Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανμίδου 1. Στιιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.451
0,50 ε
Δήλωση του ανηδημάρχου
Προγραμμα πισμού Δράμας στον Π.Το
Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
ο κλασσικός Αθλητισμός
Στίβου στο Ν. Δράμας
Αξιολόγηση
Χρηματοδότηση
320 εκ. ευρ για
τη δημιουργία
έξυπνων Δήμων
Ζητήματα παραχρησης
αθλητικν χρων
σε σωματεία
και συλλόγους
Οι διεθνείς
αθλητές και
αθλήτριες
της Δράμας
Εκπαιδευτικν
Του Γιάννη Β. Ευσταθιάδη
πρην Σχολικού Συμβούλου
A/θμιας Εκπαίδευσης
σελ. η
Επίση μη πρτη χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης
Την ερχόμενη Δευτέρα
η Demo Day στο Lab 40
του Επιμελητη ρίου Δράμας
Ξεκίνησε η διανομή πετρελαίου
και στη Δράμα με 1,1 0 η βασική τιμή
Ημέρα πρτης παρουσία σης των επιχειρήσεων που μετ
χουν στον πρτο κύκλο
Χωρίς απαντήσεις ακόμα για το αίτημα του Νευροκοπίου για το μεγαλύτερο
ποσό του επιδόματος
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΙΣΗΜΗ πρτη ημέρα
χθες Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, για τη διανομή π .
1 τρελαίου. Και αν ακόμα ο
1 Οτβριος λογίζεται στο φθνό 1 πωρο , ουσιαστικά
1 τές ξέρουν ότι ξεκινάει ο
1 χειμνας
1Και βέβακα , αν και οι δύο μεγάλες καταιγίδες-Αθηνά κα -Μπά1 λος - αυτές τις μέρες έριξαν
αρκετά χαμηλά τις
θερμοκρασίες , παρ .
όλα αυτά, οι κατανα 1λωτές ήταν συγκρατη
Α ΤΟ LAB 40, ο-nρωνός Τύπος εχε δημο
σεύσειτην περασμένη
εβδομάδα , με τον πρόεδρο
του Επιμελητηρίου κ. Στ φανο Γεωργιάδη, Εκεί γινό
ταν λόγος γα τη λειτουργα
του LAB 40 ως επιταχυντή
νεοφυν επιχειρήσεων και
ποια η λεπουργία του και ο
τρόπος που θα βοηθάει
όσους επχειρηματίες έχουν
νέες ιδέες για στήσμο ή ενίσχυση επιχειρήσεων
Ήδη , ο πρτος κύκλος αυτν που ολοκληρσει στον ΑΑ κύκλο του Προμέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί βρίσκεται γράμματος Επιτάχυνσης . να παρουσά- μένοι στην αγορά
σε εξέλιξη και την ερχόμενη Δευτέρα 18
Οιτωβρίου και ρα 17.30, στον χρο του στελέχη , συνεργάτες και υποστηρικτές
LAB 40 στο ισόγειο του Επιμελητηρίου , της Δομής , εκπροσπους Venture Capiθαλάβει χρα η Demo Day Η εκδήλωση tal, φορείς και όλλους ενδιαφερόμενους .
θα μεταδοθεί και διαδιτυακά λόγω του
περορισμού συμμετοχν με φυσική πα - ρακολουθήσει και μια επαροπή αξιολό - Ι χής μας κατέχειτο περουσία σε συγκεκρμένο κανό, σύμφωνα γησης η στοία λαμβάνοντας υπόψη την
με τα μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλω - πορεία και την εξέλιξη των ομάδων μέσα
σης του Covid - 19 .
Ο Επταχυντής Lab40 υποστηρίζει εγ- θα βραβεύσει αντίστοχα.
χειρήματα που βρίσκονται στο στάδιο Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωμιας πρωτόλεας ιδέας ή πρωτότυπου και
μέσα από μα συνδυαστική διαδικασία εκ - Δημοσίων Επενδύσεων , και τη Στρατηπαίδευσης και συμβουλευτικής καθοδή - γική Βισιμης Αστικής Ανάπτυξης του
γησης , βοηθά τις συμμετέχουσες ομάδες Δήμου Δράμας , μέσω της Πράξης Δημινα μεισουν τόσο τον χρόνο λανσαρί . ουγία Δομν Στήρξης Επιχειρηματικό σματος όσο και την πθανότητα λάθους mτας ΕΚΤ, του Επχερησιακού πρτη μέρα διανομής, η τμή στη Δράμα κυμάνθηκε γε μα ιδιατερη κατάσταση. Οι συνθήνες του χειμνα δι.
ι καταναλωομάδες επιχειρηματικότητας που έχουν
σουν τις δέες τους σε επιχειρηματικά
1 Πετρελαίου.
Στην περιοχή της
1 Δράμας τουλάχιστον,
1 τομεγαλύτερο μερίδο
στην αγορά της περιο με
τις βαθμοημέρες , που αποτελούν έναν συντελεστή που κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με
το ψύχος της περιοχής) .
- Το επίδομα για κάθε τέκνο θα προσαυξάνεται
κατά 20% , αντί για 10%, που ίσχυε έως σήμερα.
- Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρ ,
Τις παρουσιάσεις των ομάδων θα πα 1 Τρέλαιο θέρμανσης,
στη συνέχεια τα καυσόξυλα και το πέλετ.
Λιγότεροι είναι φυσικά οι καταναλωτές που θερμαίνον - από 80 ευρ.
ται με φιάλες υγραερίου .
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, αυτό αναμένεται να ξε - 650 ευρ.
! κινήσει από τα μέσα του χεμνα ίσως στα μέσα Δεκεμ Η περίπτωση Κ. Νευροκοπίου και Παρανεστίου
βρίου αλλά και από τον ίανουάριο , καθς μόλις τρα
! έχουν ξεκνήσει τα πρτα έργα στην πόλη της Δράμας . ημέρες , η περίπτωση των δύο ορεινν Δήμων της Π.Ε.
Όσον αφορά την πρεμιέρα του πετρελαίου χθες Δράμας , κ. Νευροκοπίου και Παρανστίου , αποτελούν
στο πρόγραμμα , θα τς αξιολογήσει και
. Το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρ , από
παίκό Κονωνικό Ταμείο , το Πρόγραμμα
Όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει και τις πραηγούμενες
προσέγγισης για τη διασφάλιση της μελ - Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία
λοντικής βκωσμότητας του εγχειρήματός Θράκη 2014-2020.
1 νικά στο 1 ,10 ευρ το λπρο . Σύμφωνα με δημοσιεύματα αίτερα στο Νευροκόπι είναι από τις χαμηλότερες στη
των προηγούμενων ημερν , οι τμές στο πετρέλαο ανα - χρα , εν για το Παρανέστι , ο χεμνας έχει μεγαλύΙ μένονται να αγγίζουν ακόμα και το 1 ,20 ευρ , παρ' όλα τερη διάρκεια από ότι άλλες περοχές της χρας.
1 αυτά σε πανελλαδικό επίπεδο κυμάνθηκε από 1,10 έως Για το λόγο αυτό, και οι δύο Δήμοι ητούν διατερα
1,14 ευρ το λίτρο .
Όπως αναφέρεται μάλιστα , φέτος καταγράφηκε αύ - ροκοπίου με δήλωση του δημάρχου του κ . Κυρακίδη
ξηση της τάξης του 37,5% σε σχέση με πέρυσι, όταν στον "nΤ, έχειεπισημάνει ότι δεκδικεί το μεγαλύτερο
έκανε άνοιγμα με 0,80 ευρ το λίτρο .
Νοέμβριο ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα
Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης , το Υπ. Οικονομ κν υπολογίζει σχεδον
145 εκατ . επιλέξιμα νο κοκυριά στις κατηγορίες
των δικακούχων . Σύμ
φωνα με όσα έχουν Υνει
γνωστά , το οικονομικό
εππελείο σε συνεργασία
με την ΑΑΔΕ και υπό την
πίεση τω ανατιμήσεων ,
σχεδιάζει από τις αρχές
Νοεμβρίου την ενεργοποίηση της πλατφόρμας
myeέρμανση για τις a.
τήσεις των δικαιούχων.
Υπενθυμίζεται ότι μετά
την απόαση για διεύ
ρυνση των κραηρίων του
επιδόματος θέρμανσης ,
το ύψος του επιδόματος
αυξάνεται κατά 36% για
τα νοικοκυριά χωρίς πα διά , κατά 59% για μια ο
κογένεια με δύο παιδιά
και κατά 68% για νοικο κυριά με 3 παδιά .
Το επίδομα χορηγέται
για αγορές πετρελαίου
ή φυσικού αερίου ή
άλλων καυσίμων θέρ
μανσης και για αγορές
καυσόξιλων ή πέλετ για
όσους διαμένουν μόνμα
σε ορενές περιοχές με
πληθυσμό μέχρι 2.500
κατοίκους.
Αναλυτικά
- Αυξάνεται η βάση
υπολογισμού του επδόματος , από 220 ευρ ,
στα 300 ευρ (αυτό ο
ποσό πολλαπλασιάζεται
Για περισσότερες πληροφορίες σχετους .
Ο κάθε κύκλος εππάχυνσης διαρκεί τικά με τη Δομή Στήριξης Επχειρηματιένα εξάμηνο , με κατακλείδα το Demo κότητας Lab40 επισκεφτείτε την
Dey, που έχει ως στόχο να δσει ην ευκαιρία στις συμμετέχουσες νεοφυείς θείτε στο +3025210 22750 ( εσωτ . 1 ).
μέτρα για την περιοχή τους . Μάλιστα ο Δήμος Κ . Νευιστοσελίδα της www.Lab40.gr ή απευθυνεπίδομα των 750 ευρ για τους κατοίκους του, εν το
περονό επίδομα των 235 ευρ δεν αρκούσε γα να κα λύψει τα αυξημένα έξρδα θέρμανσης στην περοχή.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Ο.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηωςΑναίμακτηn- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ειδικευθείσα :
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ . AΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νο , Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 351 94 -Κιv: 69774 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ωράρο
Καθημερινές: 10:00-13:00ο και 18:00-20:00 ( εκτός Τεόρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 224 23
email: iatdiagn osi @gm ail. com

Τελευταία νέα από την εφημερίδα