Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
91772654106063
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΤΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 *Neb site: www.lamiakos-tyνpos.gr * e-mail: [email protected]
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 . ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ' . ΑΡ. Φ. 22413 . ΤΗΛ.: 223 10 51414-5-6 . FAX : 22310 29331-22310 51418 0.80 ΕΥΡΩ
Πηκόσμα ημέρα
Οριστικό το διάζύγιο
Στασινού-Πάπουτσα !
Οι δράσεις μας είνα
τομέλον μας
Γράφει η Βαλεντίνη Ρίζου o 9
"Μην περιμένετε ανά πτυξη
με 380 δις δημόσιο χρέος"
Στην Λαμία βρέθηκε
το απόγευμα τns Παρασκευής ο γνωστός δημοσιογράφ0s Γιργ0s Τράγκas και επικεφαλής του
Κινήματοs "Ελεύθεροι
Ανθρωποι".
| σελ .
Την Τετάρτη ο "Λ.Τ."
Λόγω τns εορτns του Αγίου Λουκά ο "Λαμιακός Τύπos"
θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
με όλεs τis ειδήσειs του τετραημέρου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
. οξύνθηκαν τα πνεύματα στη γενική συνέλευση
της δημοτικής παράταξης "Λαμία στο Κέντρο"
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σελ. 5
Με αφορμή το νέο επερχόμενο κύμα κακοκαιρίαs nou πιθανόν να
πλήξε και τη περιοχή μαs , με την ονομασία ΜΠΑΛΛΟΣ (BALLOS ) a nό την Πέμπτη ( 14-10-2021) , με κύρια χαρακτηριστικά tis ισχυρέs
βροχές και καταιγίδε , χαλαζοητσειs και ισχυρούs ρinaίοus ανeμουs , στο ηλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υnρεσιν tns Πολιτικής
Προστασίαs του Δήμου μαs και τns Προσπάθειαs anoφuγns κινδύ
νων και Περιορισμού τυχόν ζημιν σε ακίνητα , nαpακαλούμε τoυs
δημότεs όηus :
Να ενημερνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τυχόν αποφραγμένα φρεάτια
anό φερτά υλικά μετά αnό ανάλογεs νεροnοντέs , tηλεφωνικά η μεσω τns unηρεσίas unoβολήs aτήματοs βλάβηs ano την ιστοσελίδα
τns Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
- Στιs περιπτσειs nou , σκουπίδια η άλλα φερτά υλικά επικάθονται
στιs σχάρεs υδροσυλλογήs nou βρίσκονται γύρω από την ιδιοκτησία
τουs και εμποδίζουν την αnορpon των υδάτων , να τα απομακρύνουν
με όποιο μέσο μηορούν, συμβάλλοντas με το τρόno αυτό στην an τελεσματική λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογήs τη στιγμή τns
αιχμής του φαινομένου.
Όσοι αποxετεύουν υπόγειοus χροus unενθuμίζεται όυ θα ηρέneι να έχουν στο πεζοδρόμιο φρεάτιο επίσκεψηns με βαλβίδα αντεπ
στροφής nρos anoφuγή επιστροφns υδάτων αnό τα δίκτυα .
- Οσοι βρίσκονται σε Περιοχέs nou έχουν ηλημμυρήσει στο παρελ
| θόν ή βρίσκονται κοντά σε nοταμούs, χείμαρροus ή ακτέs , anoφύγετε
να μείνετε σε υπόγειοus , ημunόγειοus και ισόγειοus χροus . Εξετά.
στε το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια αυτήs tns κακοκαιρίαs να μην
Παραμείνετε στα σπίτια σas και να φιλοξενηθείτε σε συγγενείs ή φί
Γα την παραμονή
Εορτασμός του Πολιούχου της Λαμίας
Ευγελιστή Λουκά και της Απελευθέρωσης! στην Β' Εθνική ο Εσπερος Λαμίας
ης πόλης από τους Ερμανούς
Για την επέτειο tns 18.10.2021 τonικns θρησκευτικής εορτήs του Ευαγγελιστού Λουκά τns Λαμίαs και Επέτειο τns
Απελευθέρωσηs τns Πόλns θα πραγματοποιηθούν στην
Πόλη tns Λαμίas εορταστικές εκδηλσειs σύμφωνα με το
από 25 Ιουνίου 1948 B . Δ/Υμα , όμοιο με την επέτειο τns ορτήs του Ευαγγελιστού Λουκά και τns Απελευθέρωσηs
τns Πόλns tns Λαμίαs an ουs Γερμανού .
Με στόχο τη γρήγορη Παραμονή στη Β'Εθνική Μπάσκετ
Ανδρν , η ομάδα του Έσπερου Λαμίαs , ξεκινά την Κυριακή τis υnχρεσειs τns στο Πρωτάθλημα τηs αγωνιστικής
Περιόδου 2021-2022 θέλονταs να γράψει μια ακόμη σελίδα
στο βιβλίο τns ιστορίas tns nou anό την ίδρυσή τns το
2007 και μετά μετρά μεγάλεs επιτυχίες και το όνομά τns , έ χει ταυτιστεί με το άθλημα του μπάσκετ στην Λαμία . gελ. 16
. Αnoφύγετε κάθε nεριτπή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντο νων καιρικν φαινομένων και ασφαλίστε τis nόpτes και τα nαράθυρά
σas ερμητικά, έχοντas nάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίαs xe
μάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σηιτο .
, Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χίμαρρου , pρέματα ή δρόμου
nou έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα , εάν βρεθείτε στη θέση αυτη . Για κανένα λόγο.
Επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα επανέρχονται όλο και nio έντονα, η συλλογική ηροσηάθεια όλων μαs και η λήψη μέτρων ηρο
στασίαs, είναι ο καλύτερos τρόnos για την ασφάλειά μα5 και την απο
| φυγή ζημιν και συνεπειν σε δημόσιουs και ιδιωτικούs χροu .
σελ. 4
Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου-Τσιάμη σελ ΦοίΒος Ιωσήφ σε .Παναγιτης Κυριάκου σελ Βασιλική Λάζου σελ. Ε
ΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτριος θ. Νάτσιος σελ. Αριστομένης Συγελάκης σεη . θεόδωρος Γ. Kουτρούμπας σεη. 9 Ηλίας Σηυρόπουλος σελ. 10