
ν και οι θερμ.
χουν nέσει ακό . εnρόρυνon σνο τόνο ξε . noupγείο Οικονομικν
nετρελαίου 0έρμανσης 360 ευρ .
είνoι στα ύψη . με
τους Νομούς ανα τη χ.
ρα να ξεπερνούν το 1,20 τρελofou θέpμανoης κι
ευρ το λίτρο .
Με τη μέσn τμή στην κότω onό το 1,20 ευρ.
μεωση της φορο οίος
νείτα εnί του nopovτος hoετο ότι το 80% των
νοκοκυριν , nou ea
| Υπάρει ακόμη n Ελάδα της προειρότατας, της αευθυνότητας
του Βολέματος, της αναδιοκρατίας και της ιδιοτέλειας
Αντή δεν μας αξει.
σικό αέριο, υγpαέpιο , γκεκρμένο εnδομα .
Οσοι έχουμε ζήσει στο εξωτιρικ , έχουμε τη δονατότητα να συγκρίνουμε τον τρότπο με τον οποία
λετουργείη δημόσια διοίκηση και οι υπηριοtς στη
χρα μας με εκείνον των tυpωπαϊκν χων και
| να διαπιστνουμε πόσο η καθημερινότητα εξακ .
| λουθεί να ταλανίζι τους Ελληνες πολίτες,
καταpηηθεί η 1η δοη
και μάλιστο με το ουστη.
μα της nροκατοβολης γιο
τους nεpnou 700 xn.
δότησης φοίνεται ότι φ .
τος εναι εξηρές . Η σατ.
ριά κατανολνουν τις εν εως ς 10 Νοεμβρίου . E.
noyω μορφές κουσοίμου , νο μήνα οργoτερο , δηλo . βουν οκριβς το ί6o no τα 1,45 εκατ veκοκυριά δή ως τς 10 Δεκεμβρίου.
Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για την Πρέθεζα
Η πuρουσία των κιμλίων του ήρωαηγωνιστή Μέρκου Μπότοαρη
Εντυπωσιακή η εκδήλωση Που Πραγματοποίησε
n Eπιτροπή Πρέβεα 1821-2021 Ίστορία-Μνήμη-Ελευθερία"
Η δική μου υποψηφιότητα
θα καταστρέψει κάθε σενάριο. .
1χρα δεν έγι αντιολίoοη, Ο ΣΥΡΙ
Την Τετορτη το onoγευξωpατκή ανuoλiuuση ης χρος , εvu