Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Χαμηλότερα ο "πήχης" πρωτογενών πλεονασμάτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl1PΙΚΗ ι a
91 771234
567402
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 -' Περίοδος . Αριθμός φύλλου : 27.643
Χαμηλότερα ο απήχης:
πρωτογενν Πλεονασμάτων
Πέντε Παράγοντες μιλούν στη Νν
Ποια είναιη κόκκινη
γραμμήν για τις ανατιμήσεις
και τους καταναλωτές
Βασίλης Σταύρου
Brand President της AΒ Βασιλόπουλος
Αριστοτέλης Παντελιάδης
CEO του ομίλου ΜΕTRO AEBE
Παναγιτης Μπορέτος
αναπληρωτής CEO ης IRI Hellas
Βάιος Δημοράγκας
Managing Director της NielsenlQ
Κοσμάς Μαρινάκης
Senior Lecturer of Economics στο Singapore
Management Universiv
Πρόβλεψη του ΔΝΤ για μείωση κρατικν εσόδων ως Ποσοστού του ΑΕΠ στα επόμενα χρόνια
Χειρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας
για την Περίοδο 20222026, συγκριτικά με τις αντί
στοιχες εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, Προ
βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . Εν η ελ
ληνική Πλευρά έχει καταγράψει στο μεσοπρόθεσμο
σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής εκτιμήσεις
για Πρωτογενή Πλεονάσματα Που μπορούν να ξε
Περάσουν ακόμη και το 3% , ειδικά μετά το 2023 ,
το ΔΝΤ εκτιμά ότι μέχρι και το 2025 δεν θα υπάρξουν
Πρωτογενή πλεονάσματα μεγαλύτερα της μιας Ποσοστιαίας μονάδας . Η απαισιοδοξία του ΔΝΤ όσον
αφορά τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χρας
αποτυπνεται και στις Προβλέψεις για την εξέλιξη
του χρέους αναλογικά με το ΑΕΠ. Στον συγκεκριμένο
δείκτη χρέος Προς ΑΕΠ) εντοΠίζεται βέβαια και η
λιγότερο αισιόδοξη Πρόβλεψη του ΔΝΤ για την
Πορεία της ελληνικής οικονομίας . Έτσι, το ΔΝΤΠροβλέπει ότι το χρέος αναλογικά με το ΑΕΠ θα Παρα
μείνει στην Περιοχή του 200% και το 2022, όταν η
ελληνική Ππλευρά Προβλέπει αποκλιμάκωσή του
στο 190%. Αιa των συγκρατημένων Προβλέψεων
του ΔΝΤ είναι η εκτίμηση των επιτελν του για μεί
ωση των κρατικν εσόδων ως Ποσοστού του ΑΕΠ
στα επόμενα χρόνια , παρά την Πρόβλεψή τους για
ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους
Που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση για τη διετία
2021-2022. Συγκεκριμένα, εν το υπουργείο Οικονομικν Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 6,1% φέτος
και 4,5% το 2022, το ΔΝΤ Προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ
κατά 6,5% και 4,6% αντίστοιχα . σελ. 3
Αύγουστος
3 μονάδες κάτω
η ανεργία σε ένα έτος
Στο 13,9% υποχρησε η ανεργία στη χρα,
καταγράφοντας τον Αύγουστο νέα, αν και
οριακή, μείωση. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο , τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πτση μόλις
κατά 0,1 μονάδα . Όμως συγκριτικά με το
16,9% Που είχε υπολογιστεί τον Αύγουστο του
2020, φαίνεται ότι η ανεργία υποχρησε τρεις
Ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα έτος . σελ .4
Δύσκολη κεξίσωσην
οι Πλειστηριασμοί
Προς συζήuηση στο τραπέζι των θεσμν
ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ >6
Χρονιά Πλειστηριασμν θα χα
ρακτηρίσουν το 2022 οι τράπεζες υπολογιστούν στο χρέος οι εγγυή
κατά τη συνάντηση Που θα έχει
φάσεις των θεσμν για το αν θα
Squeeze out
ΚΑΙ 1 3η ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΧ.Α. ΤΟ 2021
σεις των τιλοποιήσεων . Οι Πλει στηριασμοίκαι οι ανακτήσεις θα
αποτελέσουν κυρίαρχο θέμα της
το απόγευμα η Ελληνική Ένωση
Τραπεζν , και συγκεκριμένα οι
CEO των πιστωτικν ιδρυμάτων , ατζέντας σε δύο άξονες: τη διενέρ
με εκπροσπους της Ε.Ε, της ΕΚΤ
και του ESM. Μπορεί η διμερής δημοπρασιν , και τις εξελίξεις
ατζέντα να έχει και αναπτυξιακό
χαρακτήρα, ωστόσο τα κόκκινα
δάνεια και οι ανακτήσεις αποτε
λούν Πολύ σημαντικό κεφάλαιο ήταν προγραμματισμένοι 16.800
στις συζητήσεις μεταξύ θεσμν πλειστηριασμοί. Από αυτούς άλ
και τραπεζν , κυρίως λόγω των λαξαν χέρια 6.500 ακίνητα, Πολλά
καθυστερήσεων Που επέφερε η
γεια και τον Προγραμματισμόνέων
0ΑΠΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ
στις δίκες σε σχέση με τον νόμο
Κατσέλη. Σε ό,ι αφορά τους Πλει
στηριασμούς, μέχρι τις 13.10.2021
0. Ρουσόπουλος
Ο εισηγητής της Ν.Δ. στη συζήτηση του προσχεδίου του Προυπολογισμού μιλά στη N
Πολιτική
Μέσω ΕΛΑΠΕ νέες επιδοτήσεις λογαριασμν ενέργειας
Σημαντική αύξηση του πλεονάσματος του Είδικού Λογαριασμού χρηματοδότησης των έργων ΑΕ
για το 2021 στα 265 εκατ. ευρ προβλέπει ο Διαχειριστής των ΑΠΕ και των Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ , γεγονός Που η κυβέρνηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει δρομολογντας την επιδότηση
των λογαριασμν ρεύματος και φυσικού αερίου. σελ. 7
εκτων οΠοίων κατέληξαν στις τρά
της κυβέρνησης
οι φοροελαφρύνσεις >8
ανακτήσεων βαρύνει και στις απο
50 ματαιθηκαν . σελ 5
Καλλιέργεια
ενισχύσεων
Πς θα εφαρμοστεί
η Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας
Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΕ ΠΕΝΤΕΠΑΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 315
Ατρίμηνο
του 2022
Ολυμπιάδα
ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ELDORADO GOLD
σε νέους αγρότες
ηΠρτη δόση
Γ. Περιστέρης
ΥΠομέτρο 6.1
Σε Πιλοτική χρήση το α' 6μηνο του 2022
Επικεφαλής
της ΤΕΡΝΑΕνεργειακή
Η πράσινη μετάβαση
απαλλάσσει την Ελλάδα
από την ενεργειακή
υποτέλεια
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για
την τελευταία Προκήρυξη του
Υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση
Νέων Γεωργν , Προύπολογι
σμού 420 εκατ. ευρ, με τη σχε
τική δημοσίευση της Πρόσκλη
σης να τοποθετείται χρονικά με
ταξύ 15-25 Οκτωβρίου, στε η
Περίοδο υΠοβολής δήλωσης έν
ταξης να διαρκέσει έως τις 15 Δε
κεμβρίου . σελ 12
Στη μάκη κατά της αδήλωτης και της υποδηλωμένης
απασχόλησης μπαίνει από το νέο έτος η Ψηφιακή.
Κάρτα Εργασίας. Πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου Κωστας Σκρέκας
είναι να είναι έτοιμη η ιλοτική εφαρμογή της κατά
od 6μινο του 2022, όστε να λετουργήσει σε κλάδους Μείωση 1,1 δισ.
όΠως οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Θα ενσωμα
τωθεί , σε Πρτη φάση , στο σημερινό μοντέλο του
Εργάνην, με στόχο μόλις ολοκληρωθεί το Εργάνη
2) να μεταφερθεί εκεί . Βασικό χαρακτηριστικό της
είναι ότι θα μπορεί να φαίνεται σε Πραγματικό χρόνο
το ράριο εργασίας για κάθε εργαζόμενο. σελ. 4
Υn. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αφίξεις-έσοδα
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΟ 2022
στις ΥΚΩ από
τις διασυνδέσεις
έως το 2025
σελ.7
σελ. 2
ΓΑΧΑ 88411073%) D0W JONES 3437ΠΒ1 0%)nSE 100 714182 (016%) DAX 30 1524938 (0,6 %)
CAC 40 6.59738 (075%) ΔΧΡΥΣΟΣ 1.791,86 ΠΕΡΕΛΑΙΟ 8385 ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1593
ΒΙTOIN 57.3123 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κακοκαιρία: Θερμαινόμενος χώρος σε 24ωρη βάση στον Δήμο Πειραιά
  Θερμαινόμενος χώρος για την προστασία των πολιτών, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να προκύψουν σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της Ε.Μ.Υ. λειτουργεί στον Πειραιά, και συγκεκριμένα, , στην δομή…Κακοκαιρία: Θερμαινόμενος χώρος σε 24ωρη βάση στον Δήμο Πειραιά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μπουνάτσα στη ναυλαγορά containerships μετά τα ρεκόρ
  Σε υγιή επίπεδα αναμένεται να παραμείνει η ναυλαγορά στα containerships κατά τη διάρκεια του 2023, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος δεν ακολουθεί πλέον τη φρενήρη πορεία των δύο προηγούμενων…Μπουνάτσα στη ναυλαγορά containerships μετά τα ρεκόρ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δυνατά για την τετράδα Περιστέρι και Προμηθέας Πάτρας
  Περιστέρι και Προμηθέας Πάτρας εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους για να φτάσουν στη νίκη απέναντι σε Απόλλωνα Πατρών και Καρδίτσα αντίστοιχα, να βελτιώσουν το ρεκόρ τους σε 9-6 και να συνεχίσουν…Δυνατά για την τετράδα Περιστέρι και Προμηθέας Πάτρας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χρηματιστήριο Αθηνών : Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του Ιανουαρίου – Υπεραπέδωσε ο τραπεζικός δείκτης
  Yπεραπέδωσε τον Ιανουάριου o τραπεζικός δείκτης κερδίζοντας 20,72% στην χρηματιστηριακή αγορά η οποία σημείωσε την καλύτερη μηναία επίδοση 10%, από τον Ιανουάριο του 2012 (+16,99%), και καλύτερη επίδοση από αρκετές…Χρηματιστήριο Αθηνών : Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του Ιανουαρίου – Υπεραπέδωσε ο τραπεζικός δείκτης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κυπελλούχος Ελλάδας η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού
  Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό γυναικείο πόλο, αναδειχθείς Κυπελλούχος Ελλάδας για πέμπτη φορά στην Ιστορία του μετά τη νίκη επί της Βουλιαγμένης με 11-6 στον τελικό της…Κυπελλούχος Ελλάδας η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ