Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5084 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

ΣΟΚ με την Φ. Γεννηματά...
• H μεγάλη μάχη της με τον
καρκίνο που την αναγκάζει
να αποσυρθεί από την μάχη
για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ.
• «Κύμα» αγάπης από τον
κόσμο και χιλιάδες τηλεφωνήματα και ευχές για περαστικά στα γραφεία του
ΠΑΣΟΚ...
Πότε κατάλαβε ότι κάτι δεν
πάει καλά με την υγεία της…

Θέματα
Ένα νέο βιβλίο-λεύκωμα για
την αγροτική και πολιτιστική

s

κληρονομιά της Καρδίτσας από
τη Βασιλική Κοζιού-Κολοφωτιά

Óåë. 10

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Πολιτισμος
Αξιοποιείται ο Θολωτός Τάφος Γεωργικού –
Ξυνονερίου

s

Óåë. 6

s

Óåë. 4-5