Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
67 νέα χρύσματα
στην ΠΕ Ξάνθης ανακοίνωσε
την 1Πέμπτη 21/10 ο ΕΟΔΥ
Την Πέμπτη 21 /10/2021 από τον ΕΟΔΥ
Ιανακοινύθηκαν 337 νία κρούσματα στην πε39 xρούσματα στην Π.Ε Καβάλας
ΚΑΘΗΜΕPNHEΦMEP ΔΑ.
67 χρούσματα στην Π.Ε Εάνθης
58 χρούσματα στην Π.Ε Ρυδόπης
83 χρούσματα στην Π.Ε. Έρον
Γκάγκα:
Μακεδονία-Θράκη:
Post-covid ιατρεία
σε 12 νοσοκομεία
και 10 κέντρα υγείας
Το ποσοστό των ανεμβολία στον που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ στην 3η και 4η Υγειονομική Περια
φέρεια Μακεδονίας και Θράκης ξεπερνά το 80% .
εν τα αντίστοιχu είναι και τα ποσοστύ τuν νοη
Εκyράοντας την ανησυχία της για αυτά τα νοΙατρεία για τους ασθενείς nou έχουν νο γιεερ μένα στα νοσοκομεία της Βης4ης Υγειονοτίας αυτού άλλα Προβλήματα υγείας, αρχ ζουν να λειτουργούν στα νοσοκομεία και στα
νοσηλευόμεναι σε ΜΕΘ στην δη ΥΠΕ (Αυτική Μα
κεδονία και μιού νοοοομεία Θεσοαλονίκης) είναι
73 και απο αντούς οι περισσότερο 70 στον αριθμό| κέντρα υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέ .
είναι ανεμβολίαστο χαι μόνο οι 3 εμβολιασμένο .
Στην Ση κgτα που αφορά την Ανατολική Μακεδο- Πονίκης και της κεντρικής Μακεδονίας και
νία και Θυdκη απότους 50 σε MΕe ου 7 είναι την Ανατολική Μακεδονία και Οράκη.
ανεμβολίαστο. Στην 3η κάρτα που αφορά την 3η
ρειας , noυ nεριλαμβάνει μέρος της θεοοα .
στου και οι 4 (18,2% ) εμβολιασμένοι , Αντίστοια.
στην 4η Υ1Ε αnό rouς 35 νοσηλευομενους με μά .
σκα υψηλής ροής οξυγόνου οι 27 (77,1%) είναι
ανεμβολίαστο και οι 8 είναι εμβολιοσμένα.
Αυξήθηκε κατά 28%
το επιδημιολογικό φορτίο στη χα
διαγρφει η πανδημία είναι δια - ρυυσίασε η αναπληρτρια υπουρΟ Δήμος Αβδήήρων παρέλφε
Αυξήθηκε κτά 2 το επιδη ημαντική αύξηση,
μολογιού φοτίo στη χρ , ανe
Στηην Θεοαλονίκη το επιδη νυμένου, με την πλειονότητα να
ανοιχτής σκάφης
από το Ποόγραμμα
"ΦΙΛΟΛΗΜΟΣ 1
Η χυρία Παπαναγγέλου αναΕλλάδα παρατηρείται αυξανέμενη ψέρθημε επίσης στη σημασία τον
πίση στο σύστημα υγείας, όπου η εμβολίον , τονίζοντας ότι πρυση .
Βάνα Παπαιναγγελο, Επίσης
σουτό της 0ετικότητας.
Την χατάσταση στις ΜΕΘ σθεσε ότι όλυ α νέα που έχοσαν
Ελλάδα , είπε ότι η πορεία που στην τρτη και τέταpτη ΥΠ πa την ζωrή τους ήταν ανεμβολίωστο .
Το ΠΟδηλατικό Πρόγραμμα
των μικρν κατηγοριν
του Πήγασου
συνεχίζεται δυναμικά
οι ημερομηνίες
των αγωνιστικν
της Super League 2 202 1-22
σελιδα 10
Βιομηχανική εταιρία στην περιοχή της Ξάνθης
επιθυμεί να προσλάβει Οδηγό έως 40 ετν .
Απαραίτητα προσόντα επαγγελματικό δίπλωμα.
Επιθυμητή γνση αγγλικν .
Αποστολή Βιογραqικν:
[email protected]
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΟΛΗ ΜΕΡΑ
SUU ER
LEAGUE 2
|mww.agonas.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα