Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΒΙΕΠΕΤΜΜΟΝΕ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜ ΝΕΟ ΠΑΝΔΗΜΙΚΟ ΚΥΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΙΟ ΕΜΕΟΛΙΑΕΜΟΥ
ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
αρά το κλ κρουoμάτων nαpου . aύξηση του
σιάζει αύξηση , εν οι φορτίου στα Ιωάννι .
Την Τρίτη ανοκοι.
νθηκαν εpισoότεμαδια unοχρησης ρα anό 3.000 κρού . ομαδες με tooεις a .
Ελλάδα , η nανδημία
Μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της
|Η Φφη Γεννηματά απέσυρε την υποψηφιότητά της|
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας καιο Πρωθυπουρτός επικοττησα
μw Φφη Γνηματά και της ειτήθηκαν τράγορα ανάρρωση
Η ανάδειξη των λιμνοθαλασσν σε συνάρτηση με την αναγνριση
Της γαρίδας και σαρδέλας
του Αμβρακικού ως προϊόντα ΠΟΠ
Αποτελούν δύο Βασικούς πuλνες α την ανάπτεξη του Αμβρακικού
Την έγpιoη 6oς 24.800 ευρ no
Η Φνψη rεννuτά npoεόρος του κι
με συμπτματα ατελούς εεύ στο νο00
κομείο Έυαγγελισμος
nou yo m pεπton των unoooμν στκ
διαπιστrt otι η κατοσταοη οφείnετo
σε υnotpoon της βασικής της νόοου .
Εισαγγελική πρόταση
κόλαφος" για το Μάτι
μηνοκηκύ κα tεδοoητικν
τα ουτή Kι όμως εni
ΣΥΡΖΑ
στραττες μας στο
βγαλε anό μέσα του το τες , andiες ενός στοκατακο ι της οppuστη μου στερούμενου noμένης του σκέψευς, γκk κα nontικής
aα του ΝΑΤΟ και μάλι
στα είχομε και τρουμα .
φέρετρα στρατιωτν λaκό , όu nio waίo Uες Ιας ουμζω όu ο
με την ελληνική oημα Eλien noτέ στην a. Toinpos , ανοφερόμε.
α θα λετε όρο για eουσα του κονοβουλ.
ντος τmv niθανότπτα κού ήeoυς θα μηορού . ο υnoκptής, ξεννάει
να στολρuν στρατιο - σε νο ne την χυδαιότη.
Φoης κα us cτutησης της mpnη.