Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩ ΒΡΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27896
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σενάριο για
περισσότερες
αγορές ελληνικν
ομολόγων από
την ΕΚΤ
Διαχειρίσιμο το ελληνικό χρέος
Κίνδυνοι από την αύξηση των επιτοκίων
σταθμίζεται
από τη μείωση της συντα ξιοδοτικής
δαπάνης και
άλλων παρα γόντων που
επηρεάζουν
τη δυναμική
του δημόσι ου
χρέους
Με εξαίΕλπίδες για τη συμμετοχή των ελλη.
νικν ομολόγων στα προγράμματα αγοράς τίτλων που εφαρμόζει η ΕΚΤ, μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος πανδημίας (PEΡP) τον Μάρτιο, δημιουργεί
η διαφαινόμενη πρόθεση της Κεντρικής
Τράπεζας να εφαρμόσει ευέλικτα χοιτήρια στα προγράμματα αυτά.
Η ΕΚΤ αναζητεί τρόπους προκειμένου
να συνεχίσει να αγοράζει 3
ελληνικά ομόλογα παρόλο
ρεση την Ελλάδα , όπου
μία μεγάλη
δημοσιονομι
Η ζήτηση για
υδρογονάνθρακες,
ωθεί σε έρευνες γα
νέα κοιτάσματα
Το αποτέλεσμα αυτό , σύμφωνα με τον
0ΟΣΑ , οφείλεται εν μέρει στη μείωση της
δημόσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης μετά
τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και εν με
ρει στο σχετικά υψηλό αρχικό διαρθρωτι .
κό πρωτογενές πλεόνασμα της χρας . Η
δημοσιονομική πίεση λόγω των υψηλότερων δαπανν που θα κάνει η Ελλάδα στο
μέλλον για τόκους του δημόσιου χρέους
καθς και λόγω των υψηλότερων δαπανν για υγειονομική περίθαλψη αντι
μογή έχει ή.
δη πραγματοποιηθεί.
μετά τη Με γάλη Υφεση, όλες οι χρες του ΟΟΣΑ θα
έπρεπε να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα στο σενάριο αυτό για να αποτρέψουν
μία αύξηση του δημόσιου χρέους διαχρονι
κά . Η διάμεση χρα θθα έπρεπε να αυξή σει τα διαρθρωτικά πρωτογενή έσοδά της
κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες του
ΕΠ από το 2021 έως το 2060 , αλλά η
προσπάθεια θα έπρεπε να υπερβαίνει τις
1 τάση του ελληνικού χρέους έως το
2060 είναι ευνοϊκή , παρά την αύξησή του
στη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα
με μελέτη του 0ΟΣΑ που δόθηκε στη δη μοσιότητα .
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της μελέτης, η Ελλάδα είναι η μόνη χρα του ΟΟΣΑ, η οποία δεν χρειάζεται να λάβει
δημοσιονομικά μέτρα για να αποτρέψει
μία αύξηση του χρέους της .
Κίνητρα προς τις πετρελαϊκές εται.
ρείες για να προχωρήσουν στις έρευνες
υδρογονανθράκων στις περιοχές που είχαν παραχωρηθεί τα προηγούμενα χρό .
νια εξετάζει η Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων ( ΕΛΕ .
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΔΕΥ ,
τα αποθέματα υδρογονανθράκων στην
ελληνική επικράτεια εκτιμνται σε ποσότητες αντίστοιχες με εκείνες του γιγαντιαίου κοιτάσματος "Ζόρ" που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο το 2017 , ή σε αξία
τα 250 δισ. ευρ . Ωστόσο η ύπαρξη των
αποθεμάτων και η επιβεβαίωση της οικονομικότητας εκμετάλλευσης τους πρου
ποθέτει την υλοποίηση ε.
ρευνν και γεωτρήσεων.
10 ποσοστιαίες μονάδες σε
11 χρες, αναφέρει η έκ- Σ2
θεση.
Κυρ. Μητσοτάκης: Φάρος σταθερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου
Οι αλλαγές για τα rapid tests
των ανεμβολία στων
Φάρο σταθερότητας στην Ανατολι
κή Μεσόγειον χαρακτήρισε το ασχήμα
Ελλάδας.Κύπρου- Αιγύπτουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεχινντας τις δηλσεις του στην κοινή συνέ ντευξη που παραχρησε μαζί με τον Νί .
κο Αναστασιάδη και τον Αμπντελ Φατάχ
αλ Σίσι στο πλαίσιο της 9ης Τριμερούς
Συνόδου Κορυφής των τριν χωρν . Φά
ρος σταθερότητας σε πολλά χαι παρά .
ληλα πεδία δράσης , α πό την ενέργεια
και τον τουρισμό μέχρι την προστασία
του περιβάλλοντος και από την υψη λή
τεχνολογία μέχρι το εμπόριο και τη ναυ
τιλίαν.
Οπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αστην
Η καμπάνια
<Μένουμε ΣΠίτιν
σε εισαγγελική
έρευνα
Το πλαίσιο διενέργειας των υποχρεωτικν rapid tests για τους ανεμβολίαστους στον
ιδιωτικό τομέα ορίζεται από την Κοινή Απόφαση των υπουργν Οικονομικν, Ανάπτυ .
ξης και Επενδύσεων , Παιδείας και Θρησκευμάτων , Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσε .
ων , Υγείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικν , Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Υποδομν και Μεταφορν , Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρ
σμού , Επιχρατείας και υφυπου ργού στον πρωθυπου ργό, που δημοσι εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Κεντρική της πρόβλεψη είναι η θέσπιση υποχρέωσης για τους εργαζόμενους του ιδιωτι
κού τομέα με φυσική παρουσία στο χρο εργασίας να υποβάλλονται υποχρεωτικά -χαι με
δική τους επιβάρυνση- σε διαγνωστικό έλεγχο ( rapid ή μοριακό τεστ ) , όσο δεν εμβολιάζοΗ υπόθεση της δαπάνης προς ΜΜΕ
για την κα μπάνια ενημέρωσης των μέ τρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης
του κορονοϊού Μένουμε Σπίτν, ερευνάται στο σκέλος που αφορά ενδεχόμενες
ευθύνες φυσικν προσπων, από την Οικονομική Εισαγγελία από τον περασμένο
Απρίλιο , διαμηνύουν δικαστικές πηγές
με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αδράνεια των δικαστικν αρ .
νται.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνιχν Υποθέσεων , τα βασικά σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:
χοινή μας πορεία προσθέσαμε δύο ακόμα
μνημόνια που αφορούν τη διασύνδεση για
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη
συνεργασία σε θέματα αποδήμων . Η ενέργεια καθίσταται γέφυρα μεταξύ της
Αιγύπτου προς την Ευρτην.
Στο δίκτυο αυτό συμμετέaimoprasion.gr
χνη .
Σύμφωνα με πληροφορίες
την διερεύνηση της υπόθε- Σ 3
ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ
  Η επιτυχημένη πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα «κλειδιά» για την προσαρμογή στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλύθηκαν στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10 – 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.   Σύμφωνα με τον Θάνο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι νέοι κανόνες φέρνουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής, παρέχοντας στις κυβερνήσεις ευελιξία για τον τρόπο
 • Νέο teaser για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness»
  Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη teaser για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness» που γυρίστηκε στην Νέα Ορλεάνη το φθινόπωρο του 2022.   Πρόκειται για μία τρίπτυχη ιστορία που ακολουθεί έναν άνδρα που προσπαθεί να πάρει πίσω τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η εξαφανισμένη γυναίκα του έχει επιστρέψει τελείως διαφορετική και μία αποφασισμένη γυναίκα που ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο με ειδικές ικανότητες για να γίνει πνευματικός ηγέτης. Η όγδοη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού σε σενάριο που έγρα�
 • Αναζητείται επειγόντως ειρήνη
  Του Βασίλη Κορκίδη προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η υφήλιος έχει το βλέμμα της στραμμένο στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Το μεγάλο ερώτημα είναι η έκταση της πολεμικής ανάφλεξης στη περιοχή, αφού μια περαιτέρω κλιμάκωση με την συμμετοχή και άλλων γειτονικών χωρών θα είναι μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία. Η εμπλοκή μιας πετρελαιοπαραγωγού χώρας, όπως το Ιράν και ενός σημαντικού ενεργειακού κόμβου, όπως το Ισραήλ, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της Διώρυγας του Σου
 • Μητσοτάκης: Στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση
  Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής, αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα. «Οποιαδήποτε κλιμάκωση αυτή τη στιγμή θα ήταν μια καίρια απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφύγουμε μια ενδεχομένως πολύ επικίνδυνη περαιτέρω κλιμάκωση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της
 • Ν.Χαρδαλιάς: 101 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθηναίων
  Πάνω από 40 έργα και δράσεις που αλλάζουν την εικόνα της πρωτεύουσας Ποσό ύψους 101 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, διατίθεται με την απόφαση εκχώρησης του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά προς τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον δήμαρχο Αθηνα�