Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη
αόνολικη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΡΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
14 ΟΚTΩΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΠ
Κωδ. 1445
αναπτυEη
Απόγνωση για τις αυξήσεις στο κόστος
Παρογωγής-Παρέμβαση του συλλόγου
Γεωπόνων
ΝΑΥΠΛΙ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Οι αυξήσεις στο κόστος καλλιέργειας αρχίζει και
γίνεται το μεγαλύτερο Πρόβλημα για τους παραγωγούς και έτσι η Παρέμβαση του συλλόγου ΓεωΠόνων ελευθέρων επαγγελματιν Αργολίδας ήρθε
σαν φυσικό επακόλουθο της κατάστασης που επι κρατεί.
Στην σχετική επιστολή τους Προς τους αρμόδιους
υπουργούς ..
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
lυτητν
σελίδα 12
ΑΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Εξελίξεις για το Ναύπλιο και το Αργος ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Παναγιτης Νίκας
ΣΕΛΙΔΑ 9|
0 αγωγός φυσικά αερίου
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
αλλάζει τα δεδομένα
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
Ιδιαίτερα σημαντικές της Αργολίδας που θα
ήταν οι ανακοινσεις αφορά ιδιτες αλλά και
του Περιφερειάρχη Πε-επιχειρήσεις .Μέχρι το
λοποννήσου Παναγιτη τέλος της εβδομάδας
Νίκα για την σύνδεση υπογράφεται η πρόσκληΝαυπλίου και Αργους ση Προς την ΔΕΔΑ για τη
με το δίκτυο διανομής σύνδεση Ναυπλίου και
φυσικού αερίου . Εάν Αργους με το δίκτυο διτελικά υλοποιηθούν οι ανομής φυσικού αερίου.
σχεδιασμοί Που γίνο-Αυτό γνωστοποιήθηκε
νται τότε θα έχουμε μια μετά τη συνάντηση που
σημαντική αλλαγή στα περιφερειάρχης Πελοοικονομικά δεδομένα Ποννήσου ..
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΕΠΔΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΤΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 23
σελίδες 5
ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Η αοθένεια της Φόφης Γεννηματά
ένωσε το ΚΙΝΑΛ και στην Αργοδίδα
#DiscoverEU
Τα Πάνω κάτω έφερε στο κή τους περιοδεία σαν ελάΚΙΝΑΛ η ξαφνική επιδεί- χιστη ένδειξη σεβασμού και
νωση της υγείας της Προ-συντροφικότητας. Φυσικά
έδρου του κ Φφης Γεν- μετά το αρχικό ξάφνιασμα
νηματά και n απόφαση των οι Πρτες κινήσεις ήταν να
υποψηφίων προέδρων να βγουν τα τοπικά . .
διακόψουν την ΠροεκλογιGhe all Europeans a free lnterall ucket
fortheir 18th brhday
ΕΥΡΩΠΗ
60.000 ΚΑΡΤΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 30
σελίδα 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα