Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

10 εκ. ευρώ
στα ΑΕΙ για
τον στρατηγικό
σχεδιασμό
- 353.000 στο
Πανεπιστήμιο
Δυτ. Μακεδονίας

σελ ~ 9

Το “Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού
Θεάτρου”
συνεχίζεται
αφιερωμένο στη
μνήμη του Γιάννη
Καραχισαρίδη
16 & 17 Οκτωβρίου

Γιώργος Καλλιάνος:
Χιόνια από τα 1.200 μέτρα
στη Δυτική Μακεδονία

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7565

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ελεύθερα η ΔΕΗ ακόμα και σε δάση εντός
των ορυχείων εγκαθιστά φωτοβολταϊκούς
σταθμούς - Τα αποκατεστημένη εδάφη
για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 16

Γιορτάστηκαν τα
Ελευθέρια της Αιανής

σελ ~ 5

«Τα γεγονότα» του
Ντέιβιντ Γκρέιγκ
στο ΔΗΠΕΘΕ
Κοζάνης, 22, 23
και 24 Οκτωβρίου

σελ ~ 10

Ποιες πολιτικές
κινδυνεύουν να τινάξουν
στον αέρα το αφήγημα της
πράσινης ανάπτυξης; - Η
υπερταχεία απολιγνιτοποίηση
πρέπει να επανεξεταστεί

σελ ~ 5

σελ ~ 6

Ψήφισμα του Δ.Σ.
Κοζάνης για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΗ Α.Ε. και τον
περιορισμό των ποσοστών
του Δημοσίου στη
μετοχική σύνθεση