Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Οκτωβρίου
Κοδημερινή οικονομική ειδική ςgημερίδο Διακτηρύζεων -Δημοηρασιν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7492
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Καττατοs
μισθός:
Πs μnορεί.
να ξεπεράσει
τα 700 ευρ μέσα
στο 2022
Λογαριασμοί ρεύματos:
Πρεμιέρα εκπτσεων
μεισεις στο ρεύμα. Οι
λογαριασμοί ρεύματος σθανθούν
αυτόν τον μήνα θα
ο νέος έχουν την έκπτωση
την οποία και δρομο
λόγησε η κυβέρνηση.
Και αυτό γιατί ενερΈρχονται οι πρτες πλασιασμό της επδο
τησης , κάποιοι ίσως αι έκπληξη
όταν δουν το ποσό που
θα αφαιρεθεί από τον
λογαριασμό τους για
τις καταναλσεις ρεύματος που έγιναν τον
γοποιείται η επδότηση περασμένο μήνα.
Και αυτό γιατί υπάρχει σε αρκετούς η διά
κοκυριά ανεξαρτήτως χυτη η εντύπωση ότι η
Σύμφωνα με όσα
προβλέπι
προϋπολογισμός , ο
καττατος μισθός θα
αυξηθεί κατά 2% με
το νέο έτος και θα
στο ρεύμα που καταναλνουν όλα τα νο .
( από 1/1/2022 ) από τα
650 ευρ που είναι
σήμερα . Ένα μέτρο εισοδήματος και παρό
που αγγίζει περισσό
συνέχεια στην 11
λάβουν μέσα στον
Οκτβριο-και θα αφοηλε - ρούν βεβαίως κατανάλωση ρεύματος για
προηγούμενο
έγινε τον Σεπτέμβριο μήνα- θα είναι 9 ευρ !
Από τις καταναλσεις
ευρ ανά μεγαβατρα Οκτωβρίου και για
αυτές ακόμη του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου θα ισχύσουν
έκπτωση που θα δουν οι νέες εκπτσεις: Θα
οι καταναλωτές στους ενεργοποιηθεί δηλαδή
συνέχεια στην 10
ανακοινθηκε
πρόσφατα ισχύει για λογαριασμούς
γαριασμούς ρεύματος
Η επιδότηση στους
| χου.
Το ποσό της έκπτωσης θα είναι εμφανές ολόκληρο το διάστημα
σε κάθε λογαριασμό
καθς θα καταχωρη.
θεί σε ειδικό πλαίσιο
και για την κατανά λωση ηλεκτρικού ρεύματος
Σεπτεμβρίου θα είναι 9
Μετά και τις πρόσφα .
τες εξαγγελίες για δ .
Σεπτεμβρίου-Δεκεμ
κτρικής ενέργειας για
την κατανάλωση που
e-ΕΦΚΑ:
βρίου.
Διευκρινίσεις
Όμως τα πράγματαδιευκρινίζουν
παραμένει στα 30
για τον επανυάλλωστε
Πολογισμό
οφειλν
στη ρύθμιση
120 δόσεων
μηνός υπουργείο Οικονομι
κν- δεν είναι ακρι .
βς έτσι.
Τι έκπτωση ισχύει για
κάθε μήνα στους λογια κατανάλωση έως
300 κιλοβατρες το
μήνα: Με άλλα λόγια η
λογαριασμούς nou θα
Παπαθανάσηs:
Οι τιμές
στα προϊόντα
διατροφήs
θα σταθεροποιηθούν
Ειδικότερα
νεται ότι ο επανυπολογισμός
οφειλν διατηρείται
και μετά την απλεια
της ρύθμισης για τις
οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτν
συνέχεια στην 2
σημειτων
Σελίδα 9