Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
45 νέα κρούσματα
στην ΠΕ Ξάνθης ανακοίνωσε
την Τετάρτη 13/10/ο ΕΟΔΥ
Την Τετάρτη 13/10/2021 από τον ΕΟΑΥ
Ι ανακοινθηκαν 226 νέα χρούσματα στην π 74 χρούσματα στην Π.Ε. Δράμας,
44 xρούσματα στην Π.Ε Καβάλας
ΚΑΘΗΜΕPNH
45 χρο οματα στην Π.Ε. Εάνθης
36 χρούσματα στην ΠΕ. Έβρυ
Δήμαρχος Ξάνθης:
10 Δήμος Εάνθης..
Ζητούμε να απλειφθί για τη θρά η
χαι για την Ανιτολική Μακεδονία
i 10 πλαφόγ στον προγοαμματισμό τον έργων
για τον "Μπάλλο"
Στο πρoτο, δα tσης , Σενέδριο εγκρίσεων και τωr αξιολογήσεων να
Λευτουργίας της Μονάδας Επεξερ
τέχονν οι Δήμαρτοι της Χόρα , σή . κατήλληλο προσω πικό, προκειμετου διανίουμε. Ένα tγo που τίναι on
τα προχωγύν m αξιολογήσεις τοων πιο σύγχρονο υποoχει και που γρ.
ση . να οιψητήρουν θέμααι και πp Η Πολιτική Προστασία του Δήμου
ενεpγxή αonopon eν oπo -Ξάνθης σας ενημερνει ότι η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε
Εκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικν
τα Τη ετιβληθουίν Το , αυτη τν πρoγραμματίζουν οι Δήμα( or Φαινομένων που αφορά σε ένα νέο και.
ρικό σύστημα με το όνομα ΜΠΑΛΛΟΣ
( BALLOS) το οποίο θα προκααλέσει κατο onoίo-2 tκ tuo για τους μι- κοκαιρία στη χρα απο την Πεμπτη 14Μλντας στην ΕΤ Κομστηνής ο ήταν η μη επιβολή τελν ταφής ο
oα θεματε nου θα θεoουνα Δήμος- δύσκολη οικοτομική αυγκυρία, θα nργαμμα για την τοπική αυδοίγο, ondpr στην ύποξη οστηρού επιβαρνουν τυυς δψοτrς μας, Εδο χηση , "Αντης Τρίποης". πάν σπό
χουνοδιαγράμματος από πλενράς μιτοίουμε το περασμένο χυοτικό διά.
wωυν tα tω ww Δήμων, προειμέ - 0μr 1ous τaγrκλματς τωτ κυ λου, δεν θυ μπορούν να κανον ισχυρές βροχές και καταιγίδες που 0α
συνοδεύονται κατά τόπους από χαλα .
μυτρατήσεις και εν συνεχεία οnην
tUααιητη on avoύν Σeς dελς κprn δεν rς ολιυληρσην τις me - epχη κα α την Λνrixή huxr-50πτωσεις και προσκαιρα κατά τη
"Ζητομε τα αrαλτφθεί για τη
διάρκεια των φαινομένων από ισχυ.
ρούς ριπαίους ανέμους και αισθητή
πτση της θερμοκρασίας.
ΕΣΠΑ Της περιδου 202-2027. Θα
Εξ ωλου μντας μα αντό το
σελιδ
μπορούσε ένα μεγάλο κομμάτι των θέμα ανοεείνοαε και την εδηη της
ΓΙΟΡΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
για το εργοστάσιο του Ομίλου της στην Εάνeη
1. nuxoύχους
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
γα τηίημση του τρήμανος ελέγγου ποτητος
μετά την nρτη, επituxnμένη, διοργάνωση tης Γopτής
ΤΗ ΚΥΡΚ ων Moνοnστoν το 2017 , κατά το εγκαίνια του Δκτύου n
ριαστικν Μονοnατιν της Εάνθης ο EΟΕ anopάσισε τη
2. Δπλωμστούχους Πολυτεχνικν Σχολν
| Πρaγματοnoinat της, τόσο το 2020, όοο και την.
άναιξn του 2021.
ΠΟΡΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
a. Πυχιούκους Σχολον Τεχνολογινής Εκπαίδευσης
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΦΡΟΥΡΙΟ
Eaή avπτυφη εργανωικν δεμν
ΤΗΣ ΓΛΑΥΚΗΣ
σελιδα 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα