Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το10 του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΚΑΕΤIΩΝ ΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΝ
να έργο το ζουν ότι είχε μπει χρό με noaanλή σημοσία
νiα στα 0έματα nou ξn
για τον οnoio η Οικονοτούσαν λύση αλλά για μική Επιτροnή Περιφέ.
μα δεκαετιν για τους διάφορους Λόγους η ρειας Ηπεipou κατακύ.
κατοίκους της Πρέβε.
ηύση καθυστερού.
ρωσε στον διαγωνισμό
του Έργο του onoίou
Υείται στην υλοnoinon
Πρόκειται για την ο npounonoγισμός σ.
κάλιο σργά napd no - naράκαμψη του Αρ- νέρχεται
τ. καθς οι nonίtες χαιοnoγικού Χρου της 15.252000 ευρ.
της Πρέβεζος γνωρί. Νικόπολης, ένα έργο
Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
nαναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικν
ΧΑΛΕΠΟΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ "ΚΑΚΟΙ ΟΙ ΟΙΩΝΟ!"
nou aίφνης 0α εισβάλλουν στους δρόμους μας
κατερχόμενα εξουρανού,
υndρχοντα noτάμια nou aiφνης θα μταμορφνοντα
oε Φρικιστικά Τσουνάμια" σαν aθέλητα δρα an' τo
Στην έκκληση 45χρονης γυναίκας ια Boneεια
Μιλάει και n Τουρκία
Η αιταπόκριση φιλόωων ήταν συγκινητική
για αλαζονικές δηλσεις
Εκκοραντική η αδιαφορία του Δήμου
μια 45xpovη γυναίκα
κρατντος στα χέρα το
ριοκή του Παντοκράτορα το anόγευμα της Το .
συμβαίνει και γνυστο μα στο δα
δίκτυο κάνοντας έκκληνά μα στέγn για τmν ό.
των όσχημων καιρικν
νχεια στη σεο