Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Δωρεάν διανομή ζωοτροοφν Νέαφωτιστικά τύπου LED
στους Πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της Μάνης σελ 7
σε Πολλές περιοχές
της Σπάρτης > σελ. 9
Στη Σπάρτη διεξήχθει
|Περιφερειακό Πρωτάθλημα
Ποδηλασίας σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 | Ετος 261 Αριθμός 6222 1 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailtinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Κατεβαίνει επίπεδο
επιδημιολογικού
κινδύνου
η Λακωνία
Προβληματισμός για την πλατφόρμα Nutri Score nοu προωθείται στην ΕΕ
Σύστημα-απειλή
για τα αγροτικά προϊόντα
Στις Περιοχές όηου τα επ δημιολογικό δεδομένα και
δείκτες του κορωνοϊού
έχουν Βελτιωθεί εντάσσεται
ο νομός Λακωνίας, nου anό
το noptoκαλί- [3 ) επίηεδο
κινδύνου ηερνάει στο ακ τρινο - 12) . Η καλυτέρευση
της εικόνας αποτυπνεται
και στους οριθμούς των
κρουσμάτων τα οnoία το τε λευταίο διάστημα έχουν Πe ριοριστεί σημαντικά , εν οι
νοσηλευόμενοι στο Νοσοκομείο Σπόρτης έχουν μειωθεί
άτομα . Την ίδια
στιγμή , ο οριθμός των πλήρως εμβολιασμένων Πολι
τν στον νομό ανέρχεται σε
44,533.
Ο χάρτης επικαιροποιείται
σε εβδομαδιαία βάση anό
την ομάδα των επιδημιολόγων της Eητρonής των Εμ Πειρογνωμόνων
ΥΠουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το
υπουργείο Πολιτικής Προστασίας , λαμβάνοντας υπόψη
τους πιο κάτω επιδημιολογι
κούς δείκτες 1)
κινητός μέσος όρος κρου σμάτων ανά 100.000 κατοί κους , 2) Δεκατετραήμερος
αριθμός κρουσμάτων ανά
100.000 κατοίκους , 3) Δεί κτης θετικότητας ελέγχων , 4)
Εβδομαδιαία noooστιαία με .
ταβολή κρουσμάτων , 5)
Αριθμός ενεργν κρουσμάτων , 6) Ηλικιακή κατανομή
κρουσμάτων , 7) Εβδομαδι σίος αριθμός νέων νοσηλειν
Οι επισημάνσεις σε τηλεδιάσκεψη του Επιμελητηρίου Λακωνίας
Στο πλαίσιο της δρόσης Η Λα - του καταναλωτικού κοινού για
κωνία σε πρτο Πρόσωηο στη
νέα δεκαετία- το Επιμελητήριο όσο και η δραστηριοποίηση έδρου της Επιτροπής του μόσιας υγείας Η Πλατφόρμα
Λακωνίας διοργάνωσε τηλεδιά - όλων στε να τροποΠοηθούν ΥΠουργείου Αγροτικής Ανάπτυ - Nutri- Score λειτουργεί , για την
σκεψη με θέμα -Σύστημα Nutri κάποιες στρεβλσεις στον ξης & Τροφίμων , η Ευρωπαϊκή ρα , εθελοντικό με σκοπό την
Score και οι επιπτσεις στα τρόπο αξιολόγησης των Ποιοτι- Επιτροηή αναμένεται να υπo- Προετοιμασία του νέου αυτού
nροϊόντα του Πρωτογενή τομέα κν χαρακτηριστικν των Προ - Βάλλει Πρόταση για ένα νέο σύκαι κυρίως στο ελαιόλαδο και τις τόντων , με συνέπεια αυτά να στημο εμπρόσθιας διατροφικής ως Προαπαιτούμενο για την διαελιές Σκοπός της τηλεδιάσκε - εnρεάζουν αρνητικά τα ΠροΨης, Πou διεξήχθη την Πέμπτη τόντα όπως το ελαοιόλαδο, οι πεδο ΕΕ στα τέλη του 2022. φής
7/10, ήταν τόσο η ενημέρωση ελιές , η φέτα, το μέλι κλη .
τη λειτουργία του συστήματος , ευρωΒουλευτν και του ηρoΣύμφωνα με τις εισηγήσεις των διατροφικές πτυχές των Προϊόντων για την υnοστήριξη της δη του
συστήματος Πou τελικά θα τεθεί
επισήμανσης τροφίμων σε επί κίνηση των ηροϊόντων διατροΜέσω αυτού, θα εξετάζονται οι
συνέχεια οελ 9
Επταήμερος
Σε επιφυλακή για τον Μπάλλον
η Λακωνία
Ιδιαίτερη Προσοχή εφιστούν η Αντιπεριφέρεια και ο Δ. Ευρτα
Πολλά ηροβλήματα σε αρκετές
περιοχές της χρας Προκαλεί
από χθες Πέμπτη (14/10) η κα κοκαιρία .Μπάλλος noυ χαρα κτηρίζεται οπό ισχυρές Βροχές
και καταιγίδες, οι οnoίες συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτσεις και , ηρόσκαιρα,
από ριnoίους ανέμους
Απότομη επιδείνωση του και ρού υηpξε και στη Λακωνία
όπου - ανά περιοχές- σημει θηκε έντονη νεροηοντή, εν
δύσκολη αναμένεται και η σnμερινή ημέρα, με βροχοπσεις
και καταιγίδες , κατό τόηους
ισχυρές , Οι άνεμοι αναμένεται
να πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7και τοπικά 8 μποφόρ .
εν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς
Κελσίου . Τα ακραία φαινόμενα
εκτιμάται nως θα εξασθενήσουν
κατά τις νυχτερινές ρες της
Παρασκευής
100.000
κατοίκους 8) EΒδομαδιαίος
αριθμός θανάτων
100.000 κατοίκους 9) Ποσοανά
στό εμβολιαστικής κάλυψης ,
10) Ενεργός ρυθμός αναπa
ραγωγής των κρουσμότων
[R1, 11 ) Πληρότητα συστήμα τος υγείσς , 12] Ανάλυση
ιχνηλάτησης επαφν , 13)
Ανάλυση μεταλλάξεων .
συνέχεια σελ. &
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Οι δύο γλσσες
του θανάση Νιάρχου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα