Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΟ
ΤΕΛΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ-Δεν επιτρέπεται η πληση
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Άδειας
ΕΚΔΟΤΩΝ
Αριθμός Α
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
ΑΝΘΗ ΧΑΛΚΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΤΟ 10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
. Η διάσωση των νεοκλασικν
. Αποκέντρωση των
. Εχει κινηθείαυτεπάγγελτα η
κτιρίων παραμένει ακόμα
υπηρεσιν που δημιουργούν
διαδικασία για την εύρεση των
ζητούμενον >4
μεγάλη ροή κυκλοφορίαςν
υπευθύνων
Ο ΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΣ ΚΟΠΕΙΟ
ν ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ
των Κυκλάδων
ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
Εβδομαδιαία Αν εξάρτητη Πολιτική Εφημερίδα
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021-Αρ. φύλλου : 746-Έτος 15ο - Τιμή 0,70έ
ΣΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΗΣ ΔΗΜ ΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Προσχθ
Προαχθέντες καιμ
ταξταστέοΙΝ
V Λίγες μόνο μέρες μετά από τη συμπλήρωση του ήμισυ της θητείας της
Δημοτικής Αρχής Νίκου Λειβαδάρα, ο Λν επιχειρεί να σκιαγραφήσει
τα σημαντικότερα θετικά και αρνητικά σημεία που κλήθηκαν να
διαχειριστούν τα μέλη της πλειοψηφούσας ομάδας, ο καθένας στον
χρο ευθύνης του.
p14-15
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
77' ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
JEFFREY ΡΑΥAΤ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΤΑΛΑΣΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
. ΜΑΖΕΥΕΙ
ΝTΥΘΗ ΚΕ . . .. ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ
. ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜ Ε ΤΗ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ >19
ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ >18
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ
CODEGIRLS% > 18
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 19
e) ΝΕΟRION SYROS SHIPYARDS