Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το μπαλάκι των ευθυνών για τα φρεάτια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΠΟ ΤΟΛΟΥΒΡΟ
ΤΟΝΤ ΣΤΕΡΝ: ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ 2ο C
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ
50% ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΣΕΛΙΔΑ 9
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979161"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο . Αρ. φύλλου 30.847 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr.6 120
Το μπαλάκι των ευθυνν για τα φρεάτια
Διαφανείς
λογαριασμοί
ρεύματος
Ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων εμποδίζει την υλοποiηση αναγκαίων έργων
Τέλος στους ακατάληπτους
όρους βάζει η PAE
Τα φρεάτια στιs μεγάλεs λεωφόρουs του λε κανοπεδίου ανήκουν στην αρμοδιότητα τns
Περιφέρειαs. Τα φρεάτια των μικρότερων ,
κάθετων δρόμων ανήκουν στην αρμοδιό - λέτη, η συναρμοδιότητα ΕΥΔΑΠ, Περιφέ τητα των τοπικν δήμων. Η οδός Αθηνάs
περνάει μπροστά από το δημαρχείο τns
Αθήνas, δεν είναι, όμωs, στην αρμοδιότητα
του Δήμου Αθηναίων . Ο Κολωνός πλημμύ - φρεατίων , όπου ο κατακερματισμός αρμο ρισε γιατί δεν υπάρχει καν αποχετευτικό
δίκτυο ομβρίων . Αν και έγινε σχετική μεδιοτήτων εμποδίζει ένα κεντρικό, συνολικό πλαίσιο διαχείρισns , συντήρησηs, καθαρισμού , με συνέπεια να καταγράφονται
προβλήματα από αποσπασματική υλοποί ματα από την κακοκαιρία συνεχίστηκαν
και χθεs στην Αττική και σε άλλεs περιοχέs τns χραs , εξαιτίαs των συνεχιζόμενων ισχυρν βροχοπτσεων . Στη νότια
Εύβοια, 69χρον0s κτηνοτρόφos έχασε τη
ηση έργων ή μη υλοποίησή τουs , τελικά , ζωή του όταν τα ορμητικά νερά παρέσυΤέλος στοus αδιαφανεis όρουs των
συμβάσεων παροχήs ηλεκτρικήs
ενέργειαs και των λογαριασμν
ρεύματοs επιχειρεί να βάλει η PΑΕ,
προκειμένου οι καταναλωτέs να
είναι σε θέση να συγκρίνουν τιs
προσφορέs των παρόχων , να επι
λέγουν όποιον τουs συμφέρει και
να γνωρίζουν τι πληρνουν. Κάθε
τιμολόγιο θα έχει χαρακτηρισμό
διαβάθμισns κινδύνου, ανάλογα με
το εάν περιέχει ρήτρα αναπροσαρμογής ή όχι. Επίσns , στουs νέουs
λογαριασμούs θα υπάρχει διακριτό
πεδίο στο οποίο θα αναγράφεται
πόσα ευρ κοστίζει η μεγαβατρα ,
αφού συνυπολογισθούν οι πρόσθετεs χρεσεις , οι εκπτσειs, τα δρα, τα πάγια κ.λπ. Σελ. 23
ρεια , δήμου εμπόδισε την ολοκλήρωση
του έργου. Οι πλημμύρεs σε πολλά σημεία
τns Αττικήs ανέδειξαν το πρόβλημα των λόγω πολλν εμπλεκομένων. Τα προβλή- ραν τοόχημα του. Σελ.5
Πρεμιέρα με αντιδράσεις για το πράσινο Πάσο) στην Ιταλία Συναγερμός
για την πορεία
των εμβολίων
5.500 ημερησίως
τον Οκτβριο
Σήμα συναγερμού για την πορεία
του προγράμματοs Ελευθερίαν
συνιστούν τα τελευταία στοιχεία,
από τα οποία προκύπτει ότι μέ
σ0s όρ0s όσων επέλεξαν να κάνουν
την πρτη δόση του εμβολίου τον
Οκτβριο κυμαίνεται στιs 5.500
ημερησίωs. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τουs εντατικούs ελέγχουs,
αλλά από την πτωτική καμπύλη
των εμβολιασμν προκύπτει πως
το απαγορευτικόν για την παρου
σία ανεμβολίαστων σε κλειστού
χρουs δεν τουs θησε πρos τα
εμβολιαστικά κέντρα. Σελ . 3
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Στην ΕΑΔ
η διερεύνηση
καταγγελιν
Σε Προχωρημένο στάδιο βρίσκεται
η Προεργασία για τη λειτουργία φο ρέα Που θα διερευνά τις καταγγελίες
για επαναπροθηση μεταναστν , με
την κυβέρνηση να μελετά το ενδε χόμενο η αρμοδιότητα να αναληφθεί
από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
( ΕΑΔ) . Σελ . 7
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
Εργαζόμενοι επιδεικνύουν το νέο απράσινο Πάσον (πιστοποιητικό εμβολιασμού ) για να μπουν στα γραφεία των παλικν σιδηροδρόμων , καθς από
χθες ισχύει η υποχρεωτικότητα στην αγορά εργασίας . Οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο μπορούν να τεθούν σε αναστολή εάν εμφανιστούν πέντε φορές χωρίς το απαραίτητο Πάσο στη δουλειά τους . Τα νέα μέτρα Προκαλούν αντιδράσεις και απειλές για απεργίες σε ολόκληρη τη χρα. Σελ. 3
Αλλοθι
ανευθυνότητας
ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
Κατεδαφίστη κε το αυθαίρετο στο ΕΜΠ
Βροχήν
υποψηφίων
στο ΚΙΝΑΛ
του Αρη Αλεξανδρή
Σελ. 4
Κάθε φορά, την επομένη μιαs
καταστροφήs, επαναλαμβά
νεται μονότονα n ίδια συζή τηση: το καλοκαίρι ρωτάμε
ποι0s είναι υπεύθυνos για τον
καθαρισμό πέριξ των δασν.
Tον χειμνα ρωτάμε ποιοs
είναι αρμόδι0s για τον καθα ρισμό των φρεατίων. Συνήθωs η συζήτηση εξαντλείται
στην καταγγελία τns διασταύρωσns των αναρμοδιοτήτων , χωρίs ποτέ να λύνονται οι γραφειοκρατικοί κό
μποι. Τοκράτ0s έτσι μοιάζει
καταδικασμένο να αποτυγχάνει στα πιο απλά. Η κλιματική κρίσn δεν επιτρέπει , πια,
Αρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου
Σελ. 13
ΘΕΩΡΕΙΟ
Εξ οι διεκδικπτές
Σελ. 2
Σε αγνα δρόμουν για έξι μετατρέπεται η μάχη για την ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ , μετά την αποχρηση τηs φφns Γεννηματά.
Χθες την πρόθεσή του να είναι
υποψήφι0s ανακοiνωσε και ο
Παύλοs Χρηστίδns. Παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή απο φάσισε παράταση έωs την Πέ
μπτη τηs προθεσμίαs για την
κατάθεση των απαιτούμενων
υπογραφν . Σελ . 4
Η απελευθέρωση
των ακατεργάρηδων
Αναστάσιος Αγγ. Στέφος
Αναγνστης
Σελ. 8
ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ Κυ
Με παρέμβαση της αστυνομίας και της Πολεοδομίας του Δήμου Ζωγράφου κατεδαφίστηκε χθες το παράνομο οικοδόμημα Που επχείρησε να ανεγείρει σε αίθουσα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικν και Φυσικν Επιστημν του ΕΜΠ ομάδα φοτητν Που αυτοτοποθετούνται στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. Σελ.6
ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ
άλλοθι ανευθυνότητα .
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Τα αρπακτικά Περιοδικά
Σελ. 6
ΣΧΟΛ10 | ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Διάσωση του Εενίαν Καστοριάς
Βρετανία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο Βρετανός βουλευτής των
Τόρις Ντειβιντ Αμες , Που δέχθηκε
επίθεση με μαχαίρι στο Εσεξ Σελ . 10
Οι αφανείς υποδομές εκδικούνται
Η εικόνα φρεατίων να αναβλύζουν , σαν
ανεπιθύμητα γκέιζερ, κατά τη διάρκεια
ισχυρν βροχοπτσεων , δεν είναι συνέ Πεια της κλιματικής κρίσης. Ούτε είναι η
Πρτη φορά Που διαπιστνεται κεπισήμως από την Πολιτεία: ΑΠογoητευτική
η εικόνα από φρεάτια Που δεν είχαν καθαριστεί και Προκάλεσαν τα προβλήματα
σε Πολλές Περιοχές της Αττικής , δήλω
σε ο αναπληρωτής υπουργός Εσυωτερι κν Στέλιος Πέτσας.
Τα άστατα καιρικά φαινόμενα δεν θα εί ναι κατ' εξαίρεση γεγονότα, αποφαίνονται οι επιστήμονες. Εάν προσθέσουμε
σε αυτό και τα εγκαταλελειμμένα φρεάτια και ρέματα, οι καταστροφικές συνέπειες Πολλαπλασιάζονται. Οι όποιες
κρίσεις, Περιβαλλοντικές , οικονομικές ,
κοινωνικές, κάτι λένε Πάντα για τους χαρακτήρες των ανθρπων. Τρα, δε , Ποu
το κεφάλαιο κλίμα έχει ανοίξει διάπλατα , επανέρχεται με δριμτητα το διαχροτρό θεσσαλονίκης το 2018 και το 2019 ,
με συρμό ντεκόρ! Και μιας και αναφερνικό έλλειμμα των Ελλήνων Πολιτικν σε
έναν , τουλάχιστον, τομέα: τις υποδομές.
Εδ και δεκαετίες, το άλμπουμ του Πολι
τικού βίου έπρεπε να περιλαμβάνει φωτογραφίες από εγκαίνια , Πολλά εγκαίνια ,
με κορδέλες να κόβονται, γιατί αυτό, κατά κανόνα , καλλιεργούσε την εντύπωση
της εργδους δραστηριότητας, έφερνε
Ψήφους και δημοσιότητα.
Κανείς δεν ξόδευε πολιτικό χρόνο (γιατί
χρήματα υπήρχαν ) να ασχοληθεί με την
Παροχετευτική ικανότητα των σωλήνων
Που βρίσκονται κάτω από τα φρεάτια, για
Παράδειγμα, ή να ελέγξει αν τα ρέματα
είναι διευθετημένα, αν, έστω, γίνεται το
στοιχειδες, αν καθαρίζονται . Κι ύστερα
ερχόταν η καταστροφή, Που παρερχότα,
έως την επόμενη. Κυβερνήσεις , περιφε ρειάρχες , δήμαρχοι (με ελάχιστες επιμέρους εξαιρέσεις ) φρόντιζαν Πρωτίστως
- και εξακολουθούν-για την εικόνα . Με
κορυφαία στιγμή τα κεγκαίνιαν του με
ΣΥΡΙΖΑ: Σε τροχιά συνεδρίου ει
σέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ καθς , σύμφωνα
με Πληροφορίες , ο Αλέξης Τσίπρας
εισηγείται τη διεξαγωγή του στα τέλη
Φεβρουαρίου. Σελ . 4
ρησε οδόστρωμα κεντρικού δρόμου της
Πόλης ακαταπίνοντας, λεωφορείο . Αλλο
ένα περιστατικό αποθέωσης των αυποδομν . Εδ, για την ακρίβεια, της εμφανούς μη τήρησης των προδιαγραφν Που
απαιτεί η κατασκευή ενός δρόμου .
Το φιλμ τν εγκαινίων , όμως, τελεινει ,
αν δεν έχει ήδη εξαντληθεί (υπάρχει
Πάντα και η αδράνεια ). Η κλιματική κρί ση Που ενέσκηψε ορμητικά, συμβάλλει ,
και αυτή, στην αποκάλυψη κάθε αρπα χτής . ΟΠοιασδήποτε φωτογενούς naράστασης ή αναπαράστασης χωρίς περιεχόμενο . Οι αφανείς υποδομές , Που
δεν Προβλέφθηκαν , από αδυναμία ή
από πρόθεση, εκδικούνται . Και η κεκδίκηση> αυτή δεν εξευμενίζεται ούτε με
μπουλντόζες ούτε με ευχολόγια ούτε με
υποσχέσεις.
ρια νέων μέτρων ελάφρυνσης εάν η
θετική Πρεία των εσόδων συνεχισθεί έως το τέλος του έτους . Σελ . 22
. ΜΠιλ Κλίντον: Σε νοσοκομείο
στην Πόλη Ιρβάιν της Καλιφόρνιας
βρίσκεται ο Πρην Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον , αναρρνοντας
από μια λοίμωξη. Σελ. 10
. ΗΠΑ: Οι Hνωμένες Πολιτείες θα
άρουν από 8 Νοεμβρίου τους περιορισμούς για τους εμβολιασμένους
ξένους ταξιδιτες. Σελ .3
Το Κ Ξενίαν της Καστοριάς , από τα Πρτα στη Βόρεια
Ελλάδα, εγκαινιάστηκε το 1955 , εγκαταλείφθηκε τα τε
λευταία χρόνια, θα αναστηθεί ωστόσο και Πάλι ως Πα ράρτημα του Βυζαντινού Μουσείου της Πόλης . Οι εικό νες από το λεηλατημένο εσωτερικό του ανακαλούν την
Πoiηση των ερειπίων , μαρτυρούν, όμως , επίσης την επί
σειράν ετν εγκατάλειψη του κτιριακού αποθέματος
της χρας. Σελ . 14
ΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΒΥΝΣΗ
Α.RPHOTO / ΑNDREW MΕDΚΗINΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα