Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

16oC, 15:00

20oC, 21:00

15oC - Υγρασία 64%-93% - Άνεμοι: Β-ΒΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:49 - Δύση ηλίου: 19:01

€0.80

Μια από τις σημαντικότερες ανακουφίσεις σε ένα νευρολογικό ιατρείο είναι η διαβεβαίÈõìüò ðñïò äéá÷åßñéóç ωση
των ασθενών ότι όλα τα μυαλά επιφυλάσσουν στους κατόχους τους δυσάρεστες εκπλήξεις, με τη μορφή απρόσμενων, ακατανόητων ή ανεξέλεγκτων συμπτωμάτων, σκέψεων και συναισθημάτων. Οι περισσότεροι δεν
τολμάμε να μιλήσουμε για αυτό. Παράλληλα, η ενστικτώδης προσπάθεια εντοπισμού παρόμοιας δυσλειτουργίας στο μυαλό των γνωστών μας είναι καταδικασμένη. Η εικόνα τους είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή, αφού τους βλέπουμε μόνο όταν εκείνοι είναι καλά (συνήθως από την καλοπροαίρετη εκ μέρους τους πρόθεση προστασίας μας από την κακή τους διάθεση).
ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ

• Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5454

ÐÑÏÖÇÔÉÊÏÓ Ï ÍÉÏÍÉÏÓ, ÄÉÏÑÁÔÉÊÏÓ Ï ÍÏÍÏÓ ÔÇÓ ÊÁÊÏÊÁÉÑÉÁÓ

¸ãéíå êáôïëßóèçóç
êé Ýðåóå êÜíáò âñÜ÷ïò

ÌÜëëïí äåí åß÷áí
áêïýóåé ôïí
ìðÜëëï ïé Áñ÷Ýò!
Χ. ΓΚΕΡΕΚΟΥ & Μ. ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και εθελοντικών ομάδων ΕΟΔ και ΕΜΕΔ, έγιναν πάνω από 70 απεγκλωβισμοί χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.
Την επόμενη μέρα, συνεργεία
του Δήμου και τις Περιφέρειας
ξεκίνησαν ήδη τις καταγραφές
των ζημιών. Η μόνη ελπίδα των
κατοίκων, που είδαν μέσα σε λίγες ώρες τις περιουσίες να καταστρέφονται, είναι η άμεση
στήριξη από την Πολιτεία.
ΣΕΛΙΔΕΣ

ÊáôáãñáöÞ æçìéþí - óôÞñéîç ðëçììõñïðáèþí

3»

Ôï ÉÅÊ èá ëåéôïõñãÞóåé êáíïíéêÜ, åßðå ï Êéêßëéáò

7»

3,4,5&6»

ÊáèõóôåñçìÝíá
áíôáíáêëáóôéêÜ
êáôáëïãßæïõí
óôçí ôïðéêÞ
äéïßêçóç 6»

×ùñßò íôÝñìðé ç 3ç áãùíéóôéêÞ óôçí Á1 14»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα