Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκά, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12.448
0,50 ε
Σε δύσκολη θέση
οι επισιπστές στη Δράμα
με τα νέα μέτρα
Χτίζοντα ς έναν
κόσμο χωρίς
ανισότητες. > με
το Κέντρο Ημέρας
Δράμας Πολυδεύ κηςν
Κινητή εμβολιαστική
μονάδα σήμερα
σε χωριά της Δράμας
Φιλική ήττα
του Πανδραμαϊκού από
την Βέροια με 3-1
| για τους εμβολιασμένους
| Δηλσεις των προ έδρων του Σωματείου
Ζυθεστιατόρων και Καφετεριν Δράμας
Προσπάθειες αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού στην περιοχή
Η διοίκηση Στράντζαλη
θα τρέξεν τη Δόξα
Δράμας στη r Εθνική
Μύδροι από τους εργαστηριακούς
ιατρούς Δράμας κατά ΕΟΠΥΥ που
τους κρατάει το 70% των εσόδων τους
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλό γου Δράμας Γ. Γεωργιά δης
.Οι ανεμβολία στοι ηθικοί αυτου ργοί
των συμπολιτν μας που πεθαίνουνν
Προειδοποιούν με αποχές και αποχρηση από το ΕΟΠΥΥ
από 1/1/2022
Να ζητήσ
>Να υπάρχουν πινακίδες εμβολι ασμένων έξω από τα ιατρεία
ενημερωθεί και'
1 εμβολιαστεί
Του Θανόση Πολυμένη
EΑΠΕΡΓΑ κατέβηκαν χθες οι εργαστηριακοί ιατροί
του Νομού Δράμας , με
απαίτηση α σταματήσει
το ήτημα της επιστρροφής του claw back και rebete, από το οποίο τελκά
ο ΕΟΠΥ τους κρατάει
το 70% στο σύνολο των
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΕΩΑΠΟ τα δόντια
τα είτε χθες το μεισημέρι σε συνέν.
τευξη Τύπου στα τοπικά
μέσα ενημέρωσης , ο
πρόεδρος του Ιατρικού
1 Συλλόγου Δράμας 4.Σ)
κ. Γιργος Γεωργιάδης,
σχετικά με το ήτημα τω
χαμηλν ποσοστν εμβολιασμού στο Νομό
Δράμας
Συγκεκριμένα , στο πε ριθριο των δηλσεων
για την χθεσινή απεργία
των εργαστηριακν ια.
τρων στην πόλη μας , ο
κ. Γεωργιάδης αναφέρ.
θηκε στο ήτημα των εμ1 βολιασμν , λέγοντας ότι
οι ανεμβολίαστοι είναι α ηθκοί αυτουργο-για τους θα - ρνουν τουλάχιστον 3-4 μήνες νωρίτερα δτι ελεύθεροι
εργαστηριακν εξετάσεων .
Για το λόγο αυτό, χθες
το μεσημέρι στα γρα
φεία του ατρικού Συλλό γου 4.Σ ) Δράμας , οι
εργαστηριακαί ιατροί με
επικεφαλής την πρόεδρ
τους και γραμματέ α του L.Σ. κα Βασι Μήνυμα αποχής
λείου, παραχρησαν συνέντευξη Τύπου
στατοπκά μέσα ενημέρωσης .
Μλντας για το ήτημα αυτό η κα . Βaσιλείου , είτε ότι "ο λόγος αυτής της ριακοίγιατροί έχουμε οικονομικό κόστος ,
απεργίας είναι ότι πλέον θέλουμε να αν - η κυβέρνηση δυστυχς θα έχει πολπικό
τιδράσουμε , γατί οι αναγραφόμενες κόστος , αν δεν αυξήσει τον προύπολογιτμές των εξετάσεων που βλέπουν α σμό όσον αφορά τις εργαστηριακές εξε - νάτους των συμπολπν μας από Coνid στην περιοχή
ασφαλισμένοι στα παραπεμπτικά τους , τάσας που γίνονται μέοω ΕΟΠΥ.
είναι εντελς πλασματικές και δεν αποημνονται από τον ΕΟΠΥΥ . .
Όπως σημείωσε , το κράτος δεσμεύα να διαμαρτυρηθούμε και να σταματήάδικα και καταχρηστικά το 70% των εσόδων μας . Tνάζει στον αέρα την πρωτο - ασθενείς μας μέσω των ιατρν μας νο . Να βαλουν μπροστά το ελληνικό φιλότιμο και να του ιδιωτικν ιατρείων που λειτουργούν , ότ θα πρέπ .
βάθμα φροντίδα υγεας και οδηγεί τα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥY . Θα
εργαστήρια σε αφανισμό . Εμαστε ο πρέπει εππέλους να γνει ένας έλεγχος μένα - το τονίζω-οι ανεμβολίαστοι είναι
μόνος κλάδος πανελλαδικά, που αντί να
επιδοτούμαστε εν καιρ πανδημίας , κα - γίνει μια αύξηση του προϋπολογισμού
λούμαστε να επιστρέψουμε στο δημόσιο του ΕΟΠΥΥ και ένας εξορθολογισμός
το 70% των εσόδων μας . Εκπτσες στο
θέμα παόττητος των εξετάσεν μας δεν
κάνουμε
ΦΩΤΟ Π.Τ..
Όπως είπε η ίδια , "το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς την κυβέρνηση
εναι ότι , αν εμείς σαν διτες εργαστηεν εμείς προθυμοποιηθήκαμε και είπαμε να μας ενημε
επαγγελματίες είμαστε , δεν είχαμε ανταπόκρση από
Εμείς είμαστε διατεθειμένοι από 1 Nοεμβρίου να βγούμε στους δρόμους και
Όπως είτε, αυτή στην στιγμή έχουμε υγειονομική , α - πουθενά . Τα λόγα μεγάλα και ωραία αλλά πράξες δεν
Η τρική κρίση . Το ίχα πει και άλλη φορά και το λέω και βλέπουμε για να ενημερσουμε τον κόσμο-.
1 τρα: να αφήσουν τον εγωσμό , να αφήσουν τον φαρ- Πινα κίδες στα ιατρεία
σουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στους σαίσμό . Θέλουν να ενημερωθούν ; Εμαστε διατεθειμέ.
Ακόμα , ο κ Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην υποχρέωση
Ι εμβολιαστούν (σ. σ. όσοι δεν έχουν εμβολιαστε . Για ναέχουν έξω από τα ιατρεία τους , πινακίδα ότι όλοι είναι
. ηθκοί αυ-εμβαλιασμένα .
και στη συνταγογράφηση , αλλά και να
τουργοί των συμπολπν μας στη Δράμα που πεθαίνουν.
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους . Εδ και ένα μήνα τους μας να γίνονται ορισμένα πράγματα που δεν μας αρέ .
: ενημερνουμε . Να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους , να
ενημερωθούν , να φητήσουν πληροφορίες και να εμβο - τες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γατροί που έχουν
λιαστούν . Δεν βλέπουμε καμιά ανταπόκρση . Ο φανατ ιατρεία και λεπουργούν έξω στην πόρτα τους θα πρέπει
1 σμός είναι δικό τους πρόβλημαν.
Ενημέρωση σε κοινωνικές ομάδες
Ακόμα , ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε το παράπονό του , άλλο συμβαίνει δεν είναι σύμφωνο με το νόμο .
ότι οι Δήμοι και άλλοι φο ρείς , δεν τους καλούν για
ενημέρωση για τα εμβόλια σε διάφορες κονωνι
κές ή επαγγελματικές
ομάδες
Όπως είναι γνωστό και
όπως ήδη έχει αναφερθεί
και από δημοσεύματα
στον "Πρωνό Τύπο , ο
Ιατρικός Σύλλογος Δρά μας έχει ζητήσει από οργανισμούς της Αυτοδ οίκησης , από τους Δήμους και από άλλους φορείς, στε να πηγαίνουν
σε διάφορες κονωνικές
ομάδες γα ενημέρωση
υπέρ του εμβολισμού.
Παρ' όλα αυτά φαίνεται
ότι μέχρι σήμερα δεν
έχει επιτευχθεί κάτι τέτο .
Θα πω ένα μεγάλο
παράπονο είπε ο πρό εδρος του LΣ Εχει πε
ράσει πάνω από ένας
μήνας και το τονίζω , ότι
μόνο η Ενωση Κυριν
και από την πλευρά του
Δήμου Δράμς , μας κά
λεσαν να πάμε στους
Ραμά καινα τους ενημε ρσουμε . Ακρα του
τάφου σιωπή σε όλο τον
υπόλοιπο Νομά Είναι το
παράπονο του ΙΣ όπι
Όπως είπε χαρακτηριστικά, eaιδή βλέπω στην πόλη
σουν , θα πω ένα γενικό κανόνα που ισχύει Οι συμπολί
των δαπανν , τα χρήματα τα οποία δίνει
το δημόσιο για να εκτελούνται εργαστηριακές εξετάσεις.
να υπάρχει μα πνακίδα που να λέει ότι είναι πλήρως εμβολιασμένο το προσωπικό και ο γατρός , Οτιδήποε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοιη Ιατρικής σχολής Α,Π.Θ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.ΚΑ)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτηn - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194- Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ωράριο
Κοθημερνές : 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετόρτης!
Σαββατοκέριακα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ MONSTER-MAΑΙNΖ
Dr . MED . ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 224 23
email: iatdiagn osi @gmail. com
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26-1ς 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα