Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:49ος
ΧΡΟIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟΤΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ
Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο
Το νέο ΚΥΤΤΑΡΟ
Ο ΧΥΤΑ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
του Δήμου διαχρονικά
Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί επιτροπή από πολίτες με πρόταση
όλων των παρατάξεων για εισήγηση λήψης και άλλων αναγκαίων μέτρων
0 Αντιδήμαρχος Μασαούτης διαδίδει
. ίδα 5
σετε για τον περιβάλλοντα χρο και
στο Αιτωλικό, ότι τα φίλτρα για το νερό για την τροποποίηση της κυκλοφορίας
"ην Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 συ- στο Κεφαλόβρυσο ήταν μεταχειρισμένα 4 Τι γίνεται με τις αναπλάσεις των
και προς απόσυρση. Αυτό επιβεβαι- κοιμητηρίων, που ιδιαίτερα τρα με τις
Μεσολογγίουμε θέμα ΧΥΤΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙ- θηκε και στο Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ. πλημμύρες είναι αρκετά δύσκολη.
ΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ύστερα από αίτημα 1Ενστερνίζεστε τα παραπάνω και εάν ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 1Πότε θα
φέρετε προς συζήΤου Αθ. Σπυρόπουλου
0000000 0 0 0 0000 0000
.'......είδα8
000 0000 00000006000000000000ο00000000000000
Ανακατασκευές
πεζοδρομίων
θέματα υγείας
Κορωνοϊός και
ιστορίες από τις ΜΕΘ
Αναπαραγωγή:
Ηλίας Μόσιαλος
νεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π
είκοσι (20) Δημοτι
κν Συμβούλων της
Αντιπολίτευσης. Η
πρόταση αυτή δεν
ήταν αρεστή στην
Δημοτική αρχή, η
οποία ισχυρίσθηκε
ότι έχει λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα για
την αντιμετπισή
του προβλήματος.
Ήταν μια μαραθνια
συνεδρίαση τρειτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο το πόρι
σμα κατά της προη
γούμενης Δημοτικής
Αρχής που υπάρχει
εκκρεμότητα 300.000
ευρ 2Με απόφαση
του ΔΣ της Κοινω
φελούς Επιχείρησης
οιατρός που υπηρετεί εκεί και έχει δύο
συμβάσεις εργασίας
σήμισι ωρν με αντεγκλήσεις και έχετε στοιχεία γιατί δεν τα δείχνετε τέθηκε σε αναστολή εργασίας. θα
σε διαφορετικό πνεύμα Δημοτικής 2 Στο πρόγραμμα Τρίτση για ανα- καταγγείλετε την σύμβασή του.
Αρχής και Αντιπολίτευσης που δεν πλάσεις , δεν συμπεριλαμβάνονται η ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣΤΟ Αλιευτικό καταφύγιο
κατέληξε σε άμεσα και ουσιαστικά ύδρευση των Οινιάδων από τον Άγιο χρειάζεται συντήρηση. Ένας κυμαΔημήτριο και του Αγίου Γεωργίου. Οι τοθραύστης του κινδυνεύει Ενάμισι
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
'.......είδα 7
'.Σελίδα 7
Επιστολή του Φορέα
Ελεύθερων Πολιτν
Ανάπτυξης
Ln. Μεσολογγίου
προς τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου
Πατρν
Ναγίνονται
σωστές δουλειές
ΙΕΡΑΣ ΠΟ
αποτελέσματα.
*0000900000999600,ΣΕλίδα 6
000000 0 0 0 0 0000 0000(
... .
.........είδα 6
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
μελέτες είναι ριμες 3. Διαβάσαμε χρόνο δεν έχει γίνει τίποτα
0 0 0 000000000000000000000 0
Μπράβο στα παιδιά
ΑΓΑΘ.ΚΟΤΣΑΛΟΣ Η συγκέντρωση των πρόσφατα ότι ολοκληρνεται το Αρ -ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1Τι γίνεται με το
20υπογραφν ήταν επιτακτική ανάγκη. χαιολογικό Μουσείο. Πρέπει να φροντί-Κολυμβητήριο.
0 Πρέσβης της Ινδίας
στο Μεσολόγγι
, Συνέχεια σελίδα 4
Ξεκινούν οι εργασίες ανακατασκευής του νέου κτιρίου
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΕ
........είδα 8
γκαταστάθηκε ο εργολάβος και ξεκινούν οι εργασίες για τις εργασίες που θα γίνουν. Ο ίδιος σημείωσε ιδιαίτερα
την ανακατασκευή και διαρρύθμιση του κτιρίου των παλιν καπναποθηκν στο
Μεσολόγγι για την μεταφορά της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ατωλίας
Στο χρο βρέθηκαν την
Δευτέρα 11/10/20210 Δή
μαρχος ΙΠ Μεσολογγίου
Κστας Λύρος, η Αντι
δήμαρχος, Περσεφόνη
Μελαχρή, ο Αστυνομικός
Διευθυντής Αιτωλίας,
Νικόλαος Νικολάου και ο
Υποδιευθυντής, Κων/νος
Κακούσης. Κατά την επίσκεψή του ο Κστας Λύρος είχε εμπλεκομένων και οφείλω να το αναγνωρίσω.
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη της Εταιρείας Τους ευχαριστ γιατίτο κτίριο αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη
που ανέλαβαν το έργο και να ενημερωθεί διεξοδικά για
00000000000000θι
000000000000000000000
ότι <με την έναρξη των εργασιν, ικανο ποιείται επιτέλους
Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκαν
τα σεμνάρια εκταίδευσης χρήσης
& διαχείρισης της εφαρμογής
ένα χρόνιο αίτημα του
Αστυνομικού Σματος
αλλά και της τοπικής
κοινωνίας .
Με την ολοκλήρωσηπαράδοση του έργου
θα εξασφαλιστούν συνθήκες ευπρεπούς και
ανθρπινης εργασίας
Αυτό που έπρεπε να
έχει γίνει εδ και δεκαετίες έγινε μετά από
προσπάθειες όλων των
'......Σίδα 4
000000000000ο00000000000000 00000000000000000
Εν εμείς ..
κοιμόμαστε!!
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
- ΤΟ ΣΠΙΤΙΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
του Επιμελητηρίου
Αττωλοακαρνανίας
000 000000000000000(
.000000000
'.......ελίδα 3
0000000000000000000000000000000000ο00000!
Αυτά είναι έργα
σοβαρά
Το τρίγων0)
ξαναζωντάνεψε
να υλοποιηθεί .
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στένην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
. Σελίδα 8
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post