Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
6)ΗΧΩ
| ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
κ.Τ.Α
ΤΕΤΑΡΤΗ
Hellenis Pos
ΧΡΟΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
9 772529
029138
ΕΤΟΣ 51
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AΡ ΦΥΛΛΟΥ 14480
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Ανεμβολίαστη
η Βόρεια Ελλάδα:
Τα ποσοστά κάλυψης
ανά περιφέρεια
Διαβατήρια
Γιάννης Στουρνάρας
MYDATA
Θέμα μερικν εβδομάδων είναι να υλοποιηθεί
η δυνατότητα ψηφιακής ανανέωσης των διαβατηρίων εντός του 2021, εν θέμα χρόνου είναι
και η δυνατότητα το γνήσιο της υπογραφής να
παρέχεται μέσω του Gον.gr προκειμένου να
αποσυμφορηθούν τα αστυνομικά τμήματα
- σελ. 2
Μετις προβλέψεις του για την εξέλιξη και το
τελικό αποτύπωμα της πανδημικής κρίσης
στην ελληνική οικονομία να έχουν προ πολλού
δικαιωθεί, ο Γιάννης Στουρνάρας βλέπει μόνο
μπροστά . Το μέλλον, την προοπτική της ελ ληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας
και της κοινωνίας .
Σε λιγότερο από 20 ημέρες ξεκινά η υποχρεω τική καταχρηση των παραστατικν εσόδων
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDAΤΑ που
δημιούργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων ( ΑΑΔΕ ) . Από 0111.2021η υποχρέωση
αυτή ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και όσους
αμείβονται με μπλοκάκι.
Με το παράδειγμα της
εμβολιαστικής εκστρατείας
στην Κρήτη και την ταχύτητα
που ανέπτυξε η Ελευθερίαν
μέσα από στοχευμένες
δράσεις κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμ βρίου, επιτυγχάνοντας αύξηση στο ποσοστό
των εμβολιασμένων κατοίκων έως και 17% ,
ξεκινά σήμερα από το υπουργείο Υγείας η
πρτη φάση της εντατικοποίησης του
εμβολιαστικού προγράμματος στη Βόρεια
Ελλάδα . Ο επικεφαλής της Ελευθερίαςν
γενικός γραμματέας Πρωτο βάθμιας
Φροντίδας (ΠΦΥ ), κ . Μάριος Θεμιστοκλέους
θα επισκεφθεί περιοχές της Μακεδονίας και
της Θράκης και θα πραγματοποιήσει
συναντήσεις με υγειονομικούς καθς και με
φορείς της Περιφέρειας και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη συστράτευση
δυνάμεων για την οικοδόμηση του τείχους
ανοσίας έναντι της νόσου Cοvid-19. Με
περίπου το 60% του πληθυσμού ανεμβολία
στο σε αρκετές Περιφερειακές ενότητες (ΠΕ)
της περιοχής αλλά και την εμβολιαστική
κάλυψη να ξεπερνά μετά βίας το 50% του
πληθυσμού στη μητροπολιτική Περιφέρεια
της Θεσσαλονίκης , η προσπάθειαα για αύξηση
των εμβολιασμένων πολιτν έναντι του
κορωνοίού και της λοίμωξης covid-19 μοιάζει
μονόδρομος για τις υγειονομικές αρχές.
- σελ. 3
- σελ. 8
ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:
<<Οι Έλληνες προστατεύουν
τα ευρωπαΐϊκά σύνοραν
ς ξεκάθαρη στήριξn της
Ελλάδας στην προσπάθεια
ι διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος λογίζεται από την
κυβέρνηση η ρητορική του Γάλ
λου υπουργού Εξωτερικν Gerald
την επικείμενη Γαλλική Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σε λίγες
εβδομάδες από τρα , κθα πρέπει
να καταλήξουμε σε μια σειρά πολύ
συγκεκριμένων προτάσεων για τις
ευρωπαϊκές μας χρες , στον έλεγχο των εξωτερικν συνόρων , όπως
Darmanin.
HELL& RΕΡ Τροφανς και στην αλληλεγγύη που
ration &
Ο Γάλλος υπ. Εσωτερικν κατά την
συνάντηση που είχε στην Αθήνα με
τον υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότη Μηταράκη ξεκαθάρισε
πως κεάν όλες οι χρες εργάζονταν
όπως η Ελλάδα εργάζεται σήμερα για
τον έλεγχο των εξωτερικν συνόρων
τότε αναμφίβολα το μεταναστευτικό
ζήτημα θα ήταν λιγότερο σημαντικό
στην Ευρπην . Παράλληλα τόνισε
πως προφανής σκοπός της γαλλικής
Προεδρίας θα είναι να βασιστεί στο
ελληνικό παράδειγμα για την προ
στασία των εξωτερικν συνόρων.
Όπως είπε στην τοποθέτησή του ο
Darmanin ο οποίος επισκέφθηκε
και την νέα κλειστή δομή στην Σάμο ,
έκανε λόγο για πλήρη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιν της ελληνικής
κυβέρνησης στην καταπολέμηση
οφείλουμε στις μεσογειακές χρες).
Η τοποθέτηση του Γάλλου υπουργού
Εσωτερικν
Νωρίτερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης ,
επεσήμανε την σημασία της ισχυ
ρής συμμαχίας που αναπτύσσουν σε
πολλά επίπεδα Ελλάδα και Γαλλία
και τόνισε πως και κοι δύο χρες
προτάσσουν την επίτευξη μιας δ καιης ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου με ισόρροπη
κατανομή του βάρους, αλλά και την
εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας
στην Ευρπην
Αναφορικά με το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και
Ασύλου, ο κ. Μηταράκης , μετέφερε
την θέση της Ελλάδας ότι η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση δεν
μπορεί να συνεπάγεται συνολική
αδράνεια της Επιτροπής στη δια χείριση του μεταναστευτικού , και
τόνισε ότι υπάρχουν τουλάχιστον
τρεις τομείς, όπως η προστασία των
συνόρων , οι εξωτερικές σχέσεις και
οι επιστροφές, στους οποίους είναι
δυνατή η ανάληψη άμεσης δράσης
με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο .
Ministry
Φθινοπωριν ές
εκπτσεις 2021
Ξεκινούν σε λίγες εβδομάδες
οι φθινοπωρινές εκπτσεις
2021, τις οποίες περιμένουν τα
καταστήματα , προκειμένου να
κινηθεί η αγορά και πριν τα
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικν Gerald Darmanin, με τον υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότη Μηταράκη.
Χριστούγεννα.
Συγκεκριμένα, οι ενδιάμεσες εκπτσεις
αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1 Νο
εμβρίου 2021, εν η διάρκειά τους θα είναι
δύο εβδομάδες.
Όσο διαρκούν οι εκπτσεις , στα προϊόντα
που βρίσκονται στα καταστήματα θα πρέπει
να αναγράφεται η αρχική και η τελική τιμή,
εν επιτρέπεται να αναγράφεται και το
ποσοστό της έκπτωσης .
Επίσης, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Μέχρι το τέλος
του χρόνου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά
για άλλες δύο Κυριακές και συγκεκριμένα
στις 12 και στις 19 Δεκεμβρίου 2021.
τόνισε πως <γνωρίζουμε καλά στη
Γαλλία ότι οι Έλληνες όχι μόνο προστατεύουν τα σύνορά τους αλλά προστατεύουν ολόκληρηn την Ευρπη
Παράλληλα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικν δεσμεύθηκε ότι πρέπει να
διασφαλιστεί πως η Frontex θα λάβει
τους απαραίτητους ανθρπινους και
υλικούς πόρους στε <με εξαιρετικά
συγκεκριμένο τρόπο να μπορέσει
να ελέγξει τα εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαί
νει προφανς στην Ελλάδα , α Ολοι
πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν
την κατεύθυνση , είπε.
Σημεινεται πως η ρητορική αυτή
του Γάλλου υπουργού έρχεται , σύμ
φωνα με εκτιμήσεις και, ως απάντηση σε όσα είχε πει προ ημερν η Ευρωπαία Επίτροπος Μετανάστευσης ,
Ίλβα Γιόχανσον, η οποία είχε δηλσει
κανήσυχην όσον αφορά καταγγελίες
για κεπαναπροωθήσειςν στο Αιγαίο
καλντας την κελληνική κυβέρνηση να διερευνήσει σε βάθος αυτά τα
περιστατικάν .
Αντίθετα με την Ίλβα Γιόχανσον ο
Gerald Darmanin σημείωσε χαρακτηριστικά πως n Γαλλία θα
συνεχίσει φυσικά να βοηθά τον ελληνικό λαόν συμπληρνοντας πως