Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εκδοτική "έκρηξη" ομολόγων 12-14 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π
9 1771234567437'
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 / τιμή :1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.648
Εκδοτική έκρηξην
ομολόγων 12-14 δισ.
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
ΠΑΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ >7
Σε ανοδική ρότα
οι αξίες των bulk carriers
Στις αξίες των bulk carriers έχει αρχίσει να
αντικατοπτρίζεται η ανοδική Πορεία της
ναυλαγοράς από τις αρχές του 2021 μέχρι και
σήμερα, με την αγορά όμως να επισημαίνει ότι
η άνοδος των ναύλων είναι Πολλαπλάσια
συγκριτικά με την Πορεία Πou έχουν
ακολουθήσει οι τμές στη second hand. σελ . 11
Τον Δεκέμβριο ανακοιννεται το δανειακό Πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ για το 2022
Έντονη εκδοτική δραστηριότητα ομολόγων , συνο - Πρόωρες αΠΟιληρωμές χρέους, εν οπρογραμμα κρατικν χρεογράφων λόγω Πανδημίας (ΡΕPP, Οι
λικού ύψους ακόμη και άνω των 1214 δισ. ευρ , τισμός Προβλέπει και την ένταξη της Ελλάδας στο
Προγραμματίζει για το 2022 ο ΟΔΔΗΧ. Ο Προγραμματισμός θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο, ωστόσο η λογο. Στόχος είναι και την επόμενη χρονιά ο ΟΔΔΗΧ ανάμεσα στο τέλος του PEPP και την ημερομηνία
Πρόθεση είναι η χρα να κάνει αισθητή την Παρουσία
της και την επόμενη χρονιά. Οι εκδόσεις ομολόγων , εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες το μεγαλύτερο
εκτός από τmν κάλυψη των δεδομένων αναγκν -δη - κομμάτι του ετίσιου δανεισμού μέσα στους πρτους νεδρίαση ης ΕΚΤ τον Δεκέμβριο θα έχουν ληφθεί
λαδή της αποληρωμής των χρεολυσίων , αλλά και μήνες του έτους. Σε αυτό θα Παίξει ρόλο και το τι
των τόκων , Που για το 2022 θα κινηθούν στα επίπεδα μέλλειγενέσθαι με την αγορά των ελληνικν ομολόγων διάδρομος για την εκδοτική δραστηριότητα της Ελ
των 4,6 δισ. ευρ , θα αξιοποιηθούν το 2022 και για
συζητήσεις για να βρεθεί μια λύση γέφυρα στε
dub των χωρν Που θα έχουν εκδσει πράσινο ομό - νακαλυφθεί το χρονικό διάστημα που θαμεσολαβήσει
Με πενταετές Πλάνο
560 εκατ. ευρ η Sunlight
να κινηθεί εμπροσθοβαρς. Δηλαδή , να καλύψει- ανάκησης της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα ,
έχουν ήδη ξεκινήσει . Όπως εκτιμάται, μέχρι τη συΣτο ενισχυμένο πλάνο επενδύσεων ύψους
560 εκατ . ευρ στην 5ετία 2021-2025, με
έμφαση στις μπαταρίες μολύβδου οξέος και
ιόντων λιθίου, στον μετασχηματισμό της σε
Βιομηχανία 4.0, αλλά και στα γερά θεμέλιά της
βασίζει η Sunlight, Πρτον , τη διατήρηση των
θετικν επιδόσεν της καθ ' όλη τη διάρκεια
της χρονιάς και, δεύτερον , την Περαιτέρω
βελτίωση των επιδόσεν της στις οικονομικές
χρήσεις Που ακολουθούν . σελ . 12
και οι οριστικές αποφάσεις όστε να ανοίξει ακαθαρός
από την ΕΚΤμετά τη λήξη του έκτακιου προγράμματος λάδας μέσα στο 2022 σελ. 3
ΒΙΤΟΙ
Απαλλαγή της Ελλάδας
από τη λήψη νέων μέτρων
σελ. 14
THE FRST US.
ΒΙTCOIN-INKED ETΕ
Σε μετωπική Ε.Ε.-Πολωνία
Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση Ε.Ε.Πολωνίας , με τις Βρυξέλλες αποφασισμένες να
εξαντλήσουν όλα τα μέσα Προκειμένου να
συνετίσουν τη Βαρσοβία, μετά την απόφαση
του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας
να αμφισβητήσει την υπεροχή του ευρωπαϊκού
έναντι των εθνικν δικαίων . σελ. 15
0ΟΣΑ: Είναι θωρακισμένη δημοσιονομικά
Θωρακισμένη δημοσιονομικά
Παρά τη χαλάρωση Που επέφερε ξιοδοτική δαπάνη με τις ΠρόσφαηΠανδημία, Παραμένει n Ελάδα,
σύμφωνα με τον 0ΟΣΑ, ο οΠοίος
εξαιρεί τη χρα μας απόη γενική
σύσταση γιαλήψη Περιοριστικν Πρωτογενές Πλεόνασμα ήδη από
μέτρων Προκειμένου να συγκρ
τηθούν τα χρέη στη μετά Covid
εποχή. Σε έκθεσή του ο Οργανι - υψηλότερων δαπανν ου θα κά
σμός εκτιμά ότι η τάση του ελλn
νικού χρέους έως το 2060 είναι
ευνοϊκή. Ως εκτούτου , θεωρεί ότι ης αύξησης του κόστους για υγει
ΠΕΜάδα είναι η μοναδική χρα ονομική περίθαλψη, αντισταθμί
Που δεν θα χρειαστεί να λάβει
πρόσθετα διημοσιονομικά μέτρα ξιοδοτικής δαπάνης και άλλων
για να αποτρέψει περαιτέρω αύ ξηση του χρέους της . Και αυτό χρέος . σελ 4
διότι αφενός μειθηκε η συντα
τες μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού και αφετέρου η χρα διέ.
θεται σχετικά υψηλό διαρθρωτικό
Real estate
αΦιλοξενίαν κατοικιν
σε επαγγελματικούς χρους
την αρχή της Πανδημίας. Επίσης
η δημοσιονομική Πίεση, λόγω των
νει η Ελλάδα στο μέλλον για την
αποληρωμή τόκων αλλά και λόγω
Αυξάνονται συνεχς τα projects μετατροπής
πρην επαγγελματικν χρων σε κατοικίες
στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Πόλης και
όχι μόνο . σελ . 10
ΝEW YORK STOCK ΕXCHANG
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης
ζεται από τη μείωση της συνταΕικονικός Πάροχος κινητής
VOLTON: ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΕΤT
Επίσημη πρτη αμοιβαίου σε bitcoin
Παραγόντων Που επηρεάζουν το
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Eνισχύσεις
11 ερωτήματα
των μετόχων
της ΔΕΗ
στηνΑΜΚ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΑ ΤΟΥΡΚΑ:
ΗΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΣΜΑΝ ΚΑΒΑΛΑ
ως φορολογικές για το μέλλον
απαλλαγές
της ΕυρΠης
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ CLOUDIDEAS
ΑΠΟ ΤΗ REAL CONSULTING
Για επενδύσεις
Σύμφωνο Σταθερότητας
σελ. 6
Άρχισε η μάχην για τν εξεύρεση συμβιβαστικν- ρε
αλιστικν λύσεων Που θα διαμορφσουν την οικονομική
διακυβέρνηση της Ε.Ε. μετά την Πανδημία και θα συμ
βάλουν στην ανάδειξη της Ευρπης σε έναν oισχυρό Νέο Πλαίσιο
Παίκτη Παγκοσμίως. Τα κράτμέλη της Ε.Ε. θα κληθον
να δσουν πειστικές απαντήσεις σε 11 ερωτήματα για ρύθμισης
ένα νέο σύμφωνο σταθερότητας Που θα διαχειριστεί
μα εποχή με υψηλότερα χρέη και δημοσιονομικά e οφείλων
λείμματα, μεγαλύτερες αποκλίσεις και ανισόητες, μαζί
και την ανάγκη για νέες επενδύσεις. σελ .5
Με ευρεία πειοψηφία ενέκριναν
οι μέτοχοι της ΔΕΗ την Πρόταση
της διοίκησης για ΑMΚ τουλάχιστον 750 εκατ. ευρ (με Παράλ
ληλη μείωση της κρατικής συμ
μετοχής στο 34% από 514) και για
Πληση του 49% των μετοχν του
ΔΕΔΔΗΕ, ανοίγοντας τον δρόμο
για το νέο κεφάλαιο στην ιστορία
της Επιχείρησης. σελ 13
ανέρχεται το συνολικό ύψος
των ενισχύσεων Που θα χορη
γηθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής για τα επεν
δυτικά σχέδια Που υπήχθησαν
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙCA BANK ΤΟ ΤΧΣ
Covid-19
κατά το 2018 στο καθεστς Ιε
νική ΕΠιχειρηματικότηταν του
αναπτυξιακού νόμου 4399|
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΡΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
συνταξιούχων
2016. σελ.9
ΓA ΧΑ 89896 (086%) DOWJONES 3545731 (056%) F5E100 721753 (019 )
DAX 30 15.51583 (027%) CAC 40 666985 005%) V ΧΡΥΣΟΣ 1.76941 Δ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 85 34 Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1635
ΒΙTON 641665.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν
  Η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία αφύπνισε απότομα την Ευρώπη για την ανάγκη αξιόμαχων, ετοιμοπόλεμων στρατών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών λένε ότι η Ρωσία προβλέπει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ…Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις
  Μετά την διακοπή της ζωντανής μετάδοσης του Associated Press και την κατάσχεση του εξοπλισμού του από το Ισραήλ, ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την απόφασή του για…Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500
  Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και τη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς οι επενδυτές περιμένουν εναγωνίως τα κέρδη της Nvidia αύριο Τετάρτη. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,22%…Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ
  Ως «το ισχυρότερο κάστρο της ΝΔ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Καστοριά, την οποία και επισκέφτηκε σήμερα. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο…Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα»
  Για «απρόβλεπτες συνέπειες» έκανε λόγο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης αναφερόμενος στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετεύσει στην Ουκρανία κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Αυτό μετέδωσε το…Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ