Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράpος
Που αγαπά
τον τό1ο του
να δυοαροστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lδιοκτήτης. Εκόότης- Δευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ετς 450- Αρ Φλλου 12045 Τιμή 050 αυμ Τετύρτη 20 Οπτυβρίον 2021
ΕΥΝΑΓΕΡΜΟ ΕΗΜΑΝΕ ΕΤΟΥΕ ΕΠΙΕΤΗΜΟΝΕ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΠΕΟΡEΚΟΡ 30W ΚΡΟΥΕΜΑΤΑΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΤΗ ΠΕΥΤΕΡΑ
υνογερμός έχει oριθμοί για τις νεορές η.
oημάνει στους ε .
nιστήμονες η πo- anεβίωσαν τρομάζουν τν , nou εnίoης έχοσαν
1 ρεία της naven . τους ειδικούς
μίος Την Δευτερα καια.
γράφηxε νέο ρεκόρ navonμος έχουν χσει Ετις νεορές niκίες το
κρουσμάτων καθς ξε. τη ζu0 τους 115 ατομα noooστo εμβολιοσμού
να, nροστθενται και 3
Δικiες nou νοoncov κοι ανήλικοι κότω των 17 ε .
τη uή τους ano ennno
Ano την έναρξη της κές του κορωνοίου.
το γεγονός ότι την Κυ . των onotωv τpεις το tε , nεpιοodτεpοι ono coυς
ριακή δεν διενεργού . nευτoίου 24ωρο , εν .
χάνουν τη ζφή τος t .
νται ουνήθως αρκετά κόμη 12 νοonntuoνai
νοι ανεμβοnίοστο , ούμ .
τεσ .
Σύμφωνο με το εnien
μα στοιχεία του ΕΩΔY, Οι
αυτη την nεpodo δαφωνο με στοιχείο
Mo με τους noponάΚυριάκος Μητσοτάκης, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Είσι
και Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκαν
Για να συζητήσουν σημαντικές
Περιφερειακές εξελίξεις και zητήματα
Σήμερα οι εορταστικές εκδηλσεις
Για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας
Από την Επιτροn Πρέβεζα 1821-2021
"Ιστορία-Μνήμη- Ελευθερία"
Η Εnιτροnn Πρέβεζα 1821-2021
το ηρόγpoμμα των εορτοστικων εκ
| δηλσεων nou διοργαννει και
ξεκηνούν σήμερα , για την aneλευθέ.
200 Χρν
και τον ΛΝβανο.
Πανελλήνιο κύμα συμπαράστασης
Στην Ντόρα Μπακογιάννη
Προκάλεσε η ανακοίνοση ότι Πάσχι από Πολλαπλό μλομα
Για αποκατάστασn
της αλήθειας
Στο οχόλιο της στήλης ΜΑΤΙΕΣ
ΣΠΙΝ ΕΙΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣ' ε
κύμα Ιδια, μέσω ανόρτηoης
συμηορόστασης στο στο λογαριασμό της
στα μέοα κοινωνικής
Πανελλήνιο
ηρόouno της ηρnν Υ.
ωρντος
της ότι διαγνοθηxε κn, να noυν την αλή
| με Πoλonλo Muέω , θεια, γa τα θέματα υ.
μα . Στην ανοκοίνωση Yείoς nou αντιμετωη
της μεγόλης της μά , ζουν.
χης nροίβη ανοοτά η
1οκ Φτης /ppus αυκοιννηe με ια