Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
75 νέα κρούσματα
στην ΠΕ Ξάνθης ανακοίνωσε
την Τρίτη 12/10 ο ΕΟΔΥ
Την Τρίτη 12/102021 από τον ΕΟAY ανα
κουνοθηκαν νέα xρούσματα στην περιφέρεια
85 xρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
ΚΑΘΗΜΕPNH
75 χρούσματα στην Π.Ε.Ξάνθης
σε 3 Δήμους της ΠΕ Ξάνθης
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια ΑΜΘ από το ΕΣΠΑ
γρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 5,2 εκατομμύρια
ευρ ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακε Αδονίας και Οράκης κ. Χρήστος Μέτιος για την πραγ
ματοποίηση έργων ύδρευσης σε οικισμούς των Δήμων Μύ.
κης, Τοπείρου και Ξάνθης στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάν.
θης .
Πρόκεπαι για συνολικά 4 έργα που θα χρηματο δοτηθούν από το
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και τα οποία θα υλοποιηθούν αντίστοχα από
το Δήμο Μύκης, το Δήμο Τoπείρου και τη ΔΕΥΑΕ Συγκεκρμένα
Αποσύρει την υποψηφιότητά της στονη o τάτοα α πουσή της βοκής ης νύους,
η Φφη Γεννηματά
από τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ
τη νέα περπέτεια της "as της δεν α είνu "πονή
τα στηην εκλογιντή δεαδικασία για την ηtoίa του Κ Ανελυτικύ η δήλιση που ένανε η Φύφη Γεννηματά
με συμπτήματα ατελοiς rou ναι συμηωνα με το ι .
Αις μέχιν την ανόδειξη τέες ητοίος αλλά κοι ως βυε
ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Η ΕΤΑΙΡΕL4
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΞΑΝΘΕΙΑΣ
Πρόταση Ανάδειξης
και Προβολής
του Βυζαντινού Κάστρου
της Ξάνθης
για το εΡΤΟστάσιο του Ομίλου της στην Σάνθa
1. nuxoύχους
γα τηίημση του τρήμανος ελέγγου ποτητος
σελιδυ 5.
2. Δπλωμστούχους Πολυτεχνικν Σχολν
Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
a. Πυχιούκους Σχολον Τεχνολογινής Εκπαίδευσης
Eaή avπτυφη εργανωικν δεμν
| σελιδυ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα