Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπά
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒEZΑΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΜΕΟΥΛΙΟ ΠΡΕΒΕΑΣ ΕΥΝΕΡΑΣΕ ΜΕ ΘΕΝΑ
ΟΙ ΕΞΕΛEE ΓΥΡ
ΑΙΟ ΤΟ ΤΜΗΝΑ
ΛΟΠΕΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΝΑΤΟΦΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
1ΑΠΑΝ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙ ΦΟΡΕΕ
nλεκτριομένη ξύν0ηκαν ano την τo Lννεδρίοσε το no τonικν φορeων no στο Τμήμα Λomστικής ο.
Δημοτικό Συμβούλιο npe ρίμβoνον δnωνοντος ε βεζος την Δευτέρα το ο
κονομικής Τη στημη nou noτrμiου owww Τριο - Τμημάτων .
6.3 Ρίτερ ταρακούνησαν την Κρήτη και άλλα νησιά του Αγαίου
Πρόκειται για ισχυρό σεισμό
23 χλμ νοτια νοτιανατολικά της Ζάκρου
Δεν υπήρξαν θύματα , ούτε σοθαρές zαμές
Με 12,8% Προηγείται
η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ
Με 122% προηγείται η Νία Δημο .
| κρατία του ΣΥΡΙΖΑ σύρφωνα με δ
μοσκόπηση της ΜARC ποu (ve για
λογαριασμό του AΝΤΙ και παρουσιά .
στηκε σε κντρικό δελτio ειδήστων .
κούνηοον χ0ες το μεσημέρι την |
Κρήτη και Λ vmod του Αγοίου
| είνοι ο κύριος σεισμός , δηuoε ο
Εντυπωσιάζει
η μαρμάρινη κεφαλή
Εντυπω.
Σε cnστολή του.
στις 8/1/18 , ο αείμνη.
στος Μίκης Οεοδωρά , naτρίδ 0ου και ότανκης , έγpoψε: Το να οκόμα χειpότερα tην 29/1/18 , εins , μεταξύ
μας οδηγούν στην ξnouo . ουτό είναι άλλων: "Ας μην ξεχνά .
πτχευση και τη διά .ραγιaδισμός Όταν δεν με ότι στον ΣΥΡΙΖΑ tύε
ηυση του κονωνικού φοβόοοι να nes ότι ανοπτυκθεί σε μεγάλo
μας ιστού , είναι ένα την αγonάς και έχεις βαθμό η Μεonoγία του
τεράστιο 0έμα , Το να
φτάνουμε , έμως . στο ντοφωνάξεις , αυτό έννοες ένος, maσημείο να onεAείτoιη
ακεραιότητα της χ ρος μος , ουτό δεν είναι μόνο τερόστιο θέ nεριοσότερο anό κάθε
μα αλλά κανονικός 0.
νατος , Οταν φοβάοαι γn ano naτριτες.
να nε ότι αγanός την Σε ουνέντευξή του
στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις
δύτη στην θ .
το 6oppoς να το pρο -ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ , Οι
τρίoσ κοι όσα συνδέονται μα τους tγνoν
αντικείμενο θυμnd .
μέρας για το αρχολογικό εύρημα, ανtείνoι naτριωτισμός
και η ΕΛΛδα σήμερα .
άλλη φορά , έχει ανά .