Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εκκίνησης διάθεσης του
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Κ.Τ.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ
Hellenie Pos
ΧΡΟΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 51ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14483
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F : 210 38 17 331 E: [email protected] Wwww.ihodimoprasion.gr
ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη σε 70
ΔΟΥ η ψηφιακή πλατφόρμα
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
Συνταγογράφηση
ΔΝΤ-G7
Κόστος ενέργειας
Μεδραστικές χειρουργικές κινήσεις προχωρά
η προσπάθεια εξορθολογισμού της φαρμακευ
τικής δαπάνης από το υπουργείο Υγείας . Οι
παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες
σκευασμάτων , αναμένεται να είναι ένα από
τα πεδία παρεμβάσεων το αμέσως επόμενο
διάστημα.
Οι ηγέτες των βιομηχανικν χωρν που βρί
σκονται στην Ουάσινγκτον για τις συνόδους
του ΔΝΤ της G20 και των υπουργν Οικονομικν της Gr, δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν
τα επιμελητειακά προβλήματα που προκαλούν
ελλείψεις προϊόντων .
Το κόστος ενέργειας αποτελεί το δεύτερο
μεγαλύτερο κόστος για τους δήμους , που αδυνατούμε να καλύψουμε, κι έρχεται δύσκολος
χειμνας , τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Τρικ
καίων, Δημήτρης Παπαστεργίου.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερνει
ότι επεκτείνεται η λειτουργία
της ψηφιακής πλατφόρμας Τα
Αιτήματά μουν σε άλλες 35
ΔΟΥ ( συνολικά 70 ) με προοπτική το αμέσως
προσεχές διάστημα να ενταχθεί το σύνολο
σελ. 2
- σελ. 3
+ σελ. 8
των ΔΟΥ της επικράτειας.
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μέσω της πλατφόρμας ο φορολογούμενος
ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να υποβάλει το
αίτημά του προς συγκεκριμένη Υτηρεσία της
ΑΑΔΕ και για συγκεκριμένη Διαδικασία, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να επισυνάΑκριβότερο έως 45%
το πετρέλαιο θέρμανσης
ψει ηλεκτρονικά .
Επίσης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του
αιτήματος από την προσωπική του αθυρίδαν
λαμβάνοντάς σε αυτή και την απάντηση της
Υπηρεσίας .
Δείτε εδ σε ποιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ψηφιακά
μέσα από το https://myaade.govgε
οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του Το
ποσό που θα προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται
κατά 20% για κάθε εξαρτμενο τέκνο
του δικαιούχου. Το ποσό του επιδόματος
που θα προκύπτει δεν θα μπορεί να είναι
χαμηλότερο από 100 ευρ και υψηλότερο
από 750 ευρ . Δικαιούχοι είσπραξης του
επιδόματος θέρμανσης θα είναι :
. Αγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι
κατά το πρoηγούμενο έτος είχαν ετήσιο
συνολικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρ και
κατείχαν την in Ιανουαρίου του τρέχοντος
έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως
οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας
μέχρι 180.000 ευρ .
. Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα
συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το
προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό
ωτιάν στις τσέπες των κα)ταναλωτν βάζουν οι τιμές
Επανέρχονται οι e-δαπάνες
στο 30% του εισοδήματος
Την υποχρέωση να καλύψουν
το 30% των φετινν ατομικν
πραγματικν εισοδημάτων
τους με ηλεκτρονικές πληρω μές δαπανν για αγορές
αγαθν και λήψη υπηρεσιν έχουν εκατομ
μύρια φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος έτους απέκτησαν εισοδήματα
από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές
δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων .
Αν δεν το πράξουν, θα κληθούν να καταβάλουν το 2022 , με τα εκκαθαριστικά των
δηλσεων φόρου εισοδήματος για το 2021,
επιπλέον φόρο ίσο με το 22% της ακάλυπτης
πετρελαίου θέρμανσης οι οποίες θα είναι
ακριβότερες έως και 45% σε σχέση με
πέρυσι . Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει
πλέον αρκετά , ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της χρας και πολλά νοικοκυριά
έχουν μείνει με άδειες δεξαμενές .
Παράγοντες της αγοράς τοποθετούν την
τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης
στα 1,13 με 1,15 ευρ το λίτρο στα μεγάλα
αστικά κέντρα από ο,79 ευρ το λίτρο πέρυσι. Υψηλότερα από 1,20 ευρ το λίτρο
προβλέπεται ότι θα κυμανθεί στην ηπει ρωτική χρα και τα νησιά.
Ταυτόχρονα το υπουργείο Οικονομικν
επιταχύνει τις διαδικασίες για την υποβολή
αιτήσεων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
(myΘΕΡΜΑΝΣΗν αλλάκαι της καταβολής σημαντικού μέρους του επιδόματος
θέρμανσης εντός του έτους, με το συνολικό
ποσό να ανέρχεται για τη φετινή περίοδο
ότι και φέτος το επίδομα δίνεται σε όσους
κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης ,
φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων
ή βιομάζας .
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ,η πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων
είχε ανοίξει το Δεκέμβριο. Το ποσό του
επιδόματος θέρμανσης καταβλήθηκε ουσt
αστικά σε δύο δόσεις στα τέλη Ιανουαρίου
και τέλη Μαρτίου .
Ειδικά για τη φετινή σεζόν 2021-2022 τα
ποσά του επιδόματος θέρμανσης είναι
αυξημένα έως και 68% , σε σύγκριση με
το διάστημα 2020-2021 , με δυνατότητα
να το λάβουν περισσότερα από 1.000.000
νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδή .
ματα και ακίνητα .
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
υπουργείου Οικονομικν περίπου 1,8
εκατ. νοικοκυριά καταναλνουν τις εν
λόγω μορφές καυσίμου, εκ των οποίων
περί τα 1,45 εκατ . νοικοκυριά είναι επι
λέξιμα για το συγκεκριμένο επίδομα . Γα
το λόγο αυτό και η συνολική δαπάνη για
την καταβολή επιδομάτων θέρμανσης αυξήθηκε στα 168 εκατ . ευρ (από 84 εκατ
ευρ πέρυσι) .
Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται πλέον στα 300 ευρ από 220 ευρ
πέρυσι . Το επίδομα , για κάθε δικαιούχο,
θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του
βασικού ποσού των 300 ευρ με τον συντελεστή επιδότησης, ο οποίος κυμαίνεται
από ο,12 έως 1,62 (οι λεγόμενες βαθμο
μέρες, ανάλογα με το ψύχος της περιοχής)
που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον
διαφοράς.
Π.χ. εάν ένας φορολογούμενος του οποίου
τους 2021 ανέρχεται σε
30.000 ευρ πραγματοποιήσει ολόκληρο το
2021 ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανν συνολικού ύψους 6.000 ευρ , οι οποίες αντιστοι χούν στο 20% του ετήσιου εισοδήματός του
θα κληθεί να πληρσει επιπλέον φόρο 22%
επί του ακάλυπτου 10% του ετήσιου εισοδήματός του , δηλαδή ένα ποσό της τάξεως
των 660 ευρ (22% Χ 10% 30.000 ευρ).
Θα πληρσει δηλαδή φόρο 22% επί της
διαφοράς μεταξύ του 20% του εισοδήματός
του, το οποίο κάλυψε, και του 30%, το οποίο
και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους
κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλε
οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι
300.000 ευρ . Έτσι , τα εισοδηματικά όρια
για τις οικογένειες αυξάνονται:
Σε 23.000 ευρ για οικογένεια με δύο
γονείς και ένα τέκνο
Σε 26.000 ευρ για οικογένεια με δύο
γονείς και δύο τέκνα
Σε 29.000 ευρ για οικογένεια με δύο
γονείς και τρία τέκνα
Παράλληλα n ΔΕΠΑ προχωρά σε έκπτω
ση τουλάχιστον 15% στο φυσικό αέριο, για
το σύνολο των οικιακν καταναλωτν, εν
ξεκίνησε και η έκδοση των επιδοτούμενων
λογαριασμν ρεύματος .
το ετήσιο εισόδημα
Σύμφωνα με πληροφορίες , η πλατφόρμα
εκτιμάται ότι φέτος θα ανοίξει εντός του
Νοεμβρίου προκειμένου να ξεκινήσει n
υποβολή των αιτήσεων από τους δικαι ούχους . Όσον αφορά την καταβολή του
ποσού, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει
ένα μεγάλο μέρος αυτού να καταβληθεί
εντός του 2021. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική υπουργικ
απόφαση με τις λεπτομέρειες για τη διά θεση του φετινού επιδόματος θέρμανσης
με βάση τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια. Υπενθυμίζεται
έπρεπε να έχει καλύψει